Sentrale anskaffelses-mål i IKT-strategi for klima og miljø

Anbud365: Sentrale anskaffelses-mål i IKT-strategi for klima og miljøKlima- og miljøminister Sveinung Rotevatn legger fram digitaliseringsstrategien for klima- og miljøsektoren 2020–2024 med mange innslag som gjelder offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Flere av delmålene i digitaliseringsstrategien for klima- og miljøsektoren 2020–2024 fra Klima- og miljødepartementet som nå foreligger, dreier seg om offentlige anskaffelser. Ved offentlige IKT-anskaffelser skal prinsippene om teknologinøytralitet følges, heter det bl.a., likeledes at miljøsektoren skal ha samordnede og koordinerte anskaffelser på IKT-området og ivareta sikkerheten i anskaffelser. Sky-løsninger skal vurderes ved nye anskaffelser og sikkerhet i skyløsninger skal vektlegges.

Etter 4 år med «IKT-strategi for miljøforvaltningen 2016-2020» er det tid for å stake ut kursen på IKT-området for fire nye år, heter det. Digitaliseringsstrategien er Miljø- og klimadepartementets viktigste styringssignal for miljøsektoren på IKT-området. Formålet er å gjøre det klart hvilken retning departementet ønsker at sektoren skal bevege seg og hvilke områder det skal legges inn en ekstra innsats innen digitalisering de neste 4 år.

I strategien er det seks hovedmål, og i flere nevnes offentlige anskaffelser både blant delmålene og i nærmere omtale av tiltakene. Under hovedmål 4, «Miljøetatene skal tilby gode, brukervennlige og fremtidsrettede tjenester», heter det f.eks.:

Teknologinøytralitet

Ved offentlige IKT-anskaffelser skal prinsippene om teknologinøytralitet følges. Dette innebærer at forvaltningen skal ha åpne spesifikasjoner i utlysninger der det er mulig. Formålet er at leverandør skal kunne ha frihet til å komme med tilbud som foreslår nye teknologiske løsninger. I noen tilfeller kan det være lite formålstjenlig å lyse ut teknologinøytralt, for eksempel når forvaltningen er helt sikker at det går på bekostning av måloppnåelsen med anskaffelsen. Forvaltningen må derfor avveie når det er mulig å lyse ut teknologinøytralt, for å sikre at en til enhver tid har mulighet til å få tilbud om den beste teknologiske løsningen. For mer informasjon om åpne spesifikasjoner – se veiledere på anskaffelser.no.

Blant de seks delmålene under hovedmål 5 «Miljøetatene skal ha en sikker, effektiv og brukervennlig forvaltning av sine IKT-system» er det seks delmål. Ett av disse er at miljøsektoren skal ha samordnede og koordinerte anskaffelser på IKT-området og ivareta sikkerheten i anskaffelser.

Kommersielle skytjenester

Miljøetatene benytter kommersielle skytjenester i varierende grad, heter det i en nærmere kommentar under dette hovedmålet. Modenheten knyttet til skytjenester er dermed også varierende og det er en risiko for at etatene går til innkjøp av diverse skytjenester uten fullt ut ha kontroll på personvern og informasjonssikkerheten. Det er derfor viktig at virksomhetene legger en plan for hvordan de skal forholde seg til skytjenester og annen utkontrakterte driftstjenester framover. Det er mange hensyn som må tas før en går til det skrittet å sette ut tjenester i en sky-løsning. Noen av de mest åpenbare er hvordan disse tjenestene skal anskaffes og hvilke tjenester som best egner seg for å legges ut i sky. Et annet viktig punkt er sikkerheten til de data som legges ut i skyen og hvor godt løsningen er sikret mot angrep. Andre viktige hensyn er kontrakts forvaltning, personvern og hvordan dataene og tjenestene kan hentes tilbake hvis det skulle blir nødvendig.

Også blant de sju delmålene under hovedmål 6, «Miljøetatene skal ha en forsvarlig og fremtidsrettet utvikling av digitale system og tjenester», fremstår offentlige anskaffelser:

Sky-løsninger skal vurderes ved nye anskaffelser og sikkerhet i skyløsninger skal vektlegges.

Bli den første til å kommentere på "Sentrale anskaffelses-mål i IKT-strategi for klima og miljø"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.