Ok med ti-årig serviceavtale for avrop på fire-årig rammeavtale

Anbud365: Ok med ti-årig serviceavtale for avrop på fire-årig rammeavtaleDet er ikke, ifølge Kammarrätten i Stockholm, bestemmelser i den svenske anskaffelsesloven eller i EU-direktivet som sier noe om hvor lang tid en kontrakt som hviler på en rammeavtale, kan ha.

Skriv ut artikkelen

En avtale basert på avrop på en rammeavtale kan godt vare lenger enn fire år – opptil ti år er ok, ifølge en avgjørelse i en svenske domstol. Rammeavtalen for kjøp av utstyret hadde varighet på fire år, men serviceavtalen som gjaldt for utstyr som ble kjøpt, skulle vare den tiden det trengtes for å fullføre vedlikehold av utstyr med økonomisk livslengde på mer enn fire år.  Forutsetningen er at løpetiden ikke må være uproporsjonal.

Saken i Kammarrätten i Stockholm (mål nr 2944-18) hadde sitt utgangspunkt i at en region gjorde rammeavtale for bl.a. installasjon og service for et trygghetssystem i eldreomsorgen. Da løpetiden for rammeavtalen var fire år for installasjonstiden og ti år for servicedelen, ble kontraktstildelingen påklaget. Ti år er i strid med den lengste tillatte tiden for en rammeavtale, hevdet klageren.

Første nivå i den svenske klagedomstolen, förvaltningsrätten, gav klageren medhold og bad om at anskaffelsen ble gjort om. De godtok ikke oppdragsgiver, som klaget avgjørelsen inn for kammarrätten, neste nivå.

Etter gjeldende anskaffelseslovgivning kan en rammeavtaleperiode løpe lenger enn fire år dersom det finnes særskilte grunner for det. Bestemmelsen finnes i EU-direktivet som ligger til grunn for både det svenske og norske anskaffelsesregelverket (art. 33.1, direktiv 2014/24/EU).

Minst ti års varighet

Avtaletiden for serviceavtalen på installasjoner som det ble foretatt avrop på skulle, ifølge konkurransedokumentene, være i overensstemmelse med utstyrets antatte tekniske livslengde, minst ti år fra effektiv leveransedag, med mulighet for årlige forlengelser deretter. Det er ikke, fremholder kammarrätten, bestemmelser i den svenske anskaffelsesloven eller i EU-direktivet som sier noe om hvor lang tid en kontrakt som hviler på en rammeavtale, kan ha.

En viss ledetråd finnes i premiss 62 i EU-direktivet, der det bl.a. angis at løpetiden for enkeltkontrakter som hviler på en rammeavtale ikke behøver å sammenfalle med løpetiden for rammeavtalen, men i enkelte tilfeller kan være lenger. Løpetiden avgjøres under hensyntagen til faktorer slik som den tiden det trengs for å fullføre vedlikehold av utstyr med en økonomisk livslengde på mer enn fire år. Også i proposisjonen som lå til grunn for den svenske anskaffelsesloven, fins det en viss veiledning.

Konklusjonen

Konklusjonen fra kammarrätten etter dette er da at løpetiden for enkelte kontrakter med utgangspunkt i en rammeavtale kan vare lenger enn fire år, spesielt når eksempelvis vedlikehold av innkjøpt utstyr med økonomiske livslengde på fire år, inngår. En forutsetning er imidlertid, heter det, at løpetiden ikke er uproporsjonal i forhold til det utstyret som skal anskaffes. I nærværende sak var ikke løpetiden å anse for uproporsjonal, konstaterer kammarrätten, og ny konkurranse er ikke nødvendig.

Avgjørelsen er rettskraftig, ettersom Högsta förvaltningsdomstolen avslo å ta opp anken til behandling.

Bli den første til å kommentere på "Ok med ti-årig serviceavtale for avrop på fire-årig rammeavtale"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.