Rivende tek-utvikling, Forsvaret trenger hurtige og koordinerte anskaffelser

Anbud365: Rivende tek-utvikling, Forsvaret trenger hurtige og koordinerte anskaffelserKnut Storberget ledet Forsvarskommisjonen av 2021, som bl.a. anbefalte at Forsvarets evne til å forstå, eksperimentere med og inkorporere ny teknologi økes (foto: Statsforvalteren i Innlandet/Kristina Skamsar).

Skriv ut artikkelen

Anskaffelser bør utnyttes mer fleksibelt og videreutvikles for å ta innover seg den raske teknologiske utviklingen og behovet for økt handlingsrom. Anskaffelsesprosessene må være hurtige, koordinerte og helhetlige. Kjøp av felles IKT må vektlegges i større grad i fremtidige anskaffelser. I dag har mye ny-anskaffet materiell ofte ulike standarder basert på enkelt-leverandørers preferanser, fremgår det av rapporten fra Forsvarskommisjonen av 2021, som også minner om at den digitale risikoen i Norge er høy og sårbarheten i Forsvaret alvorlig.

Forsvarskommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i desember 2021 for å vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv. Kommisjonens leder var Knut Storberget.

Ny teknologi finner veien til operativ bruk i Forsvaret gjennom forsvarsplanlegging, investeringsplaner og anskaffelsesprosesser. Det blir viktig å dimensjonere organisasjon og prosesser for å styrke evnen til å gi strategisk retning, planlegge, anskaffe og utnytte ny teknologi, påpeker kommisjonen i sin rapport.

Lage handlingsrom

I de langsiktige planene er det viktig å ikke låse seg for tidlig til løsninger, men heller lage handlingsrom til å utforske alternativer ved å vektlegge ønsket operativ effekt, heter det. Alternativer kan deretter vurderes i en tidlig fase før igangsetting av anskaffelser.

Prosesser for planer og anskaffelser bør utnyttes mer fleksibelt og videreutvikles for å ta innover seg den raske teknologiske utviklingen og behovet for økt handlingsrom, fremholder kommisjonen. Anskaffelsesprosessene må være hurtige, koordinerte og helhetlige. Materiell må kunne kontinuerlig oppdateres for å følge med teknologiutviklingen.

Tilpasningsdyktig kultur

Ressurser til trening og øving må i større grad prioriteres for å utnytte nytt teknologisk utstyr. Brukervennlighet bør vektlegges ved anskaffelser og utstyr til trening og øving bør anskaffes sammen med materiellet, fremheves det i rapporten fra Forsvarskommisjonen av 2021. Organisasjonen og kulturen må være tilpasningsdyktig for å raskt å ta i bruk ny teknologi når den er tilgjengelig. Dette inkluderer å kunne endre prosedyrer og tilpasse strukturen for å innpasse teknologien.

Forsvaret må beskytte seg mot både cyberangrep fra sivile og militære aktører. Den digitale risikoen i Norge er høy og sårbarheten i Forsvaret alvorlig, slår kommisjonen fast. Anskaffelser og utvikling av prosesser må ta høyde for utvikling av trusselen, og det må velges og utvikles robuste og sikre systemer. Hvis systemene angripes, må dette kunne oppdages og hendelsene håndteres. Tilstrekkelig situasjonsforståelse og responsevne i det digitale rom er nødvendig, heter det.

Vektlegge felles IKT

Forsvaret må i større grad vektlegge felles IKT i fremtidige anskaffelser og oppgraderinger av eksisterende materiell, ifølge kommisjonen. Forsvaret må få systemer til å snakke sammen, og ha god evne til å dele informasjon og håndtere store mengder data. Fleksible operasjonskonsepter kan gi mulighet for å kombinere eksisterende plattformer med ny teknologi og mindre kostbare autonome systemer med større kvantitet.

Økt tempo, lange rekkevidder og sammenkobling i nettverk gjør Forsvarets evne til situasjonsforståelse og etterretning avgjørende. Dette vil også utfordre tempoet i beslutningstaking og koordinering på strategisk nivå. Synergier i mer distribuert og multidomenekrigføring er bare mulig å oppnå dersom alle delene i nettverket snakker samme språk, og kan kommunisere med hverandre. I for stor grad, poengterer Forsvarskommisjonen, har nylig anskaffet materiell hatt forskjellige standarder basert på den enkelte leverandørs preferanser.

Utnytte fleksibiliteten i anskaffelsessystemet

Kommisjonen anbefaler at Forsvarets evne til å forstå, eksperimentere med og inkorporere ny teknologi økes. Den tar også til orde for at fleksibiliteten i anskaffelsessystemet utnyttes bedre for gjennom å dra nytte av ny teknologi og hurtige anskaffelser. Dedikerte miljøer må arbeide med konseptutvikling for innfasing av ny teknologi.

Bli den første til å kommentere på "Rivende tek-utvikling, Forsvaret trenger hurtige og koordinerte anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.