Opphever suspensjon av leverandør, men slipper ikke taket

Anbud365: Opphever suspensjon av leverandør, men slipper ikke taket- Det er også grunn til å understreke at vi fremdeles har en rekke krav til Siemens på andre punkter som de må følge opp, understreker konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett i en kommentar på statnett.no.

Skriv ut artikkelen

Siemens ble suspendert som leverandør til Statnett i januar 2018 etter at det ble avdekket underbetaling av arbeidere hos en underleverandør og vedvarende mangelfull oppfølging fra Siemens. Nå er suspensjonen hevet, men Statnett vil fortsatt følge selskapet opp på en rekke punkter. Det gjelder f.eks. dokumentasjon og internkontroll Statnett har gode systemer for kontroll med sine leverandører, og har intensivert kontrollen etter flere alvorlige saker.

Det var i forbindelse med en kontroll under utførelse av arbeid i Midt-Norge i 2016 at det ble avdekket at ansatte i Siemens sin underleverandør, det slovakiske selskapet Hesia, ikke hadde den lønnen de har krav på. Det ble i oppfølgingen i 2017 også avdekket at det var avlevert dokumentasjon fra Siemens og deres underleverandør, til Statnett som ikke var reell. Statnett har i arbeidet sett seg nødt til å be om stadig mer dokumentasjon, samtidig som Siemens har måttet forbedre sine systemer og praksis for oppfølgingen av underleverandører.

Statnett er skuffet over at prosessen har vært unødvendig krevende og tatt uakseptabelt lang tid. – Det er også grunn til å understreke at vi fremdeles har en rekke krav til Siemens på andre punkter som de må følge opp, understreker konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett i en kommentar på statnett.no.

– Hvilke krav/punkter dreier det seg om? Og gjelder det eksisterende, løpende og/eller nye/kommende kontrakter?

– Det er en rekke mindre alvorlige punkter som Siemens er bedt om å følge opp. Disse er ikke av en art eller alvorlighetsgrad som forsvarer fortsatt suspensjon, men Statnett vil følge disse opp i det videre. Det gjelder både dokumentasjon og oppfølging av ulike forhold knyttet til saken, svarer Statnett på spørsmål fra Anbud365.

Siemens har siden selskapet ble suspendert arbeidet med å etablere og forbedre systemer for intern kontroll og oppfølging av underleverandører, og har nå fremlagt dokumentasjon på at det er etablert systemer som skal sikre at de blir i stand til å etterleve Statnetts standarder og myndighetspålagte krav.

– Hvilke etableringer og forbedringer av systemer er det snakk om, og hva slags dokumentasjon er fremlagt? Og gjelder det eksisterende, løpende og/eller nye/kommende kontrakter?

Statnett svarer: – Siemens har hatt systemer for internkontroll, men vi har likevel sett at disse ikke i tilfredsstillende grad har fanget opp forhold hos underentreprenører. Statnett har derfor bedt om at systemene forbedres og at det dokumenteres at disse kan fange opp slike situasjoner.

– Hvilket kontrollregime har Statnett etablert for å følge opp at Siemens etterlever forbedringene utover vanlig kontraktsoppfølging?

– Statnett har gode systemer for kontroll med sine leverandører, og har intensivert kontrollen etter flere alvorlige saker. Vi gjennomfører både kontroll på anleggsplass med intervjuer på arbeidernes morsmål og kontroll av dokumentasjon, heter det i Statnetts svar på spørsmålene fra Anbud365.

Forholdene har gått over tid og vært svært omfattende, fremgår det av statnett.no. Det er spesielt alvorlig, heter det, at Statnett har blitt forelagt dokumentasjon som siden har vist seg å ikke være korrekt. Det avdekkes jevnlig forhold av ulik art som normalt rettes opp innen gitte frister.

Bli den første til å kommentere på "Opphever suspensjon av leverandør, men slipper ikke taket"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.