Ser på hva som skal til for å stille krav til digital sikkerhet i anskaffelser

Anbud365: Ser på hva som skal til for å stille krav til digital sikkerhet i anskaffelserFor å styrke kompetansen hos ledere i offentlige virksomheter vil Difi arbeide med å utvikle et bedre tilbud for ledere i staten. Målet er å sette statlige ledere i stand til å styre anskaffelsene som en sentral del av virksomhetens tjenesteutvikling. På bildet avdelingsdirektør Dag Strømsnes i avdeling for offentlige anskaffelser i Difi (foto: NFD).

Skriv ut artikkelen

Regjeringen vil derfor vurdere nærmere behovet for kriterier for når og hvordan det bør stilles krav til digital sikkerhet i anskaffelser. Det fremgår av stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, der Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) også varsler tiltak for å skjerpe anskaffelseskompetansen hos ledere i det offentlige. Departementet vier ellers oppmerksomheten mot områder der det er behov for spesialisert kompetanse – i tillegg til ønske om mer vekt på planleggings- og kontraktsoppfølgingsfasen.

I Meld. St. 22 (2018–2019) «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» er kompetanse et sentralt begrep. Modenhetsundersøkelsen fra 2018 viser at over halvparten av oppdragsgiverne oppgir at de har god kompetanse på anskaffelsesområdet. Men kompetansen knytter seg først og fremst til konkurransegjennomføringen. Oppdragsgiverne oppgir lavere kompetanse på behovsplanlegging, kategoristyring, kommersiell forståelse og bransjekompetanse.

Undersøkelser viser imidlertid at god planlegging og oppfølging gir størst effekt på gevinstrealisering, heter det.

Difi blir av NFD bedt om å prioritere mer veiledning om planleggings- og kontraktsoppfølgingsfasen.

Spesialisert kompetanse (I)

På noen fronter er det også behov for mer spesialisert kompetanse. Blant annet skal innkjøperne ta hensyn til miljø, universell utforming, sosiale og etiske krav, samt bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Summen av arbeidsoppgavene er krevende og innkjøperne må være i stand til å omsette de overordnede samfunnsmålene til klare kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår i konkurransedokumentene.

Det kan være utfordrende for særlig mindre oppdragsgivere å skaffe slik spesialisert kompetanse. Mulige løsninger kan være at myndighetene utarbeider generell veiledning og verktøy som alle oppdragsgivere kan nyttiggjøre seg eller at mindre virksomheter i større grad samarbeider om innkjøp.

Spesialisert kompetanse (II)

Likeledes er det behov for spesialisert kompetanse for å ivareta digital sikkerhet. Krav til digital sikkerhet kan være relevant i langt flere anskaffelser enn rene IKT-anskaffelser. Anskaffelsesregelverket åpner for å stille en rekke krav og kriterier i anskaffelser. Krav til digital sikkerhet kan også stilles i anskaffelser som ikke direkte er knyttet til kjøp av IKT-produkter eller -tjenester, så lenge kravene har tilknytning til kontrakten og er objektivt begrunnet. Det trengs likevel bedre kunnskap om når det er relevant å stille krav til digital sikkerhet, hva som er riktig nivå på kravene og på hvilken måte oppdragsgiverne kan sikre at kravene faktisk blir fulgt. Regjeringen vil derfor vurdere nærmere behovet for kriterier for når og hvordan det bør stilles krav til digital sikkerhet i anskaffelser.

Økt innkjøpskompetansen hos ledere

Ledere i offentlige virksomheter må kunne bruke innkjøp som virkemiddel for å nå virksomhetenes overordnede mål og politiske mål. For å styrke kompetansen hos ledere i offentlige virksomheter vil Difi arbeide med å utvikle et bedre tilbud for ledere i staten. Målet er å sette statlige ledere i stand til å styre anskaffelsene som en sentral del av virksomhetens tjenesteutvikling. De skal settes i stand til å planlegge anskaffelsene og realisere kostnadsbesparelser og andre gevinster som støtter opp under virksomhetenes overordnede mål, for eksempel økt kvalitet i tjenesteproduksjonen, innovasjon, miljø og digitalisering.

Det planlegges også å videreutvikle kompetansetiltak for kommunesektoren. Kompetansetiltakene vil også her omhandle strategisk innkjøpskompetanse og rettes mot rådmenn, politisk ledelse og annen ledelse i kommunal sektor.

Bli den første til å kommentere på "Ser på hva som skal til for å stille krav til digital sikkerhet i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.