Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. august

nbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 25. augustNæringsmionister Monica Mælands folk har klargjort veiledning til 28 av temaene i det nye anskaffelsesregelverket, mens folkene til avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi har etablert nytt nettverk og forbereder årets utgave av Anskaffelseskonferansen i november,

Skriv ut artikkelen

Foreløpig er veiledning til 28 tema i det nye anskaffelsesregelverket klar, det er ti-års jubileum i år for Anskaffelseskonferansen til Difi, og et nytt nettverk for innkjøpsledere i det offentlige er etablert. Les også om den lille svenske kommunen som tyr til Twitter for å gjøre sine anskaffelser bedre kjent – og så er det litt anskaffelses-lærdom å hente fra kommunesammenslåingen. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Veiledning til 28 anskaffelses-temaer

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med å utarbeide veiledning til de nye anskaffelsesreglene. Hittil er det lagt ut veiledninger til 28 av temaene som er omhandlet i det nye regelverket for offentlige anskaffelser. Disse tekstene skal etter hvert samles i et eget dokument som kan lastes ned og skrives ut.

Anskaffelseskonferansen runder 10 år

Tema på årets utgave av Anskaffelseskonferansen (23.november) til Difi er evne til omstilling, bruk av handlingsrommet og arbeid for å realisere effektiviseringspotensial, melder Difi. Anskaffelsesprisen skal deles ut og 10-årsjubileet for konferansen skal feires. Påmeldingen er ennå ikke åpnet, men en invitasjonsliste er klar.

Nytt nettverk for innkjøpsledere

Difi vil nå samle dyktige og erfarne offentlige innkjøpsledere fra både kommunal og statlig sektor i et nytt nasjonalt nettverk. Første samling finner sted 20. september kl. 8.30 – 11.00 i Difis lokaler i Oslo.

Hvordan sikre valg av seriøse leverandører

NHO har utarbeidet en veiledning som offentlige bestillere kan bruke for å velge bort useriøse leverandører, sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes.

Kommunesammenslåing og anskaffelser

Å få oversikt over tilstanden på kommunenes nettverk og IT- systemer er avgjørende for å gjøre gode vurderinger av hvilke oppgraderinger som er nødvendige, hvilke systemer som bør byttes ut, og hvilke nye anskaffelser som må gjøres. Det skriver Telemarksforskning i en rapport om en gjennomført kommunesammenslåing.

Utslippsfrie byggeplasser og anbud

– Krav til utslippsfrie byggeplasser bør inn i offentlige anbud. Dette vil stimulere både tilbuds- og etterspørselssiden av markedet og gi hele verdikjeden insentiver til å omstille seg, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Innovative ferge-anskaffelser

Innovative anskaffelser utført i Sør-Trøndelag har ført til utvikling av hybridferger som nå bygges og skal settes i drift på to samband i Trondheimsfjorden fra 1. januar 2019. I tillegg er fylkeskommunen godt i gang med en innovativ anskaffelse som skal føre til nye miljøvennlige energiløsninger til hurtigbåter.

Konkurranser for arkitekter og rådgivere

Helse Sør-Øst RHF vil i august/september kunngjøre tre konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenester. Oppdragene gjelder konseptfase for nytt lokalsykehus på Aker, konseptfase for videreutvikling av sykehuset på Gaustad og forprosjekt for regional sikkerhetsavdeling.

Midler til å tilpasse systemløsninger

Nå kan systemleverandører og virksomheter som vil tilpasse systemløsningene sine til nye elektroniske krav til kommunikasjon i anskaffelsesregelverket, søke midler fra CEF Digital.

79 forenklingstiltak – to fra offentlige anskaffelser

Siden regjeringsskiftet er det gjennomført 79 forenklingstiltak, blant disse forenklet anskaffelsesregelverk som gjør det enklere for SMB å delta i dette markedet. Flere viktige forenklinger er besluttet og på gang. Blant de største er at tilbudsdelen av offentlige anskaffelser gjøres elektronisk. Prosjektet implementeres delvis i 2017 og 2018.

Gevinstbegrensning i Sverige

Meldingen fra den svenske regjeringen om at de vil gå videre med et forslag om gevinstbegrensning for private aktører i velferdssektoren er et inngrep i eiendomsretten, uttaler adm. dir. i Svensk Näringsliv, Carola Lemne. En skremmende beskjed, heter det.

Internasjonal kamp om islandske pass

Island skal ha nye pass, og anbudskonkurransen førte til at det kom inn 12 tilbud fra like mange selskaper. Tilbyderne kom bl.a. fra Tyskland, Storbritannia, Ungarn, Spania og Israel. Dette er, heter det i islandske kommentarer, en bekreftelse på nytte av at Island med jevne mellomrom legger ut store kontrakter i internasjonale konkurranse.

Bruker Twitter for anskaffelsesformål

I en liten svensk kommune har de tatt Twitter i bruk for å skape mer blest om kommunens anskaffelser. Det gjelder så vel mulige leverandører som innbyggerne i kommunen. Mullsjö kommune driver Twitter-kontoen @upphandmullsjo med utelukkende anskaffelsesrelaterte spørsmål, skriver inkopsradet.se.

Ny inspirasjon til sirkulære anskaffelser

Hva er sirkulære anskaffelser egentlig? Og hvordan utføres de i praksis? Et nytt EU-prosjekt skal gjøre offentlige organisasjoner klokere på sirkulære anskaffelser og gi inspirasjon til bedre bærekraft når det kjøpes inn.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. august"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.