Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7.oktober

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7.oktoberNæringsminister Monica Mæland har presentert sitt departements forslag til 2017-budsjett.

Skriv ut artikkelen

Bilbransjebedrifter må være tettere på de offentlige innkjøperne for å sikre at man er i posisjon til å kunne levere tilbud, skriver Norges Bilbransjeforbund om det nye regelverket for offentlige anskaffelser. Og så er det kommet statsbudsjett–forslag for 2017. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 er nå lagt fram og behandling i Stortinget står for døren. Her er noen smakebiter fra den delen av budsjettet som gjelder Nærings– og fiskeridepartementet (NFD):

(I) Helhetlig anskaffelsespolitikk

Departementet vil i 2017 og 2018 arbeide med å utvikle en helhetlig anskaffelsespolitikk og identifisere tiltak for å forbedre offentlig innkjøpsvirksomhet. Dette handler bl.a. om hvordan innkjøp er organisert, kompetansen til de som gjennomfører innkjøp og digitalisering.

(II) Leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling får 10 mill. fra NFD i 2017, som i 2016. Programmet skal styrke næringslivets muligheter for verdiskaping gjennom å øke antall innovative offentlige anskaffelser som fører til utvikling av nye produkter og løsninger.

(III) Digitalisert anskaffelsesprosess

En prioritert oppgave for Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) på anskaffelsesområdet i 2017 er arbeidet med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Digitalisering skal bidra til bedre regeletterlevelse og forenkling for oppdragsgivere og leverandører.

(IV) Risikoordning for anskaffelser

NFD har «merket» seg forslaget fra et flertall i Stortinget om å utrede hvordan en risikoordning for offentlige anskaffelser kan utformes og komme tilbake til Stortinget med en sak på egnet måte.» Regjeringen vil gjøre nødvendige vurderinger og melde tilbake til Stortinget på egnet måte, heter det.

(V) Størst av alle regelverkrevisjoner

Nærings- og fiskeridepartementet er i gang med å gjennomgå alle 81 lover og over 600 forskrifter på departementets område for å vurdere behovet for reguleringen. En følge av dette er at det satt i gang et arbeid med å foreslå oppheving av en rekke lover og forskrifter. Den største regelverkrevisjonen gjelder reglene for offentlige anskaffelser.

(VI) Ett av 52 forenklingstiltak

Regjeringen har siden den tiltrådte, gjennomført 52 forenklingstiltak. Blant disse er enklere og mer fleksibelt regelverk for offentlige anskaffelser.

…. og fra statsbudsjett-forslaget ellers:

(VII) Fjerner kilde til konkurransevridning

Regjeringen foreslår nøytral mva for helseforetakene fra 01.01.2017 (side 237/238). Det er fordi mva skaper vridning når helseforetakene kan produsere tjenester med egne ansatte uten mva, men blir belastet mva hvis tilsvarende tjenester kjøpes av private. Mva kan i dag derfor motivere til egenproduksjon framfor å kjøpe tjenester fra private.

…. og så noen andre nyheter:

Må være tettere på offentlige innkjøpere

Norges Bilbransjeforbund kommenterer de nye forskriftene for offentlige anskaffelser: Bilbransjebedrifter må dermed være tettere på de offentlige innkjøperne for å sikre at man er i posisjon til å kunne levere tilbud. Markedsføring og dialog med kommunale etater bør kanskje styrkes. Samtidig vil selve tilbudsprosessen bli mindre omfattende.

Kunngjøring: Seks statlige avtaleområder

Statens Innkjøpssenter vurderer å kunngjøre seks avtaleområder i løpet av høsten: Telecom, kontor– og datarekvisita, drivstoff, IKT–hardware, konsulenttjenester for internrevisjon og reise, reisebyrå, hotell og leiebil. Det fremgår av et brev som senteret har sendt til drøyt 100 statlige virksomheter.

Kystvaktfartøyer = unntaksanskaffelser

Regjeringen legger opp til en forsert og samlet anskaffelse av tre nye og like kystvaktfartøyer som erstatning for Nordkapp-klassen. Anskaffelsen anses å falle inn under EØS-avtalens artikkel 123, og forbeholdes for norsk industri av nasjonale beredskaps- og sikkerhetshensyn, fremgår det av regjeringens forslag til 2017–budsjett.

Norske vinner betydelige kontrakter

DEA, på vegne av partnerne i Dvalin-feltet, har tildelt kontrakten for gass- og injeksjonsmodulene på Heidrun-plattformen for tilknytning av Dvalin. Modulene skal bygges av Aibel. Kontrakten for produksjonssystemet som skal stå på havbunnen, ble tildelt Aker Solutions.

Kvalifikasjonskrav for etisk handel

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser (LOA) krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. IEH (Initiativ for etisk handel) tilbyr kurs om etiske kvalifikasjonskrav i risikoanskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7.oktober"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.