Trenger løpende tilsyn med praktisering av anskaffelsesreglene

Anbud365: Trenger løpende tilsyn med praktisering av anskaffelsesreglene– Få i vår bransje benytter seg av Kofa nå, konstaterer John Tonheim. Kofa er blitt mer byråkratisk og for mye juss – vi har mistet et effektivt kontrollorgan.

Skriv ut artikkelen

Vi trenger et organ som løpende kan føre tilsyn med praktisering av regelverket for offentlige anskaffelser. Kofa er ikke nok. Vi har sett mye bruk av «snarveier og bakdører», dette resulterer i at innkjøp gjøres uten reell konkurranse. Dette sier John Tonheim, leder for en liten IT–bedrift på 10 ansatte, og han fortsetter:

Konsekvensen er at kunden får ikke testet ut markedet, og får kartlagt beste produkter og priser, samt at leverandører ikke får konkurrent på like vilkår.

Tonheim er daglig leder i Compilo AS, som leverer programvare og rådgivning for et komplett, helhetlig kvalitetssystem.  De har avdelinger i Oslo, Høyanger og Ålesund, og omsetning i 2015 var 18 millioner. Kommuner og fylkeskommuner utgjør den største kundegruppen – litt over 200 kommuner bruker løsningen de tilbyr.

Tonheim er bekymret:

– Vi er opptatt av at det skal være ryddig konkurranse på like vilkår. Leverandørmarkedet skal først og fremst være opptatt av stadig å bli bedre, tilby bedre løsninger – ikke av hvordan de kan komme rundt riktig bruk av regelverket for offentlige anskaffelser. Dessverre ser vi tilfeller av at offentlige oppdragsgivere slipper leverandører inn «bakveien», dvs. at det opprettes kontrakter uten at korrekt prosedyre er gjennomført.

Tilhenger av reell konkurranse

Han poengterer at Compilo er ubetinget tilhenger av at anbudssystemet benyttes. Taper de, betyr det at de går enda sterkere inn for å bli bedre til neste korsvei. Hans inntrykk er at ledere og mellomledere i kommunene er like sterkt opptatt av en korrekt fremgangsmåte som han. Det er i det praktiske det svikter av og til:

– Det er fare for utvikling av en ukultur når regelverket ikke følges, ved at de som er best på relasjonsbygging, tidvis opplever å vinne fram. På en måte er det å strekke grenser, fremholder Tonheim, og etter hvert som grensene stadig utvides, nærmere man seg forhold som er sterkt kritikkverdig. Slikt må vi unngå. Det er snakk om etisk fremferd.

Ikke med vitende og vilje

Han tror ikke kommunene bryter regelverket med vitende og vilje, mer av mangel på kunnskap om det – eller av praktiske hensyn. De er blitt godt kjent med leverandøren, det er kostbart å gjennomføre en anbudsprosess etc. Faren er smitteeffekten og at en slik praksis blir gradvis mer og mer akseptabelt. Ansvar for å følge regelverk ligger selvsagt på kunden, men også vi som leverandører må ha en etisk standard.

– Men Kofa er jo til for å slå ned på brudd på regelverket?

– Få i vår bransje benytter seg av Kofa nå, konstaterer Tonheim. Kofa er blitt mer byråkratisk og for mye juss – vi har mistet et effektivt kontrollorgan. Kanskje har det sammenheng med at Kofa for en tid siden mistet muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Kofa kommer med en uttalelse, men det er jo fritt for en oppdragsgiver å ta hensyn til den eller ei.

– Både kunder og leverandører taper på manglende konkurranse. Dersom leverandører ikke er ikke trygge på at konkurransen foregår på like vilkår vil det gradvis bli mindre interesse for å levere programvare til det offentlige, noe som vil redusere programvaretilfanget og innovasjon.

Trenger tilsyn

I forbindelse med det kommende, nye regelverket for offentlige anskaffelser får Kofa tilbake muligheten for å ilegge overtredelsesgebyr. Det beroliger ikke Tonheim:

– Vi trenger et organ som fører tilsyn med at reglene overholdes. Et tilsyn der vi kan melde fra om forhold som vi mener ligger utenfor regelverkets krav. Et tilsyn som selv kan ta slik informasjon videre, gjøre egne undersøkelser, se nærmere på forholdene og – hvis det er grunnlag for det, reagere mot oppdragsgiveren i en eller annen form, alt avhengig av alvorlighetsgraden. Kanskje kan modellen være Konkurransetilsynets muligheter innenfor øvrig konkurranselovgivning.

Bli den første til å kommentere på "Trenger løpende tilsyn med praktisering av anskaffelsesreglene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.