Veiledning for integrering av sikkerhetshensyn i anskaffelser

Anbud365: Veiledning for integrering av sikkerhetshensyn i anskaffelserSveriges Kommuner och Landsting (SKL) – søsterorganisasjon til KS i Sverige, har vært med på å utvikle veiledningen om anskaffelse av samfunnskritisk virksomhet. På bildet adm. dir i SKL, Vesna Jovic.

Skriv ut artikkelen

En veiledning om hvordan en offentlig oppdragsgiver kan integrere nødvendige sikkerhetshensyn i en anskaffelse foreligger nå i Sverige. Formålet er å etablere nødvendig kriseberedskap i en tid da mange samfunnskritiske oppgaver er avhengig av private leverandører. Det gjelder både driften av slik virksomhet og leveranser til smfunnskritisk virksomhet i egenregi.

I rapporten «Upphandling till samhällsviktig verksamhet – en vägledning» finns både veiledning og en handlingsplan. Det er Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) og Upphandlingsmyndigheten som står bak publikasjonen.

Utgangspunktet for fremstilling av en slik veiledning er at arbeidet med kriseberedskap tar ofte sitt utgangspunkt i at samfunnskritisk virksomhet drives i egenregi.  Samtidig er ikke dette lenger representativt for hvorledes det ser ut i kommuner og landsting som har ansvaret for mye av denne virksomheten. Mange virksomheter driftes av eksterne aktører. Dessuten er den virksomheten som drives i egenregi ofte avhengig av eksterne leverandører av varer, tjenester og byggentrepriser.

Utviklingen går mot flere og mer komplekse former for samvirke mellom ulike virksomheter gjennom teknikk- og tjenesteutvikling, privatisering, outsourcing, automatisering etc., påpekes det i veiledningen.

Etterspørsel etter hjelp og støtte

Det understrekes at det er en stor etterspørsel etter støtte og hjelp når det gjelder å skape ønsket samvirke mellom virksomhet, anskaffelser og kriseberedskap. Veiledningen de tre partene har utviklet, kan legges til grunn når samfunnskritisk virksomhet skal legges ut på anbud. Den kan også benyttes ved kjøp av vitale varer og tjenester for samfunnskritisk virksomhet som den offentlige oppdragsgiveren selv driver.

Poenget med veiledningen er situasjoner der det er behov for å inkludere kriseberedskap i samfunnskritisk virksomhet i en innkjøpsprosess etter regelverket for offentlige anskaffelser. Bare overordnede problemstillinger beskrives, heter det, da det på Upphandlingsmyndighetens nettsted finnes mer informasjon om innkjøpsregelverk og – prosess. Imidlertid gis det eksempler på hvorledes noen offentlige myndigheter har håndtert anskaffelser der samfunnskritisk virksomhet er integrert.

Krav om sikkerhetsvern

I Sverige er det krav om at når en offentlig oppdragsgiver skal gjennomføre en anskaffelse, skal oppdragsgiveren prøve om anskaffelsen eller oppdraget kan komme til å inneholde sikkerhetsklassifiserte forhold av betydning for landets sikkerhet. Det stilles spesielle krav om sikkerhetsvern. Det gjelder informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet og personsikkerhet.

Veiledningen gir en innføring i hvorledes behovet for kriseberedskap kan innarbeides i anskaffelsesprosessens ulike deler der samfunnskritisk virksomhet berøres.

Bli den første til å kommentere på "Veiledning for integrering av sikkerhetshensyn i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.