Analyse: Kan spare 700 mill i året på å konkurranseutsette all dansk togdrift

Anbud365: Analyse: Kan spare 700 mill i året på å konkurranseutsette all dansk togdriftDanmark har begrensede erfaringer med konkurranseutsetting av togdrift. I 2001 ble den regionale togtrafikken i Midt- og Vestjyllandkonkurranseutsatt. Selskapet Arriva vant og kunne sette i gang fra tidlig i 2003. Det var en del uro og problemer i begynnelsen, heter det, men må i dag karakteriseres som en suksess.

Skriv ut artikkelen

Årlig kan det spares nær 700 mill. dersom all togdrift i Danmark konkurranseutsettes. Det viser en fersk analyse, som bygger sine regnestykker på rikholdige internasjonale erfaringer. Analysen kommer samtidig med at danske myndigheter arbeider med mer konkurranseutsetting av jernbanen. Flere av de vanlige argumentene mot konkurranseutsetting av jernbanen blir dessuten tilbakevist i analysen.

Analysen «Liberalisering og konkurrenceudsættelse af togdrift» forelå i sommer. Den er gjennomført av Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Lauritzen er tidligere direktør i Konkurrence- og forbrugerstyrelsen i Danmark. Analysen av togområdet inngår i en større analyse av transportområdene tog, drosje og postvesen. CEPOS er en borgerlig-liberal dansk tenketank.

I analysen slås det fast at det internasjonalt er det flest gode erfaringer med konkurranseutsetting. Men det er også dårlige erfaringer, og det viser at konkurranseutsetting skal gjennomføres med klokskap. Således finnes det et betydelig erfaringsmateriale fra andre land som gir en klar indikasjon på hvor store de samfunnsøkonomiske gevinstene ved konkurranseutsetting kan være – samt hvilken risiko som foreligger, heter det.

Begrensede erfaringer

Danmark har begrensede erfaringer med konkurranseutsetting av togdrift. I 2001 ble den regionale togtrafikken i Midt- og Vestjyllandkonkurranseutsatt. Selskapet Arriva vant og kunne sette i gang fra tidlig i 2003. Det var en del uro og problemer i begynnelsen, heter det, men må i dag karakteriseres som en suksess. Kundetilfredsheten er høy og besparelsene etter det første året har oversteget kostnadene forbundet med selve anskaffelsesprosessen.

De utenlandske erfaringene peker samstemt på at konkurranse om togdriften gjennom anskaffelse og konkurranseutsetting kan redusere kostnadene, slik at tilskuddene til togdriften kan reduseres med 25%. Det viser erfaringene fra både Storbritannia og Tyskland.

Transaksjonskostnader

I analysen pekes det på at Rigsrevisionen har funnet at Trafikministeriets faktiske omkostninger til selve anskaffelsesprosessen av togdriften i Midt- og Vestjylland lå på 16,7 millioner kroner. I tillegg kommer kostnadene ute hos tilbyderne, formodentlig av samme størrelsesorden. Dertil kommer løpende kostnader til kontraktsoppfølgingen, men denne typen styring vil også koste selv om driften ikke var konkurranseutsatt, heter det.

Ved en fremtidig oppdeling av den samlede danske togdriften i f.eks. ti «pakker», som alle konkurranseutsettes for åtte-ti år, vil det bli en anskaffelse i året. Med samme kostnadsnivå knyttet til selve anskaffelsen som i tilfelle Midt- og Vestjylland, vil det gi en årlig transaksjonskostnad i størrelsesorden 20 millioner kroner.

Besparelsespotensial

Dersom internasjonale erfaringer legges til grunn, er det i utgangspunktet et nettobesparelsespotensial på om lag 25% av statsstøtten til jernbanen ved konkurranseutsetting. Kostnader til anskaffelsene må legges til, likeledes de kostnader selskapene vil ha til nettverk. Det er kostnader til togvogner, lokomotiv og annet materiell som de ikke selv eier. Dette regnestykket gir i analysen en årlig besparelse på om lag 700 mill. kroner ved konkurranseutsetting av hele togdriften i Danmark.

Det er forskjellige former for risiko knyttet til konkurranseutsetting, bl.a. en fare for avvikling av dansk jernbanekompetanse. Imidlertid er det grunn til å tro at selskapene vil ansette dansk personell, slik som Arriva har gjort. Forringede lønns- og ansettelsesvilkår avvises også som argument, ut fra erfaringene, og i analysen advares det mot å legge til grunn laveste pris. Grunnen til det er at tilbydere, både private og statseide, har gitt tilbud som ikke har dekket kostnadene. Dertil må det være fokus på at statseide selskaper innregner alle relevante kostnader i sine tilbud.

Bli den første til å kommentere på "Analyse: Kan spare 700 mill i året på å konkurranseutsette all dansk togdrift"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.