Norsk Industri: Sviktende miljø- og innovasjonskompetanse blant innkjøpere

Anbud365: Norsk Industri: Sviktende miljø- og innovasjonskompetanse blant innkjøpereBestemmelsen om at miljø, når det er et tildelingskriterium, alltid skal vektlegges med minst 30% ved offentlige innkjøp, må skjerpes inn og gjøres mer forpliktende, skriver Norsk Industri – her ved direktør Ole Børge Yttredal (foto: Tone Buene).

Skriv ut artikkelen

Innkjøpere har ofte ikke har tilstrekkelig oversikt over hva markedet kan tilby eller for dårlig kunnskap om hvordan regelverket kan brukes til å fremme innovative og miljøvennlige løsninger. De sitter gjerne med ansvar for et stort spekter av produkter og tjenester, som gjør at det kan være vanskelig å få god nok dybdekunnskap til å gjøre de beste valgene, skriver Norsk Industri i et innspill til arbeidet med handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Digitaliseringsdirektoratet ansvar for utarbeidelse av handlingsplanen. Den skal utvikles i samarbeid med Miljødirektoratet. Til arbeidet er det kommet en rekke innspill, bl.a. fra Norsk Industri, som mener at innovasjon og miljø må prioriteres i innkjøpspolitikken slik at industri som vinner leveranser til det offentlige styrker seg i det globale teknologikappløpet.

Norsk Industri anbefaler at handlingsplanen prioriterer sektorer der innkjøp fra det offentlige utgjør størst beløp og produktsegmenter som har høy miljøbelastning over levetiden og der potensialet for innovasjon i en klima- og miljøvennlig retning er størst, heter det, og trekker frem bygg- og anlegg, eiendom (leie av bygninger), IKT (elektronikk) og transport (biler, skipsfart, renovasjon, m.v.) i tillegg til innkjøp av forsvarsmateriell. Likeledes bør ressursintensive produktgrupper som tekstiler, møbler og byggevarer prioriteres.

Kompetanseløft

Det er behov for et kompetanseløft blant offentlige innkjøpere mht. miljø og innovasjon, understreker Norsk Industri, som skriver i innspillet at de får tilbakemeldinger om at innkjøpere ofte ikke har tilstrekkelig oversikt over hva markedet kan tilby eller for dårlig kunnskap om hvordan regelverket kan brukes til å fremme innovative og miljøvennlige løsninger. – Innkjøperne sitter gjerne med ansvar for et stort spekter av produkter og tjenester, som gjør at det kan være vanskelig å få god nok dybdekunnskap til å gjøre de beste valgene, konstaterer Norsk Industri.

NHO-foreningen mener at handlingsplanen må inneholde en forsert satsing på utarbeidelse av kriteriesett som gjør det enkelt å vektlegge miljø og innovasjon ved innkjøp, som samtidig bidrar til å premiere en utvikling mot mer klima- og miljøvennlige produkter. Tiltak egnet til å styrke kompetansen om grønne og innovative anskaffelser hos offentlige innkjøpere fremheve si innspillet. Det gjelder også et behov for styrking av Klimasats-programmet, slik at staten i enda større utstrekning kan bidra med risikoavlastning ved offentlige innkjøp som vektlegger innovasjon og miljø.

30 prosent-regelen

I forskriften til anskaffelsesloven heter det at «Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent“. Norsk Industri er positive til forskriftens vektlegging av miljø som tildelingskriterium. Men, erfaringen er at forskriften ikke fungerer etter hensikten. Fremdeles vektlegges ofte pris på innkjøpstidspunktet for høyt, på bekostning av elementer som kvalitet, innovasjon og miljø. – Slik vi ser det, bør forskriftsregelen skjerpes inn og gjøres mer forpliktende, slik at miljø, når det er et tildelingskriterium, alltid skal vektlegges med minst 30% ved offentlige innkjøp, ifølge Norsk Industri, som også slår et slag for statistikk:

Norsk Industri er opptatt av at det utvikles statistikk som bidrar til å kunne si noe om utviklingen for bruk av miljøkrav ved offentlige innkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Norsk Industri: Sviktende miljø- og innovasjonskompetanse blant innkjøpere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.