140 kommuner skal finne veier til klimasmarte anskaffelser i dialog med leverandørene

Anbud365: 140 kommuner skal finne veier til klimasmarte anskaffelser i dialog med leverandøreneProsjektleder Tina Sølvberg i Nasjonalt program for leverandørutvikling forteller at deltakerne i dette fellesinitiativet også har diskutert ulike løsninger for utviklingsløp i etterkant av leverandørkonferansen. På bildet sammen med kollega, seniorrådgiver Harald Aas.

Skriv ut artikkelen

Hele 140 av landets kommuner er representert når dialog med markedet skal innledes om bruk av offentlige anskaffelser for å få til klimasmart avfallstransport. Dette er strategisk bruk av innkjøpsmakt for grønn omstilling i praksis. Klimasmart avfallstransport er én del av løsningen når Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter Parisavtalen. Ulike løsninger, men mer eller mindre likelydende klimakrav i anskaffelsene kan bli resultatet av fellesinitiativet fra de 140.

Det er en rekke interkommunale selskaper (IKS’er) og avfallsselskaper som er samlet i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi. Til sammen representerer de 140 kommuner, som ønsker å utfordre markedet på langtransport av husholdningsavfall til sluttbehandling. I tillegg har kommunene Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen behov for å se hva markedet kan tilby av tilsvarende klimavennlig transport av kommunalt næringsavfall.

Selskapene som er med, er VESAR, Vestfold, RiG, Grenland, Follo Ren, Akershus, RfD, Drammensregionen, ROAF, Akershus, BIR, Bergensregionen og Sesammen (94 kommuner som samarbeider i Midt-Norge). Virksomhetene som deltar i dette store fellesinitiativet møtes jevnlig og omforenes om hva som skal være den felles utfordringen til markedet.

Leverandørkonferanse

På en leverandørkonferanse 22. august i Næringslivets Hus i Oslo presenteres nærmere hvordan de 140 kommunene samlet og strategisk skal benytte sin innkjøpsmakt for raskere å få til klimainnovasjon i transport av avfall. Det dreier seg om å stille likelydende miljøkrav i anskaffelser, og å invitere markedet til dialog om hvorledes dette best kan løses i tillegg til å legge til rette for innovasjonssamarbeid.

På nasjonalt nivå anslås langtransport å utgjøre 60% av de 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter for transport totalt – det vil si 2,7 millioner tonn. Basert på klimarapportering til noen av selskapene på Østlandet er utslippene fra langtransport for regionen med ca. 2 millioner innbyggere rundt Oslofjorden ca. 25 000 tonn CO2. De andre regionene er ikke så tett befolket, men har lengre transportavstander og antakelig høyre utslipp pr. innbygger, forteller prosjektleder Tina Sølvberg i leverandørutviklingsprogrammet til Anbud365.

Oslo kommune

For Oslo kommune viser miljørapporteringen til Renovasjonsetaten at utslippene fra innkjøpte transporttjenester i 2017 var på 662 tonn CO2-ekvivalenter. Det er med utgangspunkt i dette og fakturainformasjon, beregnet at det i tillegg er over 500 tonn CO2-ekvivalenter som kan knyttes til avfall fra kommunale virksomheter. Dette inkluderer ikke innsamling fra kontorer og lokaler som leies av kommunen, hvor det også antas at det er betydelige utslipp knyttet til avfallsinnsamling. Ved å se på avfallsinnsamling innenfor Oslos område står da innkjøpte transporttjenester av avfallsinnsamling for omtrent 10% av de samlede utslippene som kommunenes virksomheter selv står for.

Sølvberg forteller at deltakerne i dette fellesinitiativet også har diskutert ulike løsninger for utviklingsløp i etterkant av leverandørkonferansen. Valgene vil være avhengig av tilgjengelig finansiering og risikoavlastning. Det ligger an til at det både blir regionale utviklingsløp (Midt-Norge og Østlandet) og at dette nettverket vil fortsette å utveksle erfaringer og holde hverandre ansvarlig/støtte hverandre slik at de stiller gode, relevante og mer eller mindre likelydende krav i kommende anskaffelser hva gjelder klima.

Bli den første til å kommentere på "140 kommuner skal finne veier til klimasmarte anskaffelser i dialog med leverandørene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.