Tre norske i europeisk gruppearbeid til fremme av etiske krav i IT-anskaffelser

Anbud365: Tre norske i europeisk gruppearbeid til fremme av etiske krav i IT-anskaffelserEt europeisk gruppearbeid kan ha lagt grunnlag for gjensidig utveksling mellom en rekke offentlige oppdragsgivere på tvers av landegrenser når det gjelder etiske krav i IT-anskaffelser. På bildet Josefine Hintz i ICLEI er gruppens ankerpunkt. ICLEI er et globalt nettverk av mer enn 2500 lokale og regionale myndigheter som har forpliktet seg på bærekraftig urban utvikling. En rekke norske kommuner er med i nettverket.

Skriv ut artikkelen

Å gå til en felles europeisk IT-anskaffelse sterkt preget av etiske krav er for tiden ikke aktuelt. Derimot kan det tenkes harmoniserte kriterier, spesifikasjoner og klausuler – ikke minst for å markere overfor produsenter at offentlige myndigheter mener alvor. Dette er noen av konklusjonene fra et europeisk gruppearbeid der representanter fra 18 europeiske, offentlige oppdragsgivere deltok – blant disse fra tre norske. Gruppen viet anskaffelse av batterier spesiell oppmerksomhet.

Norge var representert med Oslo kommune, Ruter og Sykehusinnkjøp i «The International Working Group om Ethics in Public Procurement for IT». Gruppen kom til på initiativ fra et føderalt belgisk institutt for bærekraftig utvikling, mens ICLEI tok seg av tilrettelegging og oppfølging.

Gjennom fem digitale møter i løpet av 2021 la gruppen vekt på å utforske bruken og troverdigheten av ulike merker, og prioritering av temaer som man i fellesskap kunne bruke til å utvikle produsenter. Oppfølging av prosessen ble diskutert, likeledes å gripe fatt i beste praksis.

Ti punkts oppsummering

ICLEI har laget en ti-punkts oppsummering av gruppens aktiviteter. Gruppens medlemmer gav uttrykk for at de gjennom arbeidet hadde skaffet seg nyttig kunnskap til sitt daglige virke. Man hadde lært av hverandres erfaringer. De fleste ønsket også å ville fortsette arbeidet i regi av denne gruppen med sikte på å utvikle en mer direkte erfaringsoverføring blant medlemmene.

En felles etisk preget IT-anskaffelse fra de myndigheter som gruppens medlemmer representerer, er nå ikke aktuelt, heter det, spesielt på grunn av ulikheter mellom de enkelte nasjonale anskaffelsesregler. Men, basert på den innsikten den enkelte har fått gjennom gruppearbeidet, er gruppe-medlemmene rede til å vise felles ambisjon overfor leverandører. Også det å harmonisere kriterier og klausuler knyttet til sosiale hensyn, er aktuelt.

Etterlyser mer ressurser og kapasitet

Ifølge oppsummeringen synes det å være verdifullt med direkte dialog med og overvåking av tredjeparter, f.eks. de som forvalter aktuelle merker. Det fremkommer også blant de ti punktene at ved bl.a. å investere relevante ressurser og tilleggskapasitet i offentlige innkjøpere, kan man sette dem i stand til å bidra til å engasjere seg og bygge kompetanse på å løse utfordringer verden over – og som er utenfor deres direkte ansvarsområde.

Anskaffelse av batterier ble viet spesiell oppmerksomhet. Blant annet kom forslag om en felles uttalelse – «Joint Statement of Demand» – knyttet til et krav å løfte ambisjonene om etisk batteriproduksjon. Mange er av den mening at det ikke er viet tilstrekkelig oppmerksomhet på dette punktet når det gjelder offentlige anskaffelser.

Til nytte for hele Europa

Gruppen lanserte også ideen om å legge til rette for strategisk kontakt på EU-nivå basert på den innsikten som er blitt ervervet. Det dreier seg om å utveksle spesiell kriterier, spesifikasjoner og klausuler med ambisjon å harmonisere bruken av dette over hele Europa.

Bli den første til å kommentere på "Tre norske i europeisk gruppearbeid til fremme av etiske krav i IT-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.