Fødselshjelper til 27 innovative anskaffelser knyttet til regjeringens transportplan

Anbud365: Fødselshjelper til 27 innovative anskaffelser knyttet til regjeringens transportplanLeverandørutviklingsprogrammet (LUP) er innovasjons-pådriver og eies av NHO, KS, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I programmet er det 35 partnere, bl.a. en rekke kommuner og store statlige virksomheter, samt alle fylkeskommunene. LUP hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser og mobiliserer bedrifter og leverandører til å levere bedre løsninger. Ingebjørg Harto er daglig leder i LUP.

Skriv ut artikkelen

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har tatt for seg like mål og intensjoner i Meld. St. 14 (2023-2024) Nasjonal transportplan 2025-2036. Formålet har vært å sjekke ut områder der partnerne i LUP – med bistand fra LUP – er i gang med innovative anskaffelser. De fant 27 aktiviteter under sju mål + en diversepost som alle sorterer inn under paraplyen «innovative anskaffelser» – mange av dem også kjent fra reportasjer i Anbud365.

Nasjonal transportplan er forslag fra regjeringen om strategi for og tiltak for infrastruktur-bygging i årene fremover. Hvor mye av planene som realiseres, avhenger av hvilke bevilgninger som kommer i de respektive, årlige statsbudsjettene.

Dette er LUP-listen, der målene er i kursiv og nummerert:

  1. «Vi skal ta bedre vare på det vi allerede har, utbedre der vi kan, og utnytte det vi har bedre. Det skal sørges for flere veier blir gode nok – som igjen vil gjøre at vi får mer for pengene. Dette innebærer en satsning på drift- og vedlikehold, utbedringer og mindre investeringer».

LUP har allerede bidratt til å etablere en arena for veieiere av europa- riks og fylkesvei og sammen med partnerne våre jobber vi med en rekke anskaffelser og løsninger innen drift- og vedlikehold av vei:

Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei
Innovasjon i driftskontrakter for motorvei
Bruk av ny teknologi i vegdriftskontraktene
Drift av fylkesveier i Vestland
Drift av fylkesveier i Rogaland
SMELT
Ny sveiseteknologi for brubygging
Automatisk innsamling av trafikkdata

2.Vi skal bygge nytt når det er nødvendig og sørge for at det skjer i tråd med å redusere klimagassutslipp og redusere belastning på areal og natur.

Elektriske gravemaskiner
Mobil energi til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
Miljøvennlig metode for sikring av kvikkleireområder

3. Vi prioriterer å gi folk i hele landet bedre hverdagsreiser og næringslivet mer forutsigbar og effektiv transport.

Forutsigbart, fremkommelige fjelloverganger
Etablert arena Smart Move – ITS og mobilitetsarena for offentlig sektor

4. Sikre mot ras på riks- og fylkesveier

Ny teknologi for snøskredvarsling gir tryggere bilreise på vinteren
Innovativ løsning for sikring mot steinsprang/-skred

5. Øke sikkerheten i tunneler og på bruer

Vandrende lyd leder trafikanter ut av tunnel i sikkerhet

6. Ruste oss mot ekstremvær

Fremtidsrettet overvannshåndtering med digital skybruddsplan
Bedre beredskap med presise flomvarsler
Detaljert og lokal flomprediksjon
Bedre overvannshåndtering med smarte sensorer

7. Satsning på elektrifisering av tungbiltransporten – utslippsfri transport

Zero emission delivery of goods
Brukervennlig applikasjon for tungbillading: finne ledig lader, reservere ladetid, betale

8. Andre anskaffelser med tilknytning til området

Ny bru til Finnøya i Møre og Romsdal fylke
Fremtidens hurtigbåter
Selvkjørende brøytebiler
Strømtilførsel til veier uten nett

Bli den første til å kommentere på "Fødselshjelper til 27 innovative anskaffelser knyttet til regjeringens transportplan"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.