Skedsmo: Tilbakeviser påstander om feilaktig verdivurdering

Anbud365: Skedsmo: Tilbakeviser påstander om feilaktig verdivurderingRådmann Torstein Leiro i Skedsmo kommune avviser at Kofa ikke har kompetanse til å vurdere spørsmål knyttet til verdivurdering og hvilke elementer som skal inngå i en slik vurdering.

Skriv ut artikkelen

Skedsmo kommune tilbakeviser påstander om feilaktig verdivurdering i forbindelse med en anskaffelse av elektronisk kvalitets- og internkontrollsystem. – Kommunen har foretatt en forsvarlig verdivurdering av anskaffelsen, sier rådmann Torstein Leiro i Skedsmo kommune til anbud365.

Anbud365 har bedt Skedsmo kommune om en kommentar til artikkelen med Johs Oraug i Quality Manager + com AS nylig. Temaet var en klagesak i Kofa der konklusjonen var at kommunen hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse. Konkurransen gjaldt forhandling for anskaffelse av elektronisk kvalitets- og internkontrollsystem.

Rådmann Leiro avviser at Kofa ikke har kompetanse til å vurdere spørsmål knyttet til verdivurdering og hvilke elementer som skal inngå i en slik vurdering. Dette er vurderinger som Kofa gjør hele tiden, og som Kofa selvsagt har kompetanse til å vurdere.

Feil verdivurdering?

I artikkelen hevder klager at kommunen har beregnet verdien av anskaffelsen feil, da de mener verdien av softwaren Sharepoint Entreprise skulle vært inkludert i verdivurderingen. Dette har ikke Kofa tatt stilling til, konstaterer rådmannen. Rådmannen understreker at det er feil å hevde at valgt løsning krever installasjon av Sharepoint Enterprise. Kommunen velger selv om dokumentstyring skal kjøres på Sharepoint server eller SharePoint Foundation – som er gratis.

Kommunen har i kunngjøringen og dokument som følger kunngjøringen, har anslått verdien på anbudet til å ligge mellom 500.000 kr og 1,6 millioner kroner. Da EØS-terskelen på kunngjøringstidspunktet var 1,55 millioner kroner skulle kommunen kunngjort som en del III-anskaffelse. Kofa har etter dette konkludert med at Skedsmo kommune har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Ikke realitetsbehandlet klagegrunnene

– Dette er, påpeker rådmann Leiro, det eneste forhold Kofa har tatt stilling til. Kofa har således ikke realitetsbehandlet klagegrunnene fra Quality Manager, men har avgjort saken ut fra andre og formelle forhold.

Rådmannen gjør samtidig oppmerksom på at kommunens angivelse av maksimal verdi oppgitt til 1, 6 millioner kroner i kunngjøringen skjedde ved en inkurie (tastefeil). Den gjenspeiler ikke kommunens forutgående verdivurdering av anskaffelsen.

Grundig og forsvarlig prosess

– Kommunen har aldri vurdert anskaffelsen til å ha en verdi opp mot 1,6 millioner kroner, fremholder han. I forkant av konkurransen ble det vurdert dithen at den maks ville ligge på rundt 1,1 millioner kroner, og verdien av tilbudene som kom inn i konkurransen var alle under 1 mill.  Beklageligvis ble det i forbindelsen med kunngjøringen skrevet feil tall ved angivelsen av verdiberegningen. Det var altså reelt sett ikke feil å kunngjøre i del II ut fra resultatet i konkurransen og hva som kom fram i en grundig og forsvarlig prosess rundt anslaget av anskaffelsesverdien. Rådmannen påpeker at denne feilen ikke har hatt betydning for verken Quality Manager sin deltakelse i konkurransen eller rangering i evalueringen av tilbudene.  Også en eventuell ny kunngjøring ville blitt gjort iht. anskaffelsesforskriften del II.

1 kommentar på "Skedsmo: Tilbakeviser påstander om feilaktig verdivurdering"

 1. Svaret fra rådmannen viser at han tror at internkontroll bare er dokumentstyring:
  – «Rådmannen understreker at det er feil å hevde at valgt løsning krever installasjon av Sharepoint Enterprise. Kommunen velger selv om dokumentstyring skal kjøres på Sharepoint server eller SharePoint Foundation – som er gratis». (Min understrekning).

  Dokumentstyring er bare en minimal del av det som kravspesifikasjonen til Skedsmo ba om.

  SharePoint Foundation er laget for dokumentstyring! Det er det enkleste av det enkle i kvalitetsstyringen. Dette vet alle.
  Vi bestrider ikke dette punktet.
  Men i alle internkontroll-lovverk er det mye mer som skal styres enn dokumenter.
  Når det skal vises resultater, risikoanalyser, og fremskaffes grafoversikter over feiltyper og årsaker, – avdekke systemfeil, – da kreves en oppdatering av SharePoint til Enterprise.
  Det er dette vi påstår at kommunen ikke har forstått, eller ikke vil forstå, – selv om dette er tydelig i internkontrollforskriftenes systemkrav (§ 5) og i kommunens egen kravspesifikasjon!
  – Det er dette oppgraderingsbehovet som kanskje er holdt skjult for rådmannen?!

  Noen telefoner til alle kommuner som har kjøpt Risk Manager i god tro, og som 4-5 år senere har måttet si opp avtalen, nettopp pga. oppdateringsbehovet, – ville ha avdekket dette forholdet. Vi synes KOFA kunne ha gjort dette, og spart kommunen for millionutgifter i årene som kommer.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.