Ferjekontrakter i nord til besvær i 23 år

Anbud365: Ferjekontrakter i nord til besvær i 23 årTroms og Finnmark fylkeskommune, her ved fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen, skal i disse dager håndtere en etterdønning av en årelang strid om et ferjesamband.

Skriv ut artikkelen

Mangel på dokumentasjon av kontrakter og mye frem-og-tilbake preget en ferjesak i tidligere Finnmark fylkeskommune i 23 år, viser en fersk revisjonsrapport. Ikke alle kontrakter ble inngått i tråd med anskaffelsesregelverket, ifølge fylkeskommunens administrasjon selv. Og videreføring av kontrakter var i noen tilfeller heller ikke er i tråd med reglene.. Fra 1997 til 2020 svinget også politikernes lyst fra å ville ha ferje på sambandet til å ha hurtigbåt, så tilbake til ferje – med så å avslutte med å ville bygge kai i stedet. Der stopper saken fordi Finnmark fylkeskommune da ble en del av Troms- og Finnmark fylkeskommune. En etterdønning er nå på dagsordenen i den sammenslåtte fylkeskommunen.

KommRev NORD fremla en forvaltningsrapport om Sambandet Årøya i mai i år. Årøya er en øy et stykke ut i Altafjorden. Det lokale selskapet Altafjord Oppdrett AS trafikkerte sambandet Årøya fra 1997 til 2016. Også for 2016 og 2017 gjorde fylkeskommunen kontrakt med det lokale selskapet, den siste forutsatte videre føring til og med 30. juni 2018. Den opprinnelige kontrakten fra 1997 utgjorde avtalegrunnlaget mellom partene frem til 2015, ifølge administrasjonen. I dag ville ikke en kontrakt blitt videreført på denne måten, da det ikke er i tråd med lov om offentlige anskaffelser, heter det i revisjonsrapporten.

Frem til 2008 hadde fylkeskommunen kontrakt med det lokale firmaet, men revisor har ikke, heter det, dokumentasjon om at det er gjort vurderinger av om den opprinnelige avtalen er innenfor datidens regler om offentlige anskaffelser. Heller ikke har revisor ikke dokumentasjon som viser at skriftlig kontrakt mellom selskapet og fylkeskommunen har blitt formelt forlenget i etterkant av at kontraktsperioden fra 1997 – 2007 utløp.

Ville ha hurtigbåt

I 2012 arbeidet Finnmark fylkeskommune med konkurransegrunnlag for kollektivkontrakter i fylket, og så det som hensiktsmessig å bytte ut fergeforbindelsen til Årøya med hurtigbåtforbindelse. Sambandet til Årøya ble derfor inkludert i konkurransegrunnlaget.

Boreal vant denne anbudskonkurransen, og fra om med 1.1.2016 skulle Årøya betjenes med hurtigbåt – den samme strekningen som ferjen betjente. Gjeldende kontrakt om hurtigbåt til/fra øya har varighet til 2025. Men på grunn av bl.a. forsinkelser med å ferdigstille nødvendig kaitilbud, ble imidlertid sambandet i store deler av perioden 2016-2020 fortsatt trafikkert av Altafjord Oppdrett AS. Fra høsten 2020 har Boreal Transport Nord AS trafikkert sambandet.

Ville ikke lenger ha hurtigbåt

I 2018 ville imidlertid fylkestinget ta Årøy-sambandet ut av hurtigbåtkontrakten med Boreal. For å inngå avtale med Altafjord Oppdrett AS ble en intensjonskunngjøring kunngjort. Revisor har etterspurt de juridiske vurderingene tilknyttet dette, men har ikke mottatt slike fra fylkeskommunen. Ingen øvrige tilbydere kom med innsigelser til denne kunngjøringen, og administrasjonen startet dialog med Altafjord Oppdrett AS om å inngå ny kontrakt.

I løpet av høsten 2018 tok ESA kontakt med Samferdselsdepartementet for å etterspørre mer informasjon om intensjonskunngjøringen. Forhandlingene mellom fylkeskommunen og selskapet ble stoppet. Det førte til at administrasjonen i 2019 satte i gang med å lage en anbudskonkurranse for fergetjenester på sambandet. Denne løsningen ble presentert for Samferdselsdepartementet, som igjen har videreformidlet løsningen til ESA. Noe mer dialog med Samferdselsdepartementet og ESA om denne saken fant ikke sted i løpet av 2019.

Vil bygge kai i stedet

Konkurransen ble kunngjort, og bare Altafjord Oppdrett AS leverte tilbud. Dette ble imidlertid avvist da det ikke oppfylte kravene som var satt i konkurransen. Arbeidet med å lage en ny anbudskonkurranse ble startet av administrasjonen, men politikerne valgte å utsette saken, og utrede bygging av fergekaier på sambandet i stedet. Da Finnmark fylkeskommune ble slått sammen med Troms fylkeskommune til Troms og Finnmark fylkeskommune den 1.1.2020 va saken fortsatt ikke løst.

Bli den første til å kommentere på "Ferjekontrakter i nord til besvær i 23 år"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.