Bruker månedsvis på markedsdialog før innovative ferge-anskaffelser

Anbud365: Bruker månedsvis på markedsdialog før innovative ferge-anskaffelser - I konkurransegrunnlaget la vi opp til et miljøkrav blant kvalifikasjonskravene, som er et absolutt minimumskrav. De som i driftsfasen leverte bedre enn kravet, kunne få bonus, de som ikke nådde kravene i denne fasen, ble bøtelagt, sier prosjektleder i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Lars Fabricius, til Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Sør-Trøndelag har skaffet seg nasjonal oppmerksomhet for sine innovative anskaffelser for utslippsfrie ferger og hurtigbåter. Den første anskaffelsen er i mål og fire hybridferger er under bygging, den andre er så vidt ute av startgropen. Det er en før-kommersiell anskaffelse for å skaffe en miljøvennlig energiløsning for hurtigbåter. – Vi bruker månedsvis i forkant av anskaffelsene på dialog med markedet, forteller prosjektleder Lars Fabricius i fylkeskommunen til Anbud365. Det er en av de aller viktigste suksessfaktorene.

Så vel Sør-Trøndelag fylkeskommune som administrasjonsselskapet for kollektivtrafikk i fylket, AtB, har klare mål for reduksjon av utslipp av klimagasser. Fylkets to store fergesamband pekte seg ut som potensielle bidragsytere til å nå målene, ikke minst fordi batterifergen Lavik-Oppdal lenger syd på kysten hadde vist at det var tilgjengelig teknologi for mer miljøvennlige løsninger.

– Den innovative anskaffelsen vi satte i gang, fikk dels sin politiske forankring helt til topps i fylkeskommunens politiske organer, dels sin praktiske gjennomføring i regi av AtB, sier prosjektlederen. Utgangspunktet for prosessen som ble satt i gang, var de rammene for klima- og miljøpolitikken.

Dialog og høring

Innledningsvis i prosessen ble det holdt dialogmøter og høringsrunder med markedet, i første rekke rederier og systemleverandører. Fabricius:

– Vi ville avklare med rederiene på hvilke premisser de kunne levere innovative tilbud, og med systemleverandørene hvilket handlingsrom som var for de kravene vi ønsket å stille. Vi forsøkte å balansere krav og muligheter. De viktigste faktorene kom på bordet, hvor lang tid trengte rederiene, hvilke små detaljer måtte vi være våkne for når det gjaldt risiko, hvilken fleksibilitet var nødvendig i forbindelse med leveransen osv.

Denne markedsdialogen ble svært verdifull, mye nyttig informasjon ble utviklet. Etter trekvart år forelå så forslag til fylkeskommunens politiske myndigheter om igangsettelse av anbudskonkurransen.  Fabricius forteller at det var et svært ambisiøst mandat politikerne fikk, og de gikk for å legge til rette for den foreslåtte energiløsningen. I tillegg ble nødvendig budsjett for anskaffelsen etablert, der en bonusordning også hørte med:

Miljøkrav som kvalifikasjonskrav

– I konkurransegrunnlaget la vi opp til et miljøkrav blant kvalifikasjonskravene, som er et absolutt minimumskrav. De som i driftsfasen leverte bedre enn kravet, kunne få bonus, de som ikke nådde kravene i denne fasen, ble bøtelagt, ifølge Fabricius, som legger til at det også var en høringsrunde i kommunene for å få anskaffelsen forankret der også.

Dermed var det klart for den konkrete anskaffelsen i regi av AtB. I tråd med rådene fra markedet ble det stilt krav om tre års leveringstid, slik at de fire fergene kunne settes i drift 1. januar 2019. Konkurransen ble god med alle de store rederiene som tilbydere, det var attraktive tilbud, budsjettene ble holdt og forventningene oppfylt. FosenNamsos fikk kontrakten på hybridferge på sambandet Flakk-Rørvik, mens Fjord1 kapret tilsvarende for sambandet Brekstad-Valset.

Fabricius poengterer at de holder tett kontakt med rederiene i kontraktsperioden, og kan konstatere at så langt går alt etter planen.

Også hurtigbåter 

Samtidig er man så vidt i gang med å finne en miljøvennlig løsning også for hurtigbåter. Her finnes ingen kjente eksempel som batterifergen på fergesiden, så her er utfordringen desto større.

– Vi benytter oss derfor av en før-kommersiell anskaffelse, opplyser Fabricius. Nå er vi i første trinn av denne anskaffelsen, og interessen fra rederiene side er god. Det vider markedsdialogen vi har hatt. Når vi får utviklet en prototype som skal danne grunnlag for en anbudskonkurranse, er det klart at mange av erfaringene fra fergeanbudet kommer til nytte.

Forleden dag arrangerte fylkeskommunen et møte med representanter for andre fylkeskommuner med kystlinje. Flere av disse ønsket å følge den hurtigbåt-anskaffelsen som observatører. I tillegg har Siemens, som en interessert leverandør, posisjonert seg gjennom å legge sin satsing og avdeling for helelektrisk og hybrid fremdrift av skip til konsernets avdeling i Trondheim.

– Hva er den viktigste lærdommen å hente fra ferge-anskaffelsen?

– Utvilsomt markedsdialogen og det å være tidlig ute, ta tid til å lære av og forberede markedet, konstaterer Fabricius. At fylkeskommunen tok ansvaret for koplingen mellom sjø og land (ladeopplegget) har også betydd en del, likeledes balanseringen av risiko. At vi tok inn miljøkrav som kvalifikasjonskrav gjorde at vi unngikk de skjønnsmessige vurderingene som gjerne må til dersom miljø er blant tildelingskriteriene. Verdien av at AtB gjennom hele konkurransen med forhandlinger holdt dialogen med tilbyderne så lenge det var mulig, har også vært positivt.

Bli den første til å kommentere på "Bruker månedsvis på markedsdialog før innovative ferge-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.