Offentlige anskaffelser: Stort og smått 31. mars

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 31. marsAdvokat Karin Fløistad er gjenoppnevnt som leder av Konkurranseklagenemnda. Hun er advokat og partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, med særlig kompetanse innen EU/EØS-rett, konkurranse- og statsstøtterett, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Fløistad er også medlem av nemnda i Kofa.

Skriv ut artikkelen

Online kurs/startprogram i innovative, offentlige anskaffelser, kunnskapsunderlag for etablering av «beste praksis» for kontraktskrav og -evaluering og EFTA-domstolen om retten til å reservere kontrakter for ideelle. Det stunder til Anbud365-dagen og Statens innkjøpssenter har inngått IKT-avtale for milliarder. LO ber om stor vekt på norske leveranser i havvind-anbud og i København skal det kreves at leverandører til kommunen har ansatte med funksjonshemning. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

God påske!

Anbud365 ønsker sine lesere, samarbeidspartnere, annonsører og forretningsforbindelser en riktig fin påske. Her på Anbud365 vil det dukke opp nyheter hver dag i de tre virkedagene før påsken virkelig setter inn, og vi kan allerede nå love gode og lesverdige kompetanseløft på nettsiden straks påskefeiringen er over.

Anbud365-dagen 15. juni

Påmelding åpner etter planen 24. april og programmet begynner å finne sin form. Et hybrid arrangement, mye mer tid til mingling enn tidligere og «Grip tak i en advokat» for å stille spørsmål er tilbake. DFØ skal lage en beste praksis for kontraktsoppfølging innen 1. juli. På Anbud365-dagen får du alt om denne – og om AI i innkjøp – hva og hvordan.

Reservere anbud for ideelle

Efta-domstolen har slått fast at norske kommuner under gitte omstendigheter kan reservere anbudskonkurranser for ideelle aktører. Uttalelsen kommer som følge av en lengre dragkamp i rettssystemet der de private helseselskapene Stendi og Nordlandia har saksøkt Oslo kommune. Saken skal nå behandles av Oslo tingrett.

KS-kurs i innovative anskaffelser

KS lanserer nå et online kurs/startprogram i innovative, offentlige anskaffelser på plattformen KS Læring. KS Læring er kommunesektorens digitale arena for læring og deling, og e-læringsportalen for alle kommuner og fylkeskommuner (230.000 registrerte brukere).

Stor vekt på norske leveranser

LO-sekretær Are Tomasgard sier i en pressemelding at LO er opptatt av at det skal legges stor vekt på norske leveranser i anbudsrunden og ved utformingen av kraftproduksjonen på Utsira (havvindprosjektet). Det er viktig for å skape nye, grønne industrijobber.

Krav til innretning av offentlige innkjøp

Offentlige innkjøp, anbud og konsesjoner må innrettes slik at det bidrar til å oppnå de klima- og industripolitiske målene, inkludert 1,5-gradersmålet, lokal sysselsetting og natur- og miljøhensyn, heter det i de ti bud for grønn industri som Natur og Ungdom og Industriaksjonen har utviklet.

Kunnskapsprogram om kontraktsmekanismer

Bane NOR vil lage et kunnskapsunderlag for etablering av «beste praksis» for kontraktskrav og -evaluering for å fremme utslippsfri anleggsplass i transportvirksomhetene. Det skal forberedes et grunnlag for at transportetatene skal kunne samkjøre kontraktskrav ved anskaffelse av utbyggingsprosjekter for veg og bane.

Statlige IKT-avtaler for 4,34 mrd

IT-selskapet Atea har som en av flere leverandører vunnet en ny avtale med Statens innkjøpssenter (DFØ), fremgår det av en pressemelding. Den har en maksimal ramme på 4,3 mrd for hele avtaleperioden hvis alle opsjoner blir utløst. Avtalen gjelder PCer, Mac, PC-skjermer og tilleggsutstyr.

Strid om kjøp av data

I årsmeldingen til EOS-utvalget, som fører tilsyn med de hemmelige tjenestene mener utvalget at E-tjenesten bryter etterretningsloven når den kjøper metadata i bulk fra kommersielle aktører. E-tjenesten sier at «enkelte anskaffelser av data fra kommersielle tilbydere ikke innebærer bruk av en inngripende metode etter e-loven kapittel 6».

