Dansk rapport: Stort klimapotensial i offentlige anskaffelser

Anbud365: Dansk rapport: Stort klimapotensial i offentlige anskaffelserEn av anbefalingene i den danske rapporten går på å fokusere på de tunge sektorene som har stor betydning for klima og miljø når det offentlige anskaffer, så som transport.

Skriv ut artikkelen

Klimapotensialet i offentlige anskaffelser er stort og kan nås relativt lett. Det fremgår av en fersk dansk rapport. I den finnes fem hovedanbefalinger for å nå målene om reduserte klimautslipp. Et krav om 10 % reduksjon av utslipp fra de offentlige grønne anskaffelsene kan føre til at Danmark sparer utslipp fra ca. 650 000 biler, dvs. en firedel av hele bilparken sin, ifølge beregninger i rapporten.

Danmarks «grønne tenketak», Concito, kom nylig med sitt tredje notat i en serie av såkalte klimabriefinger, «Grønne offentlige indkøb». Concito inngår for øvrig i en rekke internasjonale nettverk med samme formål, blant disse norsk Zero. Den danske tenketankens formål er å medvirke til lavere utslipp av drivhusgasser og en begrensning av skadevirkningene fra den globale oppvarmingen.

Hovedanbefalinger

I notatet fremsettes fem hovedanbefalinger som, ifølge tenketanken, vil styrke offentlige anskaffelser i Danmark og dermed markedet for grønne løsninger:

  • Sett større fokus på de tunge sektorene som har stor betydning for klima og miljø, så som matvarer, bygg/anlegg og transport
  • Skap en «kraftig motor» med klare mål for grønne innkjøp med fast overvåking og oppfølging. I økt omfang må det utvikles og benyttes redskaper og standarder som gjør det lettere å kjøpe grønt.
  • Mer innovasjon med nytt nasjonalt mål må sikres. Dette skal stimulere til bruk av funksjonskrav, markedsdialog og innovasjonspartnerskap som det nye regelverket for offentlige anskaffelser stimulerer til.
  • Bruk mer konsekvent total– og livssykluskostnader.
  • Etabler en sterkere regulering og mer kunnskap om fremdrift og virkning av grønne innkjøp på klima og miljø.

Concito mener at danske myndigheter går glipp av et stort grønt potensiale i sine offentlige anskaffelser, og kaller på økt oppmerksomhet fra toppledelsens side. Det trengs også, heter det, en sterkere innsats ra sentralmyndighetene.

Stor betydning for klima og miljø

Offentlige anskaffelser i Danmark utgjør årlig om lag 310 milliarder kroner. Region Hovedstaden har i et klimaregnskap for sin virksomhet slått fast at 80 % av regionens samlede utslipp av drivhusgasser kommer fremstilling, transport, bruk og fjerning av varer og tjenesteytelser. Tallet understreker at det har stor betydning for klima og miljø hvordan offentlige myndigheter gjør sine anskaffelser.

Noen land har skapt betydelige CO2-reduksjoner takket være grønne offentlige anskaffelser. Storbritannia har ifølge en PwC-undersøkelse fra 2009 redusert sine utslipp  med 38 %. i bygge- og anleggssektoren ved å stille grønne krav. Den danske offentlige sektor har ikke lykkes like godt.

Concito har beregnet at det samlede utslipp av drivhusgasser fra offentlige anskaffelser i Danmark i hele verdikjeden beløper seg til ca. 20 mill. tonn CO2e/år, dvs. 4 tonn per innbygger. Alene et krav om en 10 % reduksjon i de globale utslippene vil spare 2 mill. CO2e/år. Det svarer til at fjerne ca. 650.000 biler fra veiene eller drøyt en firedel av den danske bilpark.

Bli den første til å kommentere på "Dansk rapport: Stort klimapotensial i offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.