Sju anbefalinger for styrket britisk satsing på innovative anskaffelser

Anbud365: Sju anbefalinger for britisk satsing på innovative anskaffelserSir Patrick Vallance er lege og den britiske regjeringens offisielle vitenskaprådgiver. Samtidig er av to ledere i Council for Science and Technology, som nå er kommet med anbefalinger til den britiske statsminister når det gjelder innovative anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Sju anbefalinger for satsing på innovative anskaffelser ligger nå på bordet til den britiske statsministeren. De kommer fra Storbritannias råd for vitenskap og teknologi, som slår fast at det offentlige anskaffelser ennå ikke fullt ut har fått ut sitt potensial når det gjelder innovasjon. Hvis regjeringen f.eks. setter som mål at 5% av hva myndighetene årlig kjøper for, skal gå til innovative anskaffelser, er mye gjort. I Storbritannia betyr det nærmere 200 mrd.

Council for Science and Technology er et rådgivende, ikke-departementalt offentlig organ for Storbritannias regjering. Dets rolle er å gi råd om spørsmål som går på tvers av offentlige avdelinger til statsministeren, den første ministeren i Skottland og den første ministeren for Wales.

Denne gangen er det råd om hvordan regjeringen kan bruke offentlige anskaffelser til å stimulere innovasjon og være pådriver for vekst gjennom å forfølge de nasjonale målsettingene. Sentralmyndighetene kjøper årlig for om lag 3600 milliarder, heter det (tall fra juni 2022), men har ikke ennå fått ut hele sitt potensial til å stimulere innovasjon i Storbritannias økonomi.

Bare en liten endring

Et snevert fokus på laveste pris ved kontraktstildeling kan forringe mulighetene for langtidsfordeler gjennom å skape incentiver for innovasjon og byge markedskapasitet i strategisk viktige områder, fremholdes det i rådet til den britiske statsminister.

Sett i forhold til hva det myndighetene bruker til anskaffelser, vil bare en liten endring i endring av å prioritere innovative anskaffelser, gi incentiver gjennom hele leverandørkjeden.

Bare å satse 5% av hva myndighetene årlig allerede bruker på anskaffelser vil 1809-190 milliarder bli tilgjengelig for leverandører som ønsker å satse på forskning og utvikling.

De sju anbefalingene

På denne bakgrunn kommer det sju anbefalinger fra Council for Science and Technology:

  • Alle departementer bør utvikle og publisere årlige rapporter med beskrivelse av fremtidige innovative behov og utfordringer.
  • For viktige nasjonale prioriteringer bør regjeringen skape og publisere teknologiske veikart som viser områder for utvikling og utplassering av teknologi – som dermed viser hvor myndighetene har tenkt å legge til rette for utvikling av Storbritannias markedskapasitet.
  • Sette mål for forskning og innovasjon i anskaffelser. Minst 5% av departementenes og underliggende etaters budsjetter i snitt vil målrettet bidra til ny britiskbasert innovasjon og forskning.
  • En egen sjef i Cabinet Office bør i samarbeide med den som er ansvarlig for regjeringens kommersielle affærer, lede an og fremme en radikal anskaffelsesreform med sikte på innovasjon og forskning og utvikling. Cabinet Office er et departement som består av en rekke avdelinger som på forskjellig vis understøtter regjeringen, kabinettet og øvrige departementer.
  • Det bør utvikles profesjonell kompetanse med sikte på å kunne integrere innovasjon gjennom hele anskaffelsesprosessen.
  • De myndighetene som bruker mest på offentlige anskaffelser, bør lansere en serie av sektorspesifikke «jegere» som tester og finner innovasjonsfremmende tilnærminger knyttet til de nasjonale målsettingene.
  • Gode innovasjonsfremmende tilnærminger bør kodifiseres og samles i en innovasjons-veiledning som gir struktur og rammeverk for hvordan endringene kan bli praktisk bruk og hvordan de kan overvåkes.

Bli den første til å kommentere på "Sju anbefalinger for styrket britisk satsing på innovative anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.