Utforsker handlingsrommet for etiske tildelingskriterier – med uforminsket styrke

Anbud365:Utforsker handlingsrommet for etiske tildelingskriterier – med uforminsket styrkeEmilia Johanne Tufto, jurist i Stavanger kommune og ansvarlig for utformingen av disse kriteriene formidlet på et webinar i formiddag kommunens erfaringer med etiske tildelingskriterier. Arrangør av webinaret var Etisk handel Norge.

Skriv ut artikkelen

Stavanger kommune vil fortsette å utforske handlingsrommet når det gjelder å stille etiske tildelingskriterier. Med uforminsket styrke. At de i en mye omtalt Kofa-sak nylig ikke vant frem med to av de fire benyttede etiske kriteriene er ikke noe nederlag. Det var bare et skritt på veien mot å finne tydelige og presise nok kriterier som har den nødvendige tilknytning til hva som skal kjøpes. Kjerneforutsetningen for å lykkes er bunnsolid kompetanse og kunnskap om alle sider ved etisk handel.

Erfaringene Stavanger kommune har hatt fra arbeidet med utformingen av etiske tildelingskriterier i en sak som gjaldt IT-anskaffelser, ble gjennomgått på et webinar i regi av Etisk handel Norge tidligere i dag. Emilia Johanne Tufto, jurist i Stavanger kommune og ansvarlig for utformingen av disse kriteriene sto for formidlingen av erfaringene.

I 2020 hadde kommunen to IT-anskaffelser over EØS-terskelverdiene. I en av disse kom det klage til Kofa, som i sak 2021/60 konkluderte med at to av fire oppsatte etiske tildelingskriterier ikke kunne aksepteres. Begrunnelsen var at de to kriteriene ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til hva som skulle kjøpes. Det var kommunen uenig i. I kjølvannet av Kofa-avgjørelsen har interessen for hva Stavanger gjorde og hva Kofa sa, steget betraktelig. Hele 250 personer hadde f.eks. meldt seg på dagens webinar for å høre om kommunens egne erfaringer fram til nå.

Vektet høyt

I den konkrete anskaffelsen var etisk handel vektet høyt, det skulle være et hovedkriterium, konstaterte Tufto. Når kommunen våget seg på en så høy vekting, skyldtes det innsamling av kompetanse over mange, mange år. Kravet om god nok kompetanse til å stille krav som er entydige og presise nok, er alfa og omega. Som ledd i innsamling av kompetanse hører også dialog med leverandørmarkedet med. God dialog i god tid før den enkelte anskaffelse setter også leverandørene bedre i stand til å svare best mulig på det det spørres om.

Stavanger kommune har vært en pioner når det gjelder å stille krav relatert til samfunnsansvar. I planverket i kommunene er dette tydelige prioritert, og forankringen i administrativ og politisk ledelse er til stede. De nesten forventer at vi stiller slike krav, bl.a. om etisk handel, fortalte Tufto. Gjennom nasjonale og internasjonale nettverk skaffer man seg tilgang til kompetanse.

Utforsker handlingsrommet

Mens etiske krav som kvalifikasjonskrav og kontraktskrav – sett med Stavangers øyne -nå er naturlig å stille, søker man fremover å finne utforming av tildelingskriterier som har den nødvendige tilknytning til det som skal kjøpes. Derfor er det ikke nederlag at Kofa vraket et par av de aktuelle kriteriene. Det er handlingsrommet som utforskes, og vi tar gjerne en diskusjon om de juridiske mulighetene, konstaterte Tufto. Men hun mente det var en forutsetning at man hadde grundig kjennskap til hva som gjelder når det dreier seg om etisk handel, hvilke strukturer og systemer som er, hvilke muligheter leverandørene har osv.

Hun slo fast at kommunen vil fortsette med uforminsket styrke å utforske dette mulighetsrommet. De vil også sikte mot andre varegrupper. Nå er det finpuss av kriteriene som står for tur. Under evalueringen av anskaffelsen som Kofa-saken gjaldt, oppdaget de f.eks. at ikke alle kriteriene nødvendigvis gav like mye utslag. Kompetanse kom også godt med under evalueringen. Tilbud på 100 til 200 sider skulle gjennomgås og evalueres. Vi prioriterte de som dokumenterte at de gjør noe, og ikke bare er gode til å skrive tilbud, understreket hun.

Fire stikkord

Hun hadde fire stikkord for grundig forberedelse av anskaffelsesprosesser der etisk handel skulle spille en sentral rolle: Risikovurdering, markedsdialog, analyse av markedet og juridisk vurdering av handlingsrommet.

Aktuelt:

Kofa-sak 2021/60

I en artikkel på Anbud365 i sommer skriver Emilia Johanne Tufto, jurist i Stavanger kommune og ansvarlig for utformingen av de etiske tildelingskriteriene i sak 2021/60 og Elvur Hrønn Thorsteinsdottir, leder for anskaffelsesavdelingen i Stavanger kommune.

Bli den første til å kommentere på "Utforsker handlingsrommet for etiske tildelingskriterier – med uforminsket styrke"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.