Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7. januar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 7. januarForeningen Legemiddelindustrien (LMI) har lansert strategi for2022-2025. Foreningen skal bl.a. være pådriver for at anskaffelser bidrar til et bærekraftig samfunn ved å utvikle prismekanismer som stimulerer til ansvarlig innkjøp av medisinske løsninger. På bildet: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Skriv ut artikkelen

Med ønske om godt nytt år til alle våre lesere: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) vil ha synspunkter på forslag ril veiledning om evalueringsmodeller, og ny forskrift fra årsskiftet om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy. Kontrakter som gjelder radioaktivt avfall er kunngjort, og politiet har gjort drone-kontrakt med kinesisk innslag. Og skottene har fått terskelverdi-bry etter Brexit. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Stipend til masteroppgave

Klagenemndssekretariatet har tildelt Per Christian Steen Fosse et stipend på 10 000 kroner. Han er student ved Universitetet i Oslo og skal skrive masteroppgave om offentlige innkjøp knyttet til læren om vesentlige endringer ved mislighold fra leverandøren. Det er fremdeles et stipend ledig, søknadsfrist 15. januar.

SSA-lille sky er klar til bruk

Den lille skyavtalen er beregnet på å skaffe tilgang til en eller flere skytjenester som raskt kan tas i bruk av kunden uten særlig bistand fra leverandøren. Avtalen har også støtte for å avtale tilleggstjenester, melder Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Evalueringsmodeller: Ønsker innspill

Hovedmålgruppen for veiledningen om evalueringsmodeller er innkjøpere, men Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) åpner også for at leverandører og andre fagpersoner kan gi innspill. Frist 20. januar 2022. Bruk av evalueringsmodeller er diskutert i flere artikler på Anbud365 og det har vært stort engasjement om temaet.

Nye energi- og miljøkrav fra årsskiftet

Ny forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport er trådt i kraft nyttår. I forskriften stilles det krav om nullutslipp ved offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler og bybusser. Kravet til personbiler gjøres gjeldende fra 1.1.2022, kravet for lette varebiler fra 1.1.2023, for bybussene fra 1.1.2025.

Innovative anskaffelser i helsevesenet

Legemiddelindustrien (LMI) skal fremme finansieringsmodeller som bl.a. sikrer at innovative anskaffelser gjennomførts i helsevesenet. Dessuten være pådriver for at anskaffelser bidrar til et bærekraftig samfunn ved å utvikle prismekanismer som stimulerer til ansvarlig innkjøp av medisinske løsninger, ifølge LMI nye strategi.

Trakk ned på slutten av året

Etter en unormal sterk oppgang i november falt innkjøpssjefindeksen tilbake i desember. DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, falt med 5,9 poeng til 58,0 i desember. Desembertallet understøtter avtakende tendens i PMI siden sommeren. Nivået er likevel høyere enn normalt, og indeksen peker mot videre oppgang i industriaktiviteten.

LO: Folkerettsbrudd må gi avvisning

Førstesekretær i LO, Julie Lødrup, ber regjeringen utarbeide en veiledning som sikrer at offentlige innkjøp ikke medvirker til brudd på folkeretten. – Det må gis klare politiske føringer både nasjonalt og lokalt om at tilbydere som bryter eller medvirker til brudd på folkeretten, må avvises i anbudskonkurranser, sier Julie Lødrup til FriFagbevegelse.

Radioaktivt avfall-kontrakter på anbud

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er i gang med å anskaffe tjenester innen risikostyring, teknisk støtte og deponikonsepter for radioaktivt avfall. Kontraktene har en estimert, samlet verdi på ca. 1,6 mrd, og en lengde på 4-6 år. Jobben som NND skal utføre, har ikke vært gjort i Norge tidligere, ifølge en pressemelding fra NND.

Politidroner med kinesisk hyllevare

Elefun skal levere opptil 585 politidroner med prislapp inntil 100 millioner kroner til norsk og svensk politi. Politiets Fellestjenester (PFT) står for anskaffelsen, som har en ramme for droner til 100 mill de neste fire årene. Avtalen med Politiets fellestjenester innebærer salg av kinesisk hyllevare, skriver Dronemagasinet.

