Spennende innovasjonspartnerskap i Bodø – mye viktig læring å hente

Anbud365: Spennende innovasjonspartnerskap i Bodø – mye viktig læring å henteProsjektleder Thomas Schulzki i innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur i Bodø kommune er snart klar for å invitere til markedsdialog: - Det er avgjørende at vi treffer markedet med hva vi har fore, sier han til Anbud365 (foto: Per-Inge Johnsen/Bodø kommune).

Skriv ut artikkelen

Å dra i gang et innovasjonspartnerskap som treffer blink, byr på så vel utfordringer som frustrasjon. Det har man opplevet i Bodø-prosjektet Smart Arkitektur, der man har lært mens veien er blitt til. Til andre som vil gi seg i kast med innovasjonspartnerskap, er det to viktige råd prosjektleder Thomas Schulzki har å komme med. Overfor Anbud365 anbefaler han: Skaff prosesshjelp tidlig hvis du ikke har slik selv, og pass opp for «kalenderfellen» – å skulle samle mange til to-dagers workshop kan kreve såpass med tid at prosjektet forsinkes.

Gjennom innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur ønsker Bodø kommune å legge til rette for innovasjon og utvikling av en helhetlig IoT-plattform. Den skal understøtte samfunnsplanens mål om «Utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper attraktive bo- og levekår, innenfor rammen av klima og miljøhensyn».

Det er betydelige utfordringer knyttet til det store antallet fragmenterte fag-/delsystemer med manglende integrasjon og samhandling.

Nå er man kommet så langt i delprosjektet at en veiledende kunngjøring med invitasjon til markedsdialog står for døren. Prosjektleder Thomas Schulzki innrømmer at veien dit har vært brolagt med utfordringer og tidvis frustrasjon:

Stor mulighetsrom

– Dette er vårt første innovasjonspartnerskap, og vi skulle definere et behov, ikke konkrete krav. Søknaden til Innovasjon Norge, som vi fikk innvilget, gav et stort mulighetsrom. Det ble tidlig klart at delprosjektet måtte spisses, men spørsmålet var hvordan og med hvilken metode.

Han legger til at det underveis ble færre roller og funksjoner i prosjektet, som førte til at prosjektet ble mer målrettet.

– Mulighetsrommet var så stort og omfattende at det var lite egnet for et resultatrettet prosjekt, og valget ble å inngå kontrakt med et eksternt miljø som kunne hjelpe til med å definere det konkrete prosjektet, sier Schulzki.

Fem leverandører ble forespurt, alle sa seg interessert i å levere tilbud, men bare to kom med tilbud – EGGS og Halogen.

– Vi valgte EGGS, fordi byrået ble vurdert som best i oppgaveforståelsen. Prisen var som forventet temmelig lik, ettersom vi hadde beskrevet rammene for oppdraget svært konkret, opplyser Schulzki.

Han legger til at de var svært fornøyd med tilbudet fra Halogen, selv om de ikke fikk tilslaget denne gangen.

Leverandør-oppfølging

De som hadde sagt at de ville levere tilbud, men ikke gjorde det, ble spurt om hvorfor. Formålet var å få vite om eventuelle forbedringspunkter. Kommunen vil være en attraktiv oppdragsgiver, og ønsker konkurranse om oppdragene.

Ved å velge tjenestedesign, og med hjelp av EGGS, falt valget på å begynne i det små og utvikle et system som senere kan utvides til å omfatte andre – alle – deler av kommunen.

– Valget falt på Salten Brann, som trolig har Norges største, geografiske område å dekke, og som driver en virksomhet som alle kommuner er interesserte i, sier prosjektlederen.

Når det gjelder datakilde, har man samlet seg om Byggdata. Alle kommuner har oversikt over strukturene i sine enkelte bygg. Det er svært viktig for effektiviteten i en blålys-etat å ha tilgang til slike data.

Velfungerende case

– Det er viktig for oss å velge en velfungerende case, og Salten Brann har vist seg som en innovasjonsvennlig kunde. Gjennom den kommende markedsdialogen håper vi å få markedets reaksjon på om opplegget vi har valgt, fenger og er mulig å kommersialisere. For egen del er vi mest opptatt av å finne en løsning som har muligheter for videre løsning og tjenesteutvikling basert på en skalerbar kjerneplattform, åpne standarder, strukturerte data og bruk av valgfri skytjeneste, sier Schulzki.

To råd

På spørsmål om hva de har lært av prosessen hittil, som kan være viktige bidrag for andre som planlegger å sette i gang med innovasjonspartnerskap, har Thomas Schulzki to råd:

  • Skaffe prosesshjelp så tidlig som mulig dersom ikke slik kompetanse allerede finnes innomhus.
  • Vær obs på «kalenderfellen». Skal man f.eks. arrangere en to-dagers workshop, der hvem som skal være med, avhenger av hvor langt man er kommet i prosjektet, nytter det ikke med bare én måneds varsel. Her ligger det store muligheter for forsinkelser. I Bodø har man derfor i stedet valgt å avholde en-en-intervjuer med nøkkelpersonell på en-halvannen times varighet. Slike er lettere å få inn i kalenderen på vesentlig kortere tid.

Mer om innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur i Bodø finner du her

Bli den første til å kommentere på "Spennende innovasjonspartnerskap i Bodø – mye viktig læring å hente"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.