Anbefaler å kutte rammeavtale-periode for å sikre elbiler til alle handikappede

Anbud365: Anbefaler å kutte rammeavtale-periode for å sikre elbiler til alle handikappedeStortingsrepresentant Lars Haltbrekken spurte, arbeids- og sosialminister Hadia Tajik svarte – om elbiler til mennesker med funksjonshemninger i behov av spesialtilpassede biler.

Skriv ut artikkelen

Rammeavtalen som NAV inngår i disse dager om tilpassede biler til mennesker med funksjonshemninger, kan bli den siste uten krav til at det skal være elbiler. Arbeids- og sosialstatsråd Hadia Tajik varsler i et svar til Stortinget at hun vil gripe inn og be NAV ikke forlenge rammeavtalen utover to år. Opsjonen på to år må i tilfelle kuttes vekk. I stedet vil statsråden da ha ny rammeavtale der elbiler er kravet. I dag er ikke egnede elbiler på markedet – det regner Tajik imidlertid er tilfelle om to år.

Det var stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) som i et skriftlig spørsmål tok opp problemstillingen med til arbeids- og sosialminister Hadia Tajik. Han ville vite om bil-kontrakten for mennesker med funksjonsnedsettelser som NAV skal inngå innen 1. november, vil tilstrebe å innfri kravet om at det offentlige skal velge nullutslippsbiler fra 2022? Fra 2022 skal det offentlige bare kjøpe inn utslippsfrie person- og varebiler.

Statsråden konstaterte at NAV forut for den aktuelle anbudskonkurransen gjennomførte en grundig prosess, der dialog med markedet hørte med. Men potensielle leverandører kan i dag i liten grad tilby driftssikre mellomstore elbiler som dekker behovene for personer som trenger slike biler (såkalte gruppe 2-biler, tilpassede biler). Av den grunn har det ikke latt seg gjøre å innfri kravet om valg av nullutslippsbiler fra 2022 i kontraktene som Arbeids- og velferdsetaten nå skal inngå med leverandørene, slo hun fast.

Funksjonell bil fremfor nullutslipp

Stortinget behandlet i mai i år et representantforslag å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge nullutslippsbiler i NAV. Forslaget vant ikke frem selv om det var bred støtte for intensjonen i forslaget. Flertall mente at krav til nullutslippsbiler ikke måtte gå utover mulighetene for å kunne gi en funksjonell bil som dekker behovene til de aktuelle personene. Det ble likeledes lagt til grunn at det skal arbeides for at valg av miljøvennlig bil kan bli et reelt alternativ også for de som har behov for en slik bil.

Elbilteknologien utvikler seg raskt. Arbeids – og sosialministeren regner derfor med at det etter hvert i større grad vil være mulig å bygge om disse bilene og at batteriene vil få større kapasitet. Etaten arbeider aktivt mot leverandørmarkedet med sikte på å bidra til at det blir utviklet elbiler som kan være egnet for denne aktuelle brukergruppen.

Ny rammeavtale, ikke forlengelse

Den nye rammeavtalen som Arbeids- og velferdsetaten nå skal inngå, har en varighet på to år med opsjon på forlengelse med et år inntil to ganger, dvs., til sammen fire år. Statsråden lovet i svaret til Haltbrekken å be Arbeids- og velferdsetaten om å legge til rette for at det i stedet for å forlenge rammeavtalen etter to år, heller blir vurdert om man skal inngå en ny rammeavtale dersom markedet kan tilby tilstrekkelig mange nullutslippsbiler som egner seg som gruppe 2-biler.

Det blir gitt stønad til bil over folketrygden som tilskudd til ordinære biler til bruk i arbeid (gruppe 1-biler) og som rente- og avdragsfrie lån til spesialtilpassede biler (gruppe 2-biler) for personer som trenger rampe eller heis for å komme inn i bilen eller med sterkt avgrenset gangfunksjon. Personer som mottar tilskudd til gruppe 1-bil kjøper selv bilen, og kan som alle andre velge ut fra det tilbudet av elbiler som fines på markedet.

Bli den første til å kommentere på "Anbefaler å kutte rammeavtale-periode for å sikre elbiler til alle handikappede"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.