Forbereder konkurranseutsetting av togtrafikk,vil bare ha store selskaper

Anbud365: Forbereder konkurranseutsetting av togtrafikk,vil bare ha store selskaper Togtrafikken i Midt– og Vestjylland er allerede konkurranseutsatt.

Skriv ut artikkelen

Danmark forbereder full konkurranseutsetting av sin togtrafikk innen 2028–2030. Et omfattende analysearbeid skal lage grunnlaget for konkurranseutsettingen. Fra Transportministeriet er det kommet signaler om at bare store «jernbanepakker» skal legges ut på anbud, slik at det bare er aktuelt for store togselskaper å operere i Danmark.

Bakgrunnen er at EU–kommisjonen er kommet med forslag om en ny «jernbanepakke» som betyr at all tilbudskrevende togtrafikk skal konkurranseutsettes. I Danmark har regjeringen og et par av støttepartiene i Folketinget fått inn i gjeldende kontrakt for de danske statsbanene, DSB, at i kontraktsperioden skal konkurranseutsetting forberedes. Et analysearbeid skal avdekke hvordan en slik konkurranseutsetting best kan håndteres. Det er bladet «Ingeniøren» som skriver dette.

Togtrafikken i Midt– og Vestjylland er allerede konkurranseutsatt, og ytterligere konkurranseutsetting skal ikke skje før i 2024. Utgangspunktet for analysearbeidet er at all togtrafikk skal være konkurranseutsatt før 2028–2030. Materialet fra «konkurranseutsettings–analysen» skal danne grunnlaget for en masterplan, som skal gi svar på hvorledes konkurranseutsettingen mest hensiktsmessig kan gjennomføres.

To–delt analyse

Analysearbeidet er delt i to – den ene analysen skal foreligge i høst. Den skal dreie seg om den allerede konkurranseutsatte togtrafikken, som står overfor en ny konkurranse i 2020. Den andre delen av analysen skal legges frem i begynnelsen av neste år og omhandle den øvrige togtrafikken.

I materialet skal inngå erfaringer fra andre land, bl.a. fra Norge, der «samme udvikling er undervejs». De økonomiske sidene skal kartlegges. Det gjelder dekningsbidrag fra passasjerene i de enkelte delene av trafikken og hvorledes den forventes å utvikle seg. Et annet spørsmål som skal drøftes, er om noen av strekningene kan kjøres kommersielt uten behov for kontraktbetaling, ifølge de planer for analysearbeidet som regjeringen hittil har publisert. Omfanget av de kontrakter som skal lyses ut, skal også vurderes.

Halvparten av inntektene til DSB, dvs. fire av de årlig budsjetterte åtte milliardene, kommer i dag fra passasjerinntektene.

Tre–fem «jernbanepakker»

Transportministeren har antydet at man tenker seg togtrafikken inndelt i tre – fem «jernbanepakker». Formålet er å skape tilstrekkelig store «pakker» til at bare de store togselskapene kan operere i Danmark.

I løpet av kontraktsperioden til DSB, som varer frem til 2024, skal også selskapet gjennomføre en omlegging av sin organisasjon, slik at alt er klart for konkurranseutsetting. Omorganiseringen innebærer en oppdeling av konsernet, der togdriften skilles fra den delen av organisasjonen som har ansvar for materiell, stasjoner og billettsystemer. I perioden skal også infrastrukturen bygges ut og legges om. Folketinget skal ha seg forelagt planene om omorganisering i løpet av året.

Det er foreløpig usikkert om DSB selv skal delta i konkurranseutsettingen.

 

Bli den første til å kommentere på "Forbereder konkurranseutsetting av togtrafikk,vil bare ha store selskaper"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.