Foreslår plikt til konkurranseutsetting av innsamling av husholdningsavfall

Anbud365: Foreslår plikt til konkurranseutsetting av innsamling av husholdningsavfallKristoffer Böttzauw er direktør for Energistyrelsen i Danmark, som har latt Deloitte gjennomføre en analyse av danske kommuners håndtering av husholdningsavfall.

Skriv ut artikkelen

På bordet til danske energimyndigheter ligger en lang rekke forslag til tiltak som skal gjøre at avfalls-klimatiltak kan innføres uten at innbyggerne får økt avfallsgebyr. I en rapport fra Deloitte tas det f.eks. til orde for innføring av plikt til konkurranseutsetting av innsamling av husholdningsavfall, og et tilsyn som skal overvåke at plikten overholdes. Utarbeidelse av en sentral veiledning for kommunenes kjøp av avfallstjenester er også blant forslagene, som, heter det, må analyseres nærmere for å finne ut hvilke som treffer best.

På oppdrag fra Energistyrelsen har Deloitte gjennomført en analyse av danske kommuners håndtering av husholdningsavfall. Formålet har vært å bringe klarhet i kommunal praksis og kostnader, samt komme med strukturelle tiltak for kostnadskutt, slik at innbyggerne generelt ikke får økte gebyrer ved realiseringen av regjeringens klimaplan for grønn avfallssektor og sirkulær økonomi.

Innsamling og transport av husholdningsavfall er helt eller delvis konkurranseutsatt i de fleste danske kommuner, bl.a. gjelder det 80% av farlig avfall, 78% av dagrenovasjon og matavfall 75%. Kommunene går sjelden ut med fellesanbud på innsamling og transport av avfallet, men i langt høyere grad når det gjelder sortering, behandling og avsetning.

Aktuelle tiltak

Deloitte foreslår som ett av aktuelle tiltak å styrke tilsynet med kommunene. Tilsynet skal først og fremst sikre og overvåke at regler overholdes, f.eks. at en plikt til konkurranseutsettelse etterleves. Det skal også ha systematisk dialog med bransjeforeningene, som bl.a. kan gi bidrag til bedre anbud. Et styrket tilsyn fra sentralt hold kan øke grunnlaget for gevinstrealisering og legge grunnlaget for beste praksis, heter det.

Et annet tiltak er utarbeidelse av en sentral veiledning for anskaffelse av avfallstjenester. Det er i dag stor forskjell på hvordan kommunene gjennomfører anskaffelser. Blant annet benyttes forskjellige standarder for utarbeidelse av kravspesifikasjon og anskaffelsesprosessene løper ulikt. En sentral veiledning kan, skriver Deloitte, være et instrument til innsamling av innsikt om beste praksis, spre beste praksis mellom kommunene og utarbeide konkrete maler og veiledninger for kommunens arbeid før, under og etter anskaffelsesprosessen.

Veiledning

Helt konkret kan veiledningen bidra til ensartede kriterier for miljøforhold, gjenbruksprosenter, kvalitet i selve avfallsbehandlingen, kvalitet på de gjenbrukte materialene, grense for tap i gjenbruksprosessen, dokumentasjon, kontraktslengder mm.

Insitamenter til flere felles anskaffelser av innsamling og avsetning av avfall står også på Deloittes liste. Dette er også nevnt i regjeringens klimaplan. Det er flere muligheter. For det første, heter det, kan det lages en veiledning for hvordan felles anskaffelser konkret kan gjennomføres. Det kan etableres en rådgivningskapasitet, som kan hjelpe kommunene med å legge til rette for prosessen med felles anskaffelse. Dessuten kan det innføres et «følg-eller-forklar»-prinsipp som går ut på at en avfallsoperatør eller en kommune legger frem et underbygget grunnlag for hvorfor to eller flere utvalgte kommuner bør slå sammen sine anskaffelser. For det fjerde kan det innarbeides økonomiske incitamenter hos kommuner som ønsker å «kjøre» felles anskaffelser. Det bør, heter det i rapporten, analyseres nærmere hvilke konkrete instrumenter som kan innføres.

Plikt til konkurranseutsetting

Også plikt til konkurranseutsetting er med på tiltakslisten. En slik plikt på innsamlingsdelen kan både være med eller uten mulighet for kommunenes egne selskaper til å komme med egne tilbud, såkalte kontrollbud. Uten mulighet for kommunale tilbud kan det lett oppfattes som privatisering. Konkurranseutsetting er allerede i dag et velkjent instrument og innføring av plikt til konkurranseutsetting betyr dermed at de resterende kommunene må følge opp. Forutsetningen er et velfungerende privat operatørmarked, konstaterer Deloitte, som også her anbefaler at det analyseres nærmere hvilke konkrete instrumenter som kan innføres.

Bli den første til å kommentere på "Foreslår plikt til konkurranseutsetting av innsamling av husholdningsavfall"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.