Borer og borer i tildeling av oppdrag for offentlig avfallshåndtering

Anbud365: Borer og borer i tildeling av oppdrag for offentlig avfallshåndteringEFTAs overvåkingsorgan har mange spørsmål å stille til Norge v/Nærings- og fiskeridepartementet når det gjelder hvem som skal håndtere avfall. Det er 3 ¼ år siden klagesaken om på overvåkingsorganets bord.

Skriv ut artikkelen

EFTAs overvåkingsorgan borer og borer i norsk, offentlig praksis når det gjelder tildeling av oppdrag for avfallshåndtering. Nærings- og fiskeridepartementet har nå på bordet spørsmål fra overvåkingsorganet bl.a. om hvordan de definerer forskjellen mellom en eksklusiv rettighet (enerett) og en tjenestekontrakt. Flere eksempler fra praksis trekkes frem. Overvåkingsorganet har bedt om svar fra Norge med frist i disse dager.

Klagesaken som gjelder kommuners tildeling av eksklusive rettigheter til egeneide foretak for avfallsbehandling har versert siden oktober 2015. En rekke utdypende spørsmål er sendt fra EFTAs overvåkingsorgan i denne tiden, sist tidlig i desember i fjor. Dersom det oppdages tilknyttede saker i forbindelse med avfallsklagesaken der det er mulig brudd på EØS-avtalen, kan overvåkingsorganet åpne særskilte saker for slike.

For overvåkingsorganet er det denne gang et poeng å definere hva en eksklusiv rettighet er, i motsetning til en offentlig tjenestekontrakt. En eksklusiv rettighet, heter det, gir en virksomhet rettigheter til å utføre økonomisk aktivitet som eneste operatør innenfor et bestemt geografisk område. Det betyr at andre virksomheters mulighet til å drive tilsvarende aktivitet i samme område begrenses. Grunnleggende i en offentlig tjenestekontrakt er å pålegge et selskap å utføre visse tjenester for en bestemt godtgjørelse. Dette gir en kontraktuell eksklusivitet med eneste nødvendige virkning at det begrenser andre virksomheters interesse av å utføre tilsvarende tjenester for oppdragsgiveren.

Fire selskaper i søkelyset

I sin henvendelse tar EFTAs overvåkingsorgan opp forhold knyttet til Midt Namdal Avfallsselskap IKS (eies av 13 kommuner), Remiks (utfører renovasjon for Tromsø kommune – heleiet av Tromsø og Karlsøy kommune), Follo REN IKS (Interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås i Akershus) og BIR AS (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap, eid av ni kommuner).

Så vidt EFTAs overvåkingsorgan oppfatter det, er de eksklusive rettighetene som er gitt Midt Namdal Avfallsselskap i forbindelse med avfallshåndtering ikke videre enn hva som følger av kontrakteksklusivitet. Norske myndigheter får spørsmål om å bekrefte at denne oppfatningen holder, og blir i tillegg bedt om å gjøre rede for sin forståelse av hhv eksklusive rettigheter og kontraktuelle rettigheter. Overvåkingsorganet vil vite hvilken effekt de eksklusive rettighetene har hatt for avfallsselskapet i praksis. I tillegg vil de vite hvilke kontrakter som Namsos kommune har tildelt for innsamling og behandling av næringsavfall fra kommunale virksomheter – og hvilken prosess som er fulgt ved tildeling av slike kontrakter.

Delegering og fasilitetsmangel

Det spørres også bl.a. på hvilken basis Remiks fikk eksklusive rettigheter for avfallshåndtering, gitt de ikke har noen behandlingsfasiliteter. Når det gjelder Follo REN IKS spør EFTAs overvåkingsorgan om detaljer knyttet til tildelingen av avfallshåndtering til dette interkommunale selskapet – om det gjaldt eksklusive rettigheter og om oppgaven kunne delegeres videre. Follo REN IKS har engasjert en tredjepart til å ta seg av de aktuelle tjenestene.

For BIR AS gjelder det at de relevante kommunene har krevet at de relevante kontraktørene skal levere avfall til BIR Avfallsenergi AS, og om dette kravet kan spille noen rolle av økonomisk betydning innenfor avfallshåndteringen ut over den nærmere definerte typen avfall.

Bli den første til å kommentere på "Borer og borer i tildeling av oppdrag for offentlig avfallshåndtering"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.