Positiv til konkurranseutsetting av IKT–modernisering i helseforetak

Anbud365: Positiv til konkurranseutsetting av IKT–modernisering i helseforetakHelse Sør-Øst RHF har forsikret departementet om at det er en forutsetning at avtalen ivaretar alle krav til informasjonssikkerhet og personvern i lov og forskrift, opplyste helse– og omsorgsminister Bent Høie (H) i et svar til Stortinget.

Skriv ut artikkelen

– Jeg er positiv til å konkurranseutsette denne typen ikke-medisinske tjenester, fastslo helse– og omsorgsminister Bent Høie (H) i et svar til Stortinget om Helse Sør-Østs ferske avtale med en ekstern IKT–leverandør. En slik avtale vil gi raskere modernisering av regionens IKT–infrastruktur og lavere driftskostnader, m.a.o. mer penger til pasientbehandling. Helseforetaket mener at dette også vil styrke pasientsikkerheten.

Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har inngått avtale med Hewlett Packard Enterprise som ekstern partner for å modernisere regionens IKT-infrastruktur. Dette har vakt interesse i Stortinget. Representanten Rasmus Hansson (MDG) har reist spørsmål om avtalen til helse– og omsorgsminister Bent Høie. Han er opptatt av Sykehuspartners og det regionale senterets rolle i videre drift av i Helse Sør-Østs IKT-systemer, og hva en utflagging betyr for samfunnssikkerhet, antall arbeidsplasser og norske kompetansemiljø på store IKT-infrastrukturer.

Helse– og omsorgsministeren opplyser i sitt svar at Helse Sør-Øst RHF har informert departementet om at Sykehuspartner HF fortsatt skal være ansvarlig for den samlede IKT-leveransen mot helseforetakene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner vil også være den formelle avtalepart med den eksterne leverandøren. Modernisering, standardisering og harmonisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst er en nødvendig for å lykkes med å videreutvikle Sykehuspartner HF som en sterk og effektiv tjenesteleverandør som understøtter helseforetakenes behov, samt for å gjennomføre digital fornying i tråd med gjeldende strategier. – Planen er å gjennomføre tiltak som kan understøtte en digitalisering, modernisering og standardisering av kliniske og administrative arbeidsprosesser i helseforetakene, og i denne sammenheng er en modernisert infrastruktur helt avgjørende, skriver statsråd Høie, og han fortsetter:

Utvikling av Sykehuspartner

– For å sikre at Sykehuspartner HF leverer tjenester som understøtter helseforetakenes behov, skal organisasjonen utvikles i en mer sykehusnær retning. Dette innebærer at kompetansen og kapasiteten i Sykehuspartner HF styrkes innenfor forvaltning og anvendelse av kliniske og administrative applikasjoner. Dette må imidlertid skje på en kostnadseffektiv måte, og slik at Sykehuspartner HFs kostnads- og investeringsnivå tilpasses foretaksgruppens økonomiske bæreevne.

Modernisering av helseregionens IKT-infrastruktur gjennomføres i dag som et program innenfor satsningen Digital fornying, med en samlet forventet investering på i underkant av tre milliarder kroner, og et årlig investeringsnivå på 3-400 millioner kroner. Programmet forventes ferdigstilt innen 2025. Digital fornying og infrastrukturmoderniseringsprogrammet er underlagt ekstern kvalitetssikring. 

Ivaretar alle krav til personvern

Helse Sør-Øst RHF har forsikret departementet om at det er en forutsetning at avtalen ivaretar alle krav til informasjonssikkerhet og personvern i lov og forskrift. Avtalen Helse Sør-Øst skal inngå med ekstern leverandør, stiller krav om at alle datasentre skal stå i Norge, inkludert all lagring av pasientdata og krav til separasjon av helseforetakenes data. Personell som drifter infrastruktur, skal ikke ha tilgang til personsensitiv informasjon, og det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse som dokumenterer at kravene til behandling av personsensitiv informasjon er tilfredsstilt. Avtalen innebærer slik statsråden har forstått det, at om lag 150 av Sykehuspartner HFs ansatte vil blir virksomhetsoverdratt til ekstern partner.

Bli den første til å kommentere på "Positiv til konkurranseutsetting av IKT–modernisering i helseforetak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.