Førkommersiell anskaffelse skal gi miljøvennlig fjerning av gatesnø

Anbud365: Førkommersiell anskaffelse skal gi miljøvennlig snøfjerningProsjektet «Klima- og miljøvennlig fjerning av snø» ledes av Kine Nilssen, Trondheim kommune. Hun forteller at prosjektet nå er døpt SMELT, som er en sammenstilling av forbokstaver i følgende setning: Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi.

Skriv ut artikkelen

Snøen som ryddes bort fra gatene, er ofte svært forurenset med bl.a. miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel. Slikt kan ikke lenger tippes på sjøen og på land er det etter hvert blitt smått med arealer man kan bruke til snø-opplag. Landdeponier løser heller ikke forurensningsfaren smeltevannet fra snøen utgjør. Så hva gjør man, da? Det skal en førkommersiell anskaffelse finne svaret på. En slik er under planlegging nå med sikte på å kunngjøre konkurransen til høsten. Det er behov for å tenke nytt, slår samarbeidsprosjektet bak satsingen fast.

Prosjekt er et samarbeid mellom Trondheim kommune (prosjekteier), Oslo kommune og Trøndelag Fylkeskommune, forteller Kine Nilssen, som er prosjektleder og holder til i Trondheim kommune. Prosjektet har mottatt støtte fra forskningsrådet og går også inn med en betydelig sum egenfinansiering. Målet er fjerning av snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig, sirkulær-økonomisk og skalerbar måte. Løsningen kan være en metode eller et produkt, eller kanskje en kombinasjon.

– I prosjektet skal vi benytte en før-kommersiell anskaffelse, fremholder Nilssen. Dette fordi det gir markedet større frihet til å være med å bestemme hva som skal utvikles. Vi kjenner problemene våre, men ikke løsningen, det er den vi trenger hjelp til. I en før-kommersiell anskaffelse vil det være flere leverandører som blir valgt ut etter første konkurranse. Disse jobber parallelt med sine løsninger. Deretter blir det avholdt en ny konkurranse, hvor vi går videre med de to beste løsningene, som får mer finansiering til utvikling av produktet. Vi ønsker at det skal ha nytte utover Oslo og Trondheim kommune, og tenker at det ligger et potensiale for leverandørene til å selge sin løsning til flere byer – i tillegg til oss – etter endt prosjekt. Det er flere kommuner som har meldt interesse i prosjektet, selv om de ikke er med på eiersiden og finansierer det.

Kunngjøring til høsten

Prosjektleder Nilssen opplyser at de planlegger å lyse ut den førkommersielle anskaffelsen høsten 2021, med frist til å gi tilbud i 4. kvartal 2021. I disse dager jobber de med en plan markedsdialog, der Nasjonalt program for leverandørutvikling bidrar med sin kompetanse. Det har allerede blitt utført dialogmøter og workshops i et forprosjekt, og dette er noe de vil fortsette med. – Vi kommer til å ta kontakt med dem som viste interesse her, poengterer hun. På grunn av korona må vi tenke alternative workshops og det gir kanskje leverandørene en ekstra utfordring om de vil danne konsortium, men slik er verden så vi får gjøre det beste ut av det. Om noen ønsker å delta er det bare å gi beskjed.

Bortkjøring av snø i norske byer veldig viktig, ikke minst for å nå målene om økt andel gående og syklende i tillegg til å ivareta kravene til universell utforming. Snøen som ryddes bort fra gatene er ofte svært forurenset med blant annet miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel. Tidligere har snøen blitt tippet direkte i sjøen, men med strengere krav og viktige hensyn til miljøet har landdeponier i større grad blitt brukt, men de løser ikke forurensningsfaren smeltevannet fra snøen utgjør.

Må tenke nytt

Dessuten er byenes arealer som tidligere er disponert til midlertidige snøopplag oftere blir bortprioritert til fordel for fortetting eller andre fellesareal. Dermed må snøen transporteres lenger unna, og det fører til økte klimagassutslipp. – Vi må derfor tenke nytt rundt snøhåndtering i byer, konstaterer Kine Nilssen, og:

– Det er behov for nye, kostnadseffektive løsninger som kan håndtere nødvendig kapasitet og frekvens og som ikke gir negative konsekvenser for natur og miljø. Den nye løsningen må være skalerbar og dekke behovet til både store og små aktører. Løsninger som i tillegg ser på gjenvinning av ressursene i snøen og bruker snøen som en egen ressurs, vil gi et stort verdiskapingspotensial i flere markedsledd og vil være attraktivt for offentlige og private aktører både nasjonalt og internasjonalt.

Og behovet er stort: Totalkapasitet i Oslo bør være 600 000m3 per år (12 ukers periode), med en timeskapasitet på 750m3.

Prosjektet her etablert egen nettside.

Bli den første til å kommentere på "Førkommersiell anskaffelse skal gi miljøvennlig fjerning av gatesnø"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.