EFTA-domstolen: Erstatning for brudd på anskaffelsesreglene krever ikke vesentlig feil

Anbud365: EFTA-domstolen Erstatning for brudd på anskaffelsesreglene krever ikke vesentlig feilAdvokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS v/ Anders Thue(t.v.) og Jan Magne Juuhl-Langseth representerte Fosen-Linjen AS for EFTA-domstolen.

Skriv ut artikkelen

Av advokatene Anders Thue og Jan Magne Juuhl-Langseth, som begge er partnere i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

EFTA-domstolen avga 31. oktober en rådgivende uttalelse i saken mellom Fosen-Linjen AS og AtB AS (sak E-16/16). EFTA-domstolen konkluderer med at et enkelt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser er nok til å utløse oppdragsgivers erstatningsansvar, forutsatt at leverandøren har lidt et tap og det foreligger årsakssammenheng mellom regelbruddet og tapet.

Bakgrunnen for EFTA-domstolens dom er et søksmål som Fosen-Linjen AS har anlagt mot AtB AS. Fosen-Linjen krever prinsipalt erstattet den positive kontraktsinteresse som en konsekvens av AtB AS’ påståtte brudd på anskaffelsesreglene i en anskaffelse av ferjetransporttjenester. Saken skal behandles av Frostating lagmannsrett i slutten av januar 2018.

EFTA-domstolen uttaler at tilkjenning av erstatning for brudd på anskaffelsesreglene ikke er betinget av at det foreligger skyld og en atferd som avviker markert fra forsvarlig handlemåte, at det foreligger en vesentlig feil, eller at det er begått en vesentlig, grov og åpenbar feil. I dette ligger det, som domstolen også uttaler, at “et enkelt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv er nok til å utløse oppdragsgivers erstatningsansvar” overfor den som har blitt skadelidende, forutsatt at de andre vilkår for å tilkjenne erstatning er oppfylt, særlig at det foreligger årsakssammenheng.

– Uttalelsen må innebære at norske domstoler må endre sin praksis i erstatningssaker som springer ut av en offentlig anskaffelse. Norske domstoler har operert med et krav om vesentlig feil for å konstatere ansvarsgrunnlag i saker om den positive kontraktsinteresse. Et slikt krav kan ikke lenger opprettholdes.

EFTA-domstolens avgjørelse inneholder også andre interessante uttalelser om offentlige oppdragsgiveres erstatningansvar. Videre inneholder den uttalelser om offentlige oppdragsgiveres plikt til å oppstille dokumentasjonskrav og til å kontrollere at de opplysningene som er lagt frem av tilbyderen er troverdige i den forstand at den aktuelle tilbyder er i stand til å levere det som er tilbudt.

Avgjørelsen kan leses i sin helhet på EFTA-domstolen nettsider:

http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/16_16_Judgment_NO.pdf

Bli den første til å kommentere på "EFTA-domstolen: Erstatning for brudd på anskaffelsesreglene krever ikke vesentlig feil"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.