Kommune-innkjøp viktig i klimaarbeidet

FNs klimapanels 6. er lansert. Det haster med å ta ambisiøse grep. Kommunens rolle bl.a. som innkjøper av varer og tjenester er sentral for å løse klima- og naturkrisen. Kommunen har derfor stor påvirkningskraft og må bruke denne for å stille tydelige klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser, heter det fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Fløistad fortsatt leder av Konkurranseklagenemnda

Advokat Karin Fløistad er gjenoppnevnt som leder av Konkurranseklagenemnda. Fløistad har ledet nemnda siden opprettelsen i 2017. Karin Fløistad er advokat og partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, med særlig kompetanse innen EU/EØS-rett, konkurranse- og statsstøtterett, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett.

Store utslippskutt, liten kostnad

CO₂-fangst og lagring (CCS) gir store utslippskutt på byggeprosjekter til en liten kostnad. Det viser en ny studie fra SINTEF og TU Delft. – Dette bør være relevant forskning for offentlige innkjøpere og politikere som ønsker å kutte klimagassutslipp i nye prosjekter, sier Pia Prestmo, Head of Public Affairs i Heidelberg Materials Norway.

Kompetansetilgang på miljø og klima

Ås kommune går for den nye ny samarbeidsavtalen for Felles innkjøpskontor i Follo, som omfatter kommunene Vestby, Ås, Frogn og Nesodden. FIK skal bli et administrativt vertskommunesamarbeid. Samarbeidet gir bedre tilgang på anskaffelsesfaglig kompetanse og på fagkompetanse innen områder som klima og miljø, heter det.

Rett ordbruk viktig

– Riktig bruk av terminologi er vesentlig for lik forståelse, for korrekte tilbudsgrunnlag, for korrekte anskaffelser og sist, men ikke minst for samspillet mellom aktørene, sier Tom Christiansen i Siemens. Feil bruk av ord og uttrykk kan lett føre til misforståelser og merkostnader ved prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter, ifølge ITBAktuelt.

Merkelig om Helseplattformen

Mer enn merkelig at det ikke er gjort noen samfunnsøkonomisk analyse av Helseplattformen, mener Arild Haraldsen i Computerworld. Det ville gitt bedre grunnlag for kostnadsstyring, og klarhet i hvordan tilbud- og etterspørselsstyring av endringer kunne optimalisert gevinstene.

Helikopter-kjøp skal gi industrisamarbeid

Forslaget om anskaffelse av seks MH-60R Seahawk til støtte av Kystvakten skal legges fram for Stortinget våren 2023. Forutsatt at Stortinget godkjenner anskaffelsen vil en industrisamarbeidsavtale inngås innen en kontrakt for anskaffelse av maritime helikoptre signeres, ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram i et svar på spørsmål fra Stortinget.

Leverandører må ha ansatte med handicap

Fra 1. august skal leverandører til Københavns kommune ha ansatte medarbeidere med en funksjonshemning. Poenget er å sikre at flere mennesker med handicap kommer inn på arbeidsmarkedet. Bakgrunnen er et nylig kommunalt vedtak om innføring av en sosial klausul, skriver udbudsmedia.dk.

Nei til 30 innspill om offentlige anskaffelser

Finanskomiteen i Riksdagen i Sverige har sagt nei til omkring 30 forslag som handler om offentlige anskaffelser. Forslagene dreier seg bl.a. om hvordan regelverket er utformet, sosiale kriterier og miljøkrav. Finanskomiteens avslag begrunnes med henvisning til dagens lovverk og at det foregår utredningsarbeid på området.

Trosser konkurransemyndighetene

Tross alvorlig kritikk fra Konkurrensverket går regjeringen i Sverige videre med forslaget om utvidede muligheter for unntak for kjøp på forsvars- og sikkerhetsområdet. Ifølge forslaget skal materielinnkjøp på opptil 200 mill i bestemte tilfeller kunne gjennomføres utenfor regelverket og uten særskilt godkjennelse fra regjeringen.

Bruk for konsulenter i kommunene

I en undersøkelse blant kommunale forvaltningssjefer som Dansk Erhverv har gjort, mener 74% av de spurte at kommunen i høy eller i noen grad får det vanskelig med å innfri fremtidige mål på viktige områder hvis ikke de får den eksterne rådgivningen de har behov for.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 31. mars"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.