Statsbudsjettet 2020: Mer veiledning for å øke innslag av ideelle i offentlige innkjøp

Anbud365: Statsbudsjettet 2020 Mer veiledning for å øke innslag av ideelle i offentlige innkjøpHelseminister Bent Høie vil i sitt forslag til budsjett for 2020 at de regionale helseforetakene skal, så langt det er mulig, søke å samordne utvikling av nye IKT- løsninger. Felles anskaffelser skal gjennomføres der det er formålstjenlig.

Skriv ut artikkelen

Regjeringen vil utarbeide mer veiledning for anskaffelser av ulike helse- og sosialtjenester for å legge til rette for økt medvirkning fra ideelle leverandører, ifølge Helse- og omsorgsdepartementets forslag til budsjett for 2020. Veiledningen vil bl.a. omfatte relevante unntak fra regelverket og hvordan oppdragsgiver kan tilrettelegge bedre for de ideelles medvirkning ved anskaffelser innenfor regelverket.  Her heter det også at innovasjonseffekten av anskaffelser i helseforetakene bør økes.

2020 vil være det første året med nasjonale data om innovasjonsaktiviteten i helseforetakene, basert på rapportering på ny indikator for innovasjon. Innovasjonseffekten av anskaffelser i helseforetakene bør økes, eksempelvis innen bygg, medisinsk-teknisk utstyr og IKT, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i sitt forslag til 2020-budsjett. Det skal legges til rette for økt samarbeid med næringslivet, bl.a. gjennom tilrettelegging for uttesting av medisinsk-teknisk utstyr.

Felles IKT-anskaffelser

Departementet fremholder at de regionale helseforetakene skal, så langt det er mulig, søke å samordne utvikling av nye IKT- løsninger. Felles anskaffelser skal gjennomføres der det er formålstjenlig. Det skal legges til rette for prosesser for erfaringsutveksling fra anskaffelsesprosesser og innføring av ny teknologi.

Regjeringen vil også utrede handlingsrommet for – og om det er hensiktsmessig – i større grad å tilskuddsfinansiere offentlige tjenester i stedet for å gjennomføre anskaffelser. Regjeringen vil også vurdere om andre former for bruk av tilskudd kan være virkemiddel for å fremme ideell sektor.

Leverandørutviklingsprogrammet

Nasjonalt program for leverandørutvikling skal fortsette i en ny periode frem til 2024, heter det i flere departementers budsjettforslag. Det er registrert positiv effekt for virksomheter hvor programmet har vært involvert og bidratt med veiledning i anskaffelsesprosessen, men det er mer usikkerhet knyttet til spredning av kompetanse og metodikk utover til virksomheter som ikke er i direkte kontakt med programmet, kan man lese i budsjettforslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet. Tilskuddet til programmet – på 10,55 mill – skal bidra til at flere små og mellomstore offentlige virksomheter og kommuner gjennomfører innovative anskaffelser, og dermed bidrar til innovasjon og nye arbeidsplasser i næringslivet. I 2020 foreslår Regjeringen i tillegg å bevilge 500 000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og 250 000,- fra henholdsvis Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Brønnøysundregistrene har i 2018 arbeidet med å utvikle tjenesten eBevis, som ble lansert i april 2019. Tjenesten er utviklet i samarbeid med Difi, der Brønnøysundregistrene har ansvar for drift og forvaltning av tjenesten. Første versjon gjelder anskaffelser og vil innebære forenklinger for både oppdragsgivere og leverandører i konkurransen om offentlige anskaffelser. Tjenesten er også et virkemiddel for å ha bedre kontroll med om leverandører er seriøse og i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Videre skal det ses på muligheter for å også bruke tjenesten på andre områder, som å gjøre tjenesten tilgjengelig for forbrukere generelt.

På flyttefot

Fra 1. januar 2020 overføres blant annet anskaffelsesavdelingen i Difi til Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Det restrukturerte DFØ vil få navnet Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). En samling av fagområdene økonomi, styring, ledelse, organisering og anskaffelser i ett direktorat legger til rette for en mer samordnet utvikling av disse fagområdene. Med anskaffelser som en integrert del av DFØ er det mulig å se økonomiregelverket og anskaffelsesregelverket i en større helhet. Dette kan blant annet bidra til et mer enhetlig tilbud innen veiledning og kompetansetiltak og muligheter for å utarbeide bedre innkjøpsstatistikk, heter det.

I 2018 ble muligheten for å etablere en innkjøpsordning/markedsplass for skytjenester rettet mot offentlig sektor utredet. Markedsplassen skal gjøre det enklere for virksomhetene å anskaffe sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester, gi dem oversikt over tilbudet i markedet, prosesstøtte i anskaffelsesprosessen, og støtte til sikkerhets- og risikovurderinger. Difi har i 2019 begynt å forberede etableringen av en slik markedsplass.

Bli den første til å kommentere på "Statsbudsjettet 2020: Mer veiledning for å øke innslag av ideelle i offentlige innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.