Undersøkelse: Under 50% legger stor vekt på bærekraft i IT-anbud

Anbud365: Undersøkelse: Under 50% legger stor vekt på bærekraft i IT-anbud- Jeg er sikker på at mye av nøkkelen til grønn innovasjon i IT-bransjen ligger i hvordan anbudene fra det offentlige blir utformet, sier Elisabeth Nissen Eide, som er bærekraftssjef i Atea.

Skriv ut artikkelen


84% mener at bærekraftig IT-drift i svært eller stor grad er viktig, men bare 50% legger likevel i svært eller ganske stor grad vekt på bærekraft i IT-anbud. Der fremgår av en fersk undersøkelse der hundrevis av offentlige og private virksomheter er med. Færre enn fire av ti sier de legger stor vekt på å følge opp bærekraftskravene i anbudene. Bare i underkant av halvparten av de offentlige i undersøkelsen kjenner til kriterieveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) for bærekraftige offentlige anskaffelser.

Undersøkelsen er gjennomført i mai i år av Kantar på oppdrag av Atea. IT-personell, økonomer og ledere i om lag 200 offentlige og 400 private virksomheter er med i undersøkelsen. Med IT menes i denne sammenhengen all form for IT – innkjøp, drift, vedlikehold, reparasjoner mv.

Det fremgår av bærekraftsundersøkelsen at hele 84 % av de som har svart, oppgir at bærekraftig IT-drift er viktig i svært eller stor grad. Av disse er det de offentlige organisasjonene som i størst grad mener dette.

IT-prosjekter på anbud

Det er imidlertid bare 50 % av de spurte som oppgir at de i svært eller ganske stor grad legger vekt på bærekraft når de legger ut IT-prosjekter på anbud. Totalt sett er det bare en av ti som sier at dette blir i svært stor grad lagt vekt på. Det er heller ingen større forskjeller mellom offentlig eller privat virksomhet på dette området, fremgår det av undersøkelsesresultatene.

– Tallene viser at for få store IT-innkjøpere legger nok vekt på bærekraft i sine anbud. Med å stille tydeligere og tøffere krav til bærekraft, kan vi løse flere av de store samfunnsutfordringene sammen, sier Elisabeth Nissen Eide, bærekraftssjef i Atea. Jeg er sikker på at mye av nøkkelen til grønn innovasjon i IT-bransjen ligger i hvordan anbudene fra det offentlige blir utformet. Anbudene kan spille en viktig rolle og bidra til å løse bærekraftsutfordringene med gjenvinning av elektronisk avfall, sikre mer transparente verdikjeder og mer mangfold.

Oppfølging av bærekraftskrav

Når det gjelder oppfølgningen av bærekraftskravene, oppgir bare 38 % av de spurte (som legger ut på anbud) at kravene i svært eller ganske stor grad blir fulgt opp i etterkant. Bare 7 % sier at dette i svært stor grad blir lagt vekt på.

To av tre oppgir at utstyr konsekvent blir resirkulert og håndtert på en bærekraftig måte. Det er svært få som sier dette i liten grad blir gjort. Det gjelder både offentlig og privat.

Av de offentlige virksomhetene er det bare 48 % som oppgir at de har svært eller ganske god kjennskap til kriterieveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) for bærekraftige offentlige anskaffelser. 15 % oppgir at de har ganske eller svært dårlig kjennskap til disse.

Godt og konkret verktøy

– Dessverre viser undersøkelsen at for få offentlige virksomheter har god kjennskap til veiviseren fra direktoratet. Jeg har stor tro på at et så godt og konkret verktøy kan være til stor hjelp for mange som er usikre på hvor de skal starte når de skal ut med et anbud, sier Ateas bærekraftssjef.

En av fire oppgir at det vil bli konsekvenser for virksomheten hvis de ikke sørger for bærekraftige IT-investeringer. Over en av tre oppgir at det ikke vil ha noen konsekvenser. Hele 44 % av private virksomheter oppgir at det ikke vil ha noen konsekvenser, mens 21 % av offentlige virksomheter oppgir det samme.

Bli den første til å kommentere på "Undersøkelse: Under 50% legger stor vekt på bærekraft i IT-anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.