DFØ: Innsynsbegjæringer lite egnet til kontroll av energi- og miljøkrav

Anbud365 DFØ: Innsynsbegjæringer lite egnet til kontroll av energi- og miljøkravEksisterende forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport er i begrenset grad kjent blant offentlige innkjøpere. Dette vil vanskeliggjøre etterlevelse også av kommende forskrift med mindre det iverksettes tiltak, påpeker DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) i en høringsuttalelse – her ved avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen.

Skriv ut artikkelen

Det er lite hensiktsmessig å benytte innsynsbegjæringer i anskaffelsesprotokoller for å kontrollere etterlevelse av forskrift om energi- og miljøkrav. Slikt er lite treffsikkert for å finne ut hva offentlige virksomheter faktisk anskaffer. Det konstaterer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i en høringsuttalelse, der de heller anbefaler kontroll av hvilke kjøretøy behovshaver faktisk anskaffer. Det avgjøres typisk i avrop på avtaler, og er da ikke dokumentert i selve anskaffelsesprotokollen.

DFØ har avgitt høringsuttalelse til Statens vegvesen om nullutslippstransport ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransport. Det er her det fremheves at anskaffelsesprotokoller er uegnet til å kontrollere om forskrift om energi- og miljøkrav ivaretas ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransport. Dette gjelder uavhengig av om det er myndighetene som skal føre kontroll av anskaffelsesprotokollene eller om allmenheten skal bruke sin innsynsrett. For øvrig er det ikke allmennhetens oppgave å sørge for at forskrifter etterleves og det er heller ikke en effektiv måte å sikre etterlevelse av forskriften, slår DFØ fast.

I stedet foreslår DFØ bruk av kjøretøyregisteret, kombinert med krav til å melde fra om avvik som metode for etterlevelse av forskriften. Dette vil være et langt mer treffsikkert opplegg, som samtidig begrenser oppdragsgivernes rapporteringsbyrde, heter det.

Analyseverktøy fra DFØ

DFØ har utviklet et verktøy for oppfølging av kjøp og leasing av kjøretøy som tar utgangspunkt i motorvognregisteret og som gir oversikt over kjøretøyparken til offentlige virksomheter, og angir andelen av deres kjøretøy som møter utslippskravene i dagens forskrift. Verktøyet er p.t. tilgjengelig i betaversjon, men DFØ tar sikte på å ha en driftsversjon av analyseverktøyet med månedlig automatisert oppdatering klar i løpet av 2021 og vil med det ha et kraftfullt verktøy til å få oversikt over etterlevelsen av forskriften.

I høringsuttalelsen fremhever DFØ at anskaffelsesprotokoller er lite egnet til å gi informasjon om valg av utslippsteknologi for kjøretøy som er anskaffet eller leaset. Dette gjelder især for anskaffelser av lette kjøretøy, basert på hvordan anskaffelser av slike kjøretøy typisk utføres i offentlig sektor. Offentlige virksomheter anskaffer hovedsakelig personbiler og lette varebiler gjennom rammeavtaler eller dynamiske innkjøpsordninger (DPS). Avtalene kan typisk inngås av et innkjøpssamarbeid. Hvem som er avtaleeier, og hvor mange oppdragsgivere og behovshavere som kan avrope på avtalen som inngås, vil variere.

Skal ikke oppbevare dokumentasjon

Anskaffelsesprotokollen er skriftlige nedtegnelser fra beslutninger i anskaffelsesprosessen, men ikke fra avropene. Der avtalen gjøres av flere virksomheter, gir avtalen virksomheten en selvstendig rett til å avrope på avtalen, men det følger ikke av forskriften at anskaffelsesprotokollen skal oppbevare dokumentasjon som begrunner avropene, altså hvilke kjøretøy som faktisk blir kjøpt eller leaset på avtalen ila avtaletiden.

Oslo Economics gjorde i 2019 en evaluering av den eksisterende forskriften om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport. Her fremkom det at den i begrenset grad er kjent blant offentlige innkjøpere. Dette vil vanskeliggjøre etterlevelse også av kommende forskrift med mindre det iverksettes tiltak, påpeker DFØ, som fremhever i sitt høringsinnspill at det er viktig å gjøre den nye forskriften mer kjent blant offentlige innkjøpere.

Bli den første til å kommentere på "DFØ: Innsynsbegjæringer lite egnet til kontroll av energi- og miljøkrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.