Over 100 000 offentlige oppdragsgivere er registrerte mottakere av e-faktura

Anbud365: Over 100 000 offentlige oppdragsgivere er registrerte mottakere av e-fakturaEn oppdragsgiver kan etter den foreslåtte forskriften på eget initiativ også kreve elektronisk faktura i kontrakter under 100 000 kroner, fremgår det av et høringsnotat. På bildet statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Skriv ut artikkelen

Veksten i det offentliges bruk av e-faktura går raskt: Ved utgangen av 2017 var nær 95 000 mottakere registrert – tre måneder senere var tallet 106 000. Antall elektroniske fakturatransaksjoner var opp 67% fra 2016 til 2017, ytterligere opp 72% i første kvartal. Da ligger alt til rette for at mottak av e-faktura ved anskaffelser kan forskriftsfestes, slik at kravet blir gjeldende for samtlige offentlige oppdragsgivere. Det gjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nå.

KMD har sendt på høring utkast til forskrift om elektronisk faktura ved offentlige anskaffelser med høringsfrist 1. november. Ikrafttredelse er planlagt til 1.januar 2019, og det er EHF-fakturering versjon 3.0 som da gjelder.

Departementet ønsker å pålegge alle offentlige oppdragsgivere å aktivt kreve elektronisk faktura, slik praksis allerede er i store deler av statlig sektor innenfor anskaffelseslovens virkeområde. Dessuten ønsker departementet å gjøre det tydelig hva offentlige oppdragsgivere som opplever at leverandører ikke etterlever kravet om elektronisk fakturering, kan foreta seg overfor leverandørene. Difi skal gis bedre muligheter til å følge opp at krav om elektronisk fakturering etterleves og rapporteres.

Sensitivt innhold

Det legges også opp til at fakturaer med sensitivt innhold skal omfattes av forskriften og at den enkelte avsender og mottaker selv skal være ansvarlig for tilfredsstillende sikring av egne systemer. KMD vurderer å gi Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i oppdrag å legge til rette for at det finnes tilfredsstillende markedsbaserte tekniske sikringsløsninger som ivaretar behovet for sikring av faktura med sensitivt innhold.

I 2017 ble det gjennomført 58 millioner EHF-fakturatransaksjoner i Norge. I kommunene er 59 % av alle inngående fakturaer i EHF. Tilsvarende tall for fylkeskommunene er 61 %. DFØ (Direktoratet for økonomistyring) rapporterer at for de statlige virksomhetene de betjener, er ca 64 % av alle inngående fakturaer i EHF. Ved utgangen av 2017 var nær 95 000 virksomheter registrert i ELMA (Elektronisk Mottaker Adresseregister), det offentlige registeret for mottakere av EHF-faktura, og antall elektroniske fakturatransaksjoner økte med 67 % fra 2016 til 2017. Ved utgangen av første kvartal i 2018 hadde antall EHF-fakturamottakere i ELMA økt til 106.000 og veksten i bruk økt med 72% i forhold til første kvartal 2017.

Også i privat sektor

Kravet om bruk av EHF-faktura i norsk offentlig sektor har hatt en betydelig effekt også i privat sektor, som frivillig har tatt i bruk EHF-faktura for fakturering mellom næringsdrivende. Tall fra ELMA viser at tilnærmet alle offentlige virksomheter kan ta imot EHF-faktura, og at mer enn 100.000 private virksomheter kan gjøre det samme.

Med utgangspunkt i lov om offentlige anskaffelser gjelder forskriften fakturaer knyttet til kontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva. Dette er imidlertid ikke til hinder for at en oppdragsgiver på eget initiativ kan kreve elektronisk faktura også i kontrakter under denne beløpsgrensen.

Enhetlige krav til næringslivet

Ved å forskriftsfeste krav om elektronisk faktura ved offentlige anskaffelser overfor alle offentlige oppdragsgivere vil næringslivet stå overfor enhetlige krav fra hele offentlig sektor og oppdragsgivere i forsyningssektoren, heter det i høringsnotatet.

Det er gjennomført flere samfunnsøkonomiske analyser av gevinster ved innføring av elektronisk faktura. Analyse fra bl.a. Norges Bank (2014) anslår at samfunnet kan spare over 25 mrd kroner i året dersom norske aktører tar i bruk helelektroniske løsninger for alle fakturaer.

Bli den første til å kommentere på "Over 100 000 offentlige oppdragsgivere er registrerte mottakere av e-faktura"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.