Førkommersiell anskaffelse: Klimaproblemet snø i by skal løses

ørkommersiell anskaffelse Klimaproblemet snø i by skal løsesKine Nilssen, Trondheim kommune, leder prosjekter SMELT, som er en sammenstilling av forbokstaver i følgende setning: Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi. Nå skal en førkommersiell anskaffelse i gang.

Skriv ut artikkelen

Snø i by – i urbane miljøer – gir hodebry, kostnader, utslipp og miljøforurensninger. Den kan stå i veien for vinterbyers klima-ambisjoner. Spørsmålet er hvordan man best mulig kan håndtere dette – og: Kanskje kan snøen vise seg å være en ressurs snarere enn avfall. Derfor utfordres nå de kloke hoder i bedrifter med ulike spesialiteter innenfor flere felt, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og andre. Trondheim, Oslo og Trøndelag fylkeskommune skal nemlig i gang med en førkommersiell anskaffelse av en ny løsning for håndtering av brøytesnø. Tilbudsfrist 4. kvartal 2021, men først dialogkonferanse.

SMELT (Snøbehandling utført miljøvennlig med energinøytraliserende lagring og teknologi) et prosjekt for klimavennlig håndtering av brøytesnø. Prosjekteier er Trondheim kommune. Trondheim kommune, Oslo kommune og Trøndelag fylkeskommune har fått 10 mill av Forskningsrådet til formålet. Dialogmøte om fremtidens vinterbyer foregår 26. august og påmelding skjer via sno.bydrift@trondheim.kommune.no.

Samarbeidskommunene ønsker med dette prosjektet å komme fram til en løsning som kan gjøre kostnader knyttet til vinterdrift mer forutsigbare uavhengig av hvor mye snø som eventuelt faller en gitt vinter. Deres fremtidige mål er fjerning av snø i urbane strøk på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig, sirkulær-økonomisk og skalerbar måte.

Ressurs, ikke avfall?

Løsningene skal møte kommunens krav til kostnadseffektivitet, kapasitet og frekvens og skal ikke ha negative konsekvenser for natur og miljø. Riktig håndtering og rensing av smeltevann er et svært viktig element. I tillegg er det et ønske å utforske mulighetene for å se på elementene akkumulert i snøen – og snøen i seg selv – som en ressurs snarere enn kun avfall.

Mål om økt andel gående og syklende og krav til universell utforming forutsetter som oftest en infrastruktur som holdes fri for snø og is. Snø som kjøres bort fra veiene, er som oftest svært forurenset med miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel. Av miljøhensyn er det strenge krav til hvordan snøen og smeltevannet kan håndteres. Kravet til deponering av snøen skal ivareta kravene i forurensningsloven og vannforskriften og ikke utgjøre noen fare for forurensning til det ytre miljø.

Ressurskrevende

I Trondheim er dagens deponi en midlertidig løsning og i Oslo er det utfordringer knyttet til tilstrekkelig kapasitet. Rydding og bortkjøring av snø er i tillegg svært ressurskrevende. Det er behov for store maskiner og mange lastebillass som både støyer og trafikkerer veiene.

Fortetting av byer legger press på arealer som tidligere har blitt disponert til snøopplag og kan føre til at snøen må transporteres lenger og lenger unna sentrumsområdene, som igjen øker klimagassutslippene, noe som ikke samsvarer godt med Oslo og Trondheims ambisiøse klimamål.

Både Trondheim og Oslo kommune har ambisiøse klimamål og skal redusere klimagassutslippet betydelig. Derfor er det viktig å finne løsninger som fører til lite eller ingen klimagassutslipp.

Bli den første til å kommentere på "Førkommersiell anskaffelse: Klimaproblemet snø i by skal løses"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.