Stadig mer digitalisert forsvar; milliard-anskaffelser skal sikre løsningene

Anbud365: Stadig mer digitalisert forsvar; milliard-anskaffelser skal sikre løsningene

Skriv ut artikkelen

Forsvaret blir mer og mer digitalisert, og dermed blir alt mer sårbart fordi man er avhengig av IKT i både sitt daglige virke og i operasjoner. En formidabel innsats for å sikre plattformer, systemer etc. er i gang, og milliarder i anskaffelser av løsninger fra næringslivet og samarbeid med det sivile samfunnet kommer i de nærmeste årene. Forsvarsmateriell blir kompetansesenteret for bestilling, endring og kontroll når det gjelder denne store IKT-satsingen, forteller direktør for strategisk samarbeid, Anders W. Skumsnes i Forsvarsmateriell til Anbud365.

Forsvaret har lang og god erfaring med industrielt samarbeid med næringslivet. Samarbeidet omfatter også andre aktører i forsvarssektoren. I årene fremover blir anskaffelse av IKT-kapasiteter en tung dimensjon i dette strategiske samarbeidet. Ikke minst for å understøtte anskaffelser av nye kampfly, u-båter og andre nye systemer.

Skumsnes forteller at det i november i fjor ble tatt initiativ til en utredning for å kartlegge potensialet for strategisk samarbeid innenfor IKT-området. I februar i år gav Forsvarsdepartementet et oppdrag til Forsvaret og Forsvarsmateriell, som innebærer bruk av samarbeid til å utvikle Forsvarssektoren – ikke minst som forlengelse av det strategisk samarbeidet med næringslivet.

Strategisk IKT-samarbeid

– Gjennom 2018 er det forventet at Forsvarsmateriell i nært samarbeid med Forsvaret og andre samarbeidspartnere finner områder for økt strategisk samarbeid både innenfor nye investeringsprosjekter og forvaltning. Ett av disse områdene er IKT, fremhever Skumsnes, og peker på at investeringsplanen for IKT-anskaffelser tilsier et omfang på nær to milliarder kroner i 2021 – økende fra 500 millioner i fjor.

Det dreier seg om å sikre plattformer, skytjenester og datasentre i tillegg til kommunikasjonsinfrastrukturen og mobilkommunikasjon. En avtale om strategisk samarbeid er allerede inngått, med Thales, om utvikling og forvaltning av krypto.

IKT gjør Forsvaret mer sårbart

IKT-kapasitetene som skal sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester, er viktigere enn noen gang, understreker Skumsnes. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi man er avhengig av IKT i både i det daglige virke og operasjoner. Løsninger benyttes på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå – i alt fra hovedkvarter, på kjøretøy, stridsplattformer og på enkeltindivid-nivå.

Det er Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter som har ansvaret for å fremskaffe og forvalte IKT-løsninger som understøtter Forsvarets behov for sikker IKT, både nasjonalt og internasjonalt. Skumsnes forteller at man i disse dager er i ferd med å bemanne avdelingen for strategisk samarbeid i IKT-kapasiteter. Man søker etter medarbeidere på oberstløytnant-/majornivå i tillegg til seniorrådgivere/rådgivere som skal arbeide med strategisk samarbeid som et sentralt virkemiddel i sitt arbeid med å levere relevante og tidsriktige IKT løsninger til forsvarssektoren.

Rendyrkes til IKT-oppgaver

– IKT-virksomheten, fortsetter Skumsnes, skal så langt det er mulig rendyrkes til IKT-oppgaver, og innrettes primært mot leveranser av IKT til forsvarssektoren, og de IKT-oppgavene som bare Forsvaret kan løse. I tillegg skal man kunne yte bistand til sivile myndigheter basert på den kompetansen og kapasitet man har for å ivareta de IKT-systemer forsvarssektoren selv benytter.

Skumsnes tror samarbeid også kan ha betydelige positive effekter for virksomheter for sivil forvaltning. Forsvarssektoren har verdifulle erfaringer å bidra med spesielt innenfor sikkerhet og beredskap.

– Kjernekompetansen til Forsvarsmateriell skal omfatte fremskaffelse og eierskapsforvaltning av IKT. Bestille, endre og kontrollere er sentrale stikkord, poengterer Skumsnes, som oppsummerer ansvarsområdene slik, ta ansvar for:

 • IT-premisser (strategi, sourcing og arkitektur)
 • IT-styring (leverandøroppfølging og risikostyring)
 • Forretningsanalyse

… med god støtte av strategiske samarbeidspartnere.

1 kommentar på "Stadig mer digitalisert forsvar; milliard-anskaffelser skal sikre løsningene"

 1. Etter 20 år i det private er det skremmende å se hvor blinde man er i offentlig sektor. Enhver privat bedrift har et bevisst forhold til hva man skal ha kjernekompetanse på og eie selv, og hva man skal kjøpe inn.

  I det offentlige har man derimot fokus på fjonge ord og formuleringer, og sunn fornuft er mangelvare. Man kvitter seg med ansatte og leier inn konsulenter til dobbel pris, og er fornøyd med å redusere byråkratiet…

  Det finnes ingen risikovurdering for hva man selv skal utvikle og drifte av kritiske prosesser og systemer, og hva man skal kjøpe inn. Fordi eierskap er tabu og konkurransevridende…

  Og uansett hvordan man pakker det inn, her legges det opp til å outsource forsvar.

  Det er galskap.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.