Statistikk: Gjør som svenskene

I fjor fikk Sverige en lov om anskaffelsesstatistikk for ytterligere å forbedre statistikken. Abelia mener at et liknende system bør innføres i Norge. Når Sverige allerede har utredet behovet og laget en lov, så bør oppgaven for norske myndigheter være enkel, heter det.

Folketrygdfinansierte legemidler på anbud

Statens Legemiddelverk forbereder en pilot for anbud på legemidler (PCSK9-hemmere). ​Formålet ved konkurranseutsetting av legemidler finansiert av folketrygden er å sikre rask tilgang til legemidler og samtidig redusere kostnadene. Gode innkjøp av legemidler bidrar til mer og bedre pasientbehandling. 

Reservert kontrakt til Gjerdrum-skred

NVE bistår Gjerdrum kommune med sikringstiltak etter skredet. I stor grad benyttes egne mannskaper og maskiner, men i tillegg trengs å leie inn maskiner og mannskap. En kontrakt er kunngjort på doffin – reservert for vernede bedrifter og virksomheter som har sosial og faglig integrasjon av funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer til formål.

Legg til rette for lokale

Mitt ønske er at kommunene i 2022 legger til rette for at lokale virksomheter kan delta i anbudskonkurranser – og bruker innkjøpspolitikken sin til å tenke på bærekraft og samfunnsutvikling, ikke bare kortsiktige økonomiske innsparinger, skriver Marit L. Mellingen, direktør i Distriktssenteret i flere medier, bl.a. Avisa Hemnes.

Direkteanskaffelse for folkeavstemning

Folkeavstemningen om Innlandet fylkeskommune skal oppløses eller ikke, blir heldigital. Tjenesteleverandører antas å bli valgt etter en direkteanskaffelse – etterfulgt av intensjonskunngjøring på Doffin. Aktuelt er tilbudet fra fra New Voting Technology Consulting AS (NVTC) på 4,45 mill, skriver Østlendingen.

Ekstern gjennomgang av DFØ-datasystem

Universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø er enige med Direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ) om å hyre inn et eksternt firma til å gjennomgå det nye datasystemet som DFØ er i ferd med å innføre ved universitetene, melder khrono.no. Innføring av systemet har skapt store problemer, ikke minst for innkjøpsarbeidet.

Tror på åpenhet

Ti kommuner på Haugalandet har innkjøpssamarbeid, som har inngått 30 fellesavtaler: Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Vindafjord, Utsira, Bokn, Etne, Sauda og Suldal. Innkjøpssjef Kristian Wikre i Karmøy håper åpenhet og informasjon om kontraktstildelinger bidrar til at flere vil være med å konkurrere om kommunale oppdrag.

Anskaffelse av innebygget åpenhet

Datadeling allerede ved anskaffelse og kravstilling har flere fordeler. Nå foreligger det et forslag til anbefalinger for anskaffelse av såkalt innebygget åpenhet fra DIGG, myndigheten för digital förvaltning. Forslaget er ute på høring til 28. februar, skriver upphandling24.se.

Folkemening om arbeidsvilkårskrav i innkjøp

En klar majoritet i allmennheten – fire av fem – synes ifølge en meningsmåling i regi av Upphandlingsmyndigheten at det er viktig at kommunene ved innkjøp tar hensyn til arbeidsvilkår for de som produserer varer eller utfører tjenestene. Imidlertid er det færre enn halvparten av kommunene som i høy grad stiller slike krav.

Skriver FN- og OECD-krav inn i nye kontrakter

Fra 2022 vil Aalborg Forsyning ved inngåelse av nye kontrakter stille nye CSR-krav til sine leverandører. Det skal sikre at de lever opp til FN’s retningslinjer for menneskerettigheter og næringsliv (UNGPs) og OECD’s retningslinjer for multinasjonale virksomheter. Standardene forventes først å bli lovpliktige i EU i løpet av et par år.

Ny terskelverdi-verden etter Brexit

Etter Brexit må skotske myndigheter annet hvert år forsikre seg om at deres terskelverdier er i pakt med de som Verdens Handelsorganisasjon legger til rette for i GPA-avtalen (Government Procurement Agreement). Disse terskelverdiene omfatter også merverdiavgift.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7. januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.