• Leverandører
  •  

D–dag for førerløs brøyting på flyplasser

Anbud365: D–dag for førerløs brøyting på flyplasserI arbeidet med å utvikle en prototyp for førerløs brøyting kan Avinor stille til disposisjon sin flyplass–kompetanse og et eksemplar av dagens snøryddekjøretøy.

Skriv ut artikkelen

 

I dag, for ett år og en uke siden, inviterte Avinor til dialogkonferanse i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, der Avinor – som er innenfor forsyningssektorene – er blant partnerne. Formålet med konferansen var å få innspill fra leverandørmarkedet på utvikling av førerløse kjøretøy til snøbrøyting på flyplasser.

– Nettopp dialog med markedet har vært viktig for oss i denne førkommersielle anskaffelsesprosessen, sier Joachim Jacobsen, kommersiell kategoriansvarlig i Avinor for rullende materiell. Etter konferansen bad vi om kort casebesvarelse med overordnede skisser på hvordan markedet så for seg utviklingen av et slikt kjøretøy. Deretter ble det gjennomført en-en møter med de som hadde besvart caseoppgaven. Prosjektorganisasjonen hos Avinor foretok så lønnsomhetsberegninger og sikret forankring i ledelsen. Neste steg i prosessen var å sende ut enkelte hovedpunkter i det kommende konkurransegrunnlag på høring i markedet. Basert på innspillene kunngjorde vi en konkurranse for halvannen måned siden.

Markedsdialog viktig uansett

Jacobsen poengterer at dialog med markedet er viktig, enten det dreier seg om innovasjoner eller ei. I forbindelse med den førkommersielle anskaffelsen fikk markedet dessuten tid på seg til å modnes ytterligere.

Konkurransen, som det er tilbudsfrist for 11. mars, er basert på funksjonskrav, og tildelingskriteriene har to hovedoverskrifter:

  • Hvilke funksjoner vil en førerløs brøytemaskin kunne ha?
  • Forslag til gjennomføringsplan.

Vektingen dem imellom er 50/50. Tilbyderne får en viss belønning for å bidra.

Vi vet jo ikke hvor mange tilbud vi får, og hva tilbudene eventuelt vil inneholde, fortsetter Jacobsen. Kontraktstildeling er planlagt til april i år, og hvor mange og hva slags konstellasjoner som får kontrakt, vites jo heller ikke enda.

Utvikling av prototyp

I arbeidet med å utvikle en prototyp kan Avinor stille til disposisjon sin flyplass–kompetanse og et eksemplar av dagens snøryddekjøretøy. Aktuell flyplass er ikke valgt, men den må ligge i snøsikre områder. Det peker mot Midt–Norge og/eller Nord–Norge. Prototyp–testing kan også skje utenfor flyplass, til og med i utlandet.

Jacobsen understreker at det er risiko forbundet med prosjektet: Det kan jo vise seg at prototypen ikke holder mål, det blir for kostbart å sette den i produksjon e.l. Man kan altså sitte igjen med tomme hender eller med teknologi som ytterligere bør modnes.

– Vårt vesentlige siktepunkt er å bruke anskaffelsesprosessen til å etablere konkurranse i et marked. Med en vellykket prototyp–testing åpner deg seg en mulighet for en vanlig anskaffelse om kjøp av førerløst snøryddemateriell. Imidlertid er det ikke avgjort ennå, fastslår han.

Be the first to comment

on "D–dag for førerløs brøyting på flyplasser"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*