Førkommersiell anskaffelse kan gi dronefrakt av blodprøver

Anbud365: Førkommersiell anskaffelse kan gi dronefrakt av blodprøverGjennom vårt tette samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS) har vi har kartlagt muligheten for å flytte transport av blodprøver over på mindre transportenheter som droner, opplyser divisjonsdirektør for medisinsk service Randi Lilleengen Beitdokken ved Sykehuset Innlandet. Her på bildet sammen med professor Erik Fosse på en konferanse om droner i framtidens helsevesen.

Skriv ut artikkelen

Lykkes Sykehuset Innlandet med sine innovasjonsambisjoner, kan man om noen år se droner som frakter eksempelvis blodprøver til analyse i et laboratorium – sendt fra legekontor i kommunene, en enhet i Sykehuset Innlandet, eller lignende. Dette kan bidra til å redusere uønsket variasjonen i helsetilbudet til pasientene i Innlandet fylke som er 20% større en Danmark og preges av store geografiske variasjoner. I september gjennomførte helseforetaket markedsdialog for å blant annet undersøke dronemarkedets modenhet, der ni selskaper deltok på en digital dialogkonferanse.

Forskningsrådet varslet tidligere i år at de ville dele ut til sammen 1,7 millioner kroner til totalt ni prosjekter der offentlige aktører skal forberede førkommersielle anskaffelser. Forprosjektene støttes med mellom 125 000 og 250 000 hver i forprosjektfasen. Gjennom disse forprosjektene skal prosjekteierne skaffe seg den informasjonen de trenger for å gjennomføre en førkommersiell anskaffelse.

Én av dem som fikk støtte, var Sykehuset Innlandet som ønsket å se på hvordan man ved hjelp av ny teknologi og transportløsninger kan innføre mer bærekraftig, effektiv, og sikker transport av biologisk materiale. Som del av dette forprosjektet, utførte Sykehuset Innlandet ovennevnte markedsdialog. Tilbakemeldingene fra markedet viser at det foreligger stor interesse for å delta i et fremtidig hovedprosjekt i Innlandet for utvikling av en ny, autonom transportløsning. Aktørene vurderer også markedet som modent for et slik prosjekt. Som et resultat av dette har Sykehuset Innlandet nå søkt 10MNOK i støtte til en førkommersiell anskaffelse. Dette skal gjennomføres i tett samarbeid med OUS som har bred erfaring innen bruk av droner, samt NTNU IØT og Design på Gjøvik.  Prosjektet har som mål å søke samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale aktører innen autonome transportsystemer som selvkjørende biler og droner.

Mulighetene for bruk av droner

– Med et areal 20% større en Danmark og geografiske utfordringer, stilles det krav om en tjeneste med konsistent kvalitet uavhengig av lokasjon, forteller divisjonsdirektør Beitdokken ved divisjon Medisinsk Service i Sykehuset Innlandet. Gjennom vårt tette samarbeid med OUS har vi har kartlagt muligheten for å flytte transport av blodprøver over på mindre transportenheter som droner. Forsvarets Forskningsinstitutt har, med prosjekt støttet av Forskningsrådet, undersøkt om blodprøver kan tåle belastninger som kan oppstå ved flyvninger, og Meteorologisk Institutt har undersøkt vær- og klimaforhold som er relevante for en slik fremtidig tjeneste. 

Tilbakemeldingene fra dialogkonferansen ga helseforetaket god oversikt over potensielle leverandører og aktører. – Her sitter vi igjen med mange gode innspill på muligheter og utfordringer som prosjektet nå tar med seg videre, sier Beitdokken, og opplyser samtidig om at det planlegges en ny dialog med markedet våren 2021 dersom prosjektet tildeles midler. Planen er å gjennomføre en form for innovativ anskaffelse med sikte på å utvikle en løsning der man kan transportere blodprøver mellom enhetene i Sykehuset Innlandet, og fra de om lag 100 legekontorene i regionen til det sentraliserte laboratoriet i Elverum, for senere å utvide til andre transportoppdrag. Som del av denne planen, tas det sikte på å gjennomføre en utprøving av utvalgte aktørers transportløsninger og logistikkruter langs luft, veg og eventuelt vann fra legesentra på utvalgte lokasjoner i løpet av 2021. Det presiseres samtidig at dette forutsetter at risikoavlastende midler tildeles prosjektet.

Uønsket variasjon i helsetilbudet

– Analysering av biologisk materiale, som eksempelvis blodprøver, er ofte lagt til et knippe laboratorier i ulike helseregioner, understreker Beitdokken. Dette betyr at geografiske avstander og transport har stor innvirkning på tiden det tar fra en prøve tas til et prøvesvar foreligger. I regioner slik som Innlandet fylke medfører dette uønsket variasjon i helsetilbudet som gis pasientene. Dagens transporttjenester er også vegbaserte og utført av aktører som ikke kan tilby den sporbarheten og sikkerheten som er ønsket inn i slike tjenester. Det vil derfor være av stor verdi for både primær- og spesialisthelsetjenesten, og ikke minst Innlandets innbyggere, dersom man lykkes i å utvikle en ny, mer effektiv og sikker transportløsning.

Bli den første til å kommentere på "Førkommersiell anskaffelse kan gi dronefrakt av blodprøver"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.