Offentlige anskaffelser: Stort og smått 8. januar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 8. januarAvfall Norge, her ved adm.dir. Cecilie Lind, har funnet at svært få offentlig anbud innen renovasjon og avfallstransport har miljø med som tildelingskriterier og/eller biogass som kvalifikasjonskrav.

Skriv ut artikkelen

Kofa anker tingrettens avgjørelse i saken om Politiets anskaffelse av tolketjenester, EFTAs overvåkingsorgan vil se nærmere på en hasteanskaffelse i Forsvaret, og Avinor lanserer innovasjonspartnerskap i februar. En veiledning som tar for seg ernæringshensyn i offentlige anskaffelser av mat- og drikkeprodukter og måltider (utenom heldøgns forpleining) har sett dagens lys. I Finland viser statistikk at andelen feil i offentlige anbud er gått ned de siste årene. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Anker tolketjeneste-dommen

Klagenemnda for offentlige innkjøp (KOFA) anker den såkalte tolketjeneste-dommen i Oslo tingrett til lagmannsretten, melder nrk.no. Kofa gav Møre og Romsdal politidistrikt et overtredelsesgebyr på nesten 850 000 kroner for å ha kjøpt tolketjenester uten å legge kontraktene ut på anbud. Politiet ble nylig frifunnet i tingretten.

Hastekjøp i Forsvaret under lupen

Ifølge Forsvarets forum har Forsvaret hasteanskaffet soldatbekledning og – utrustning for nærmere 200 mill. Dette ble gjort med en hjemmel i EØS-avtalen som skal tillate Forsvaret å anskaffe materiell uten kunngjøring og konkurranse, hvis det er «uunnværlig for forsvarsforsmål». Nå vil Eftas overvåkingsorgan se nærmere på hjemmelsbruken.

Avinor: Innovasjonspartnerskap i februar

Avinor planlegger kunngjøring av innovasjonspartnerskapet om automatisk bagasjehåndtering i løpet av februar, melder innovativeanskaffelser.no. Tilsvarende prosjekt i andre land er i mange tilfeller lagt på is pga. covid19, mens Avinor prioriterer å videreføre innovasjonsarbeidet.

Corona-erfaringer i Oslo

Det er grunn til å gjennomgå systemet for anskaffelser, lagring og distribusjon av smittevernutstyr slik at alle relevante tjenestesteder har tilgang til dette når det er behov, skriver Kommunerevisjonen i Oslo. Det gjelder en erfaringsoppsummering knyttet til beredskap og håndtering av koronautbruddet i barnevern, skole og sykehjem.

Reviderte seriøsitetsbestemmelser

KS, Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har sammen utarbeidet anbefalte seriøsitetsbestemmelser til bruk i bygge- og anleggskontrakter. Bestemmelsene er nå oppdatert pr. desember 2020 og inneholder kun mindre tekniske justeringer.

Så å si uendret PMI

DNB PMI (innkjøpssjefindeksen) for desember i fjor, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 0,1 poeng til 51,9. Det tyder på fortsatt oppgang i aktivitetsveksten i industrien, i om lag samme takt som i november, til tross for strengere smittevernstiltak både i Norge og ute.

Veiledning for mat- og drikkekjøp

En ny veiledning tar for seg ernæringshensyn i offentlige anskaffelser av mat- og drikkeprodukter og måltider (utenom heldøgns forpleining). Den er utviklet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og bygger på Helsedirektoratets kunnskapsbaserte kostråd og anbefalinger.

Førkommersiell AI-anskaffelse kunngjort

I det treårige EU-prosjekt AI4Cities skal ledende europeiske byer, gjennom en før-kommersiell anskaffelse samarbeide med bedrifter for å løse klimautfordringer med kunstig intelligens. Anskaffelsen er nå kunngjort. Søknadsfristen for å svare på anskaffelsen er 28. februar 2021. AI4Cities startet våren 2020 og varer frem til 2023.

Leverandører til StimuLab-prosjekter valgt

StimuLab har i samarbeid med de åtte aktuelle prosjekteierne valgt ut leverandører. De får til sammen 19,3 mill for å jobbe med innovasjon og nytenkning rundt offentlige tjenester, fra brukernes perspektiv. StimuLab-prosessen legger stor vekt på å utarbeide oppdragsbeskrivelser som fokuserer på å beskrive behov og problem

Få renovasjonsanbud med miljøkrav

En kartlegging Avfall Norge har gjort på Doffin viste at svært få offentlig anbud innen renovasjon og avfallstransport har miljø med som tildelingskriterier og/eller biogass som kvalifikasjonskrav, ifølge fagrådgiver i Avfall Norge, Jens Måge. Ca 30% av anbudene hadde miljøkriterier, hvorav snittet på vektingen var 25%. Under en halv prosent hadde biogass som kvalifikasjonskrav.

Småbedrift kapret stor forsvarskontrakt

Protex med fem ansatte har inngått en kontrakt med det norske Forsvaret om levering av pensko i kamp med både norske og utenlandske aktører. Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse. Protex AS har siden 2010 levert feltstøvler av typen M77 til Forsvaret, skriver Fjell-Ljom.

Nær total anbudstørke

Det er tilnærmet total tørke for nye prosjekter i anleggsbransjen. Henry Ringvold i Dokka Entreprenør må nå sende de ansatte til Nav, ifølge Oppland Arbeiderblad. Han har regnet på 64 anbud i år og fått fire. Normalt ligger de på rundt 11-12 oppdrag i året.

Andelen anbudsklager ned i Finland

Å dømme etter rettspraksis antallet feil i offentlige anbud gått ned. Det fremgår av en utredning som er gjort av Rådgivningsenheten för offentlig upphandling. I perioden 2017 til 2019 var det over 40 000 kunngjøringer, og av disse ble 1-2% klaget inn for Marknadsdomstolen. I 2011 var tilsvarende andel ca 5%.

Utsetter revisjon av dansk anskaffelseslov

Av statsministerens desember-redegjørelse for regjeringens lovprogram i 2020-2021 fremgår det at den planlagte revisjonen av den danske anskaffelsesloven (udbudsloven) går ut av programmet. Revisjonen var planlagt i løpet av inneværende år. Det betyr at der ikke vil bli vedtatt en ny udbudslov i løpet av 2021, melder udbudsmedia.dk.

Eksempel på arbeidsrettslige vilkår

Upphandlingsmyndigheten gir offentlige oppdragsgivere veiledning i hvorledes anskaffelser med arbeidsrettslige vilkår kan gjennomføres. Som et «lærende eksempel» publiseres i den forbindelse de arbeidsrettslige vilkårene som blir lagt til grunn ved byggingen av tunnelbanen i Stockholm.

Innkjøpsmakt og fornybare energikilder

Det internasjonale forskningsprosjektet XPRESS tar for seg grønne offentlige innkjøp. Poenget er å se nærmere på hvordan bruken av innkjøpsmakt kan skape nye markeder og gi økonomisk støtte til innovasjoner som gjelder fornybare energikilder. Ti land, blant dem Norge, og 16 organisasjoner er foreløpig med i prosjektet.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 8. januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.