Fylkeskommune kjøpte båt for 83,5 mill; knusende revisjons-kritikk

Anbud365: Kontrakten kom hverken ut av anbudssystemet eller fra oppdragsgiverTroms og Finnmark fylkeskommune har over tid hatt gående en kontraktfloke med en entreprenør med bygging av en brakkerigg i sentrum. På bildet ledere for de to enhetene i fylkeskommunen: fylkesdirektør Camilla Bjørn for Troms og fylkesdirektør Øystein Ruud Finnmark.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsen av en hurtigbåt til 83,5 mill i Troms og Finnmark fylkeskommune synes ikke å være i direkte strid med noe regelverk, men saksbehandlingen får det glatte lag i en revisjonsrapport. Den kan ikke anses å være i pakt med gjeldende reglementer, heter det. Det var f.eks. ikke politisk vedtatt å anskaffe båten til den aktuelle prisen. Fylkesrådet gav i 2020 heller ikke nok info til fylkestinget om anskaffelsen, og de sikret ikke at bevilgning til å anskaffe båten var i tråd med regelverket. Fylkesrådet hadde heller ikke myndighet og kompetanse til å vedta anskaffelsen i den aktuelle saken revisjonen så på.

Båten som har vært sentrum i begivenhetene er MS Hollendaren, som er en hurtiggående kombibåt eid av Troms og Finnmark fylkeskommune. Saken har preget en lang rekke oppslag i nordnorske medier i de siste månedene, likeledes ulike politiske forum, partier og representanter. Det har dreid seg om investeringsvedtak, om anskaffelsesforankring, om dokumentasjon fantes eller ikke fantes – i en sak som startet før Troms og Finnmark ble slått sammen til en fylkeskommune.

I oktober 2022 bad så fylkestinget KomRev NORD IKS om å undersøke ulike forhold knyttet til båten. Et av spørsmålene var om fylkesrådet i 2020 hadde kompetanse og myndighet til å vedta anskaffelse av båten. Et annet var hvilke økonomiske og administrative konsekvenser anskaffelsen har hatt for dagens fylkeskommune.

Hadde ikke myndighet og kompetanse

Troms og Finnmark fylkeskommune anskaffet i 2020 båten MS Hollendaren med kontraktsverdi på 83,5 millioner, heter det i revisjonens redegjørelse. Samlet bevilgning til anskaffelsen er gjort over flere vedtak, hvorav 50 millioner ble bevilget av fylkesrådet i sak behandlet i medhold av kommuneloven § 11-8. Øvrige investeringskostnader er bevilget av fylkestinget under saker om årsbudsjett og budsjettoppfølging. Anskaffelsen er finansiert med låneopptak.

Og revisjonen konkluderer med at kompetanse og myndighet til å vedta anskaffelse av båten lå hos Troms og Finnmark fylkesting. Det var imidlertid ikke politisk vedtatt i Finnmark fylkeskommune å anskaffe MS Hollendaren til 83,5 mill, og fylkesrådet har ikke gitt tilstrekkelig informasjon til fylkestinget om anskaffelsen av ny hurtigbåt til dette beløpet. Fylkesrådet, skriver revisjonen, har ikke sikret at bevilgning til å anskaffe ny hurtigbåt har skjedd i tråd med regelverket. Mangel på saksutredninger og politisk forankring av investeringen er grunnlaget for at revisor finner at fylkesrådet ikke hadde myndighet og kompetanse til å vedta anskaffelse av MS Hollendaren i den aktuelle fylkesrådssaken.

Ikke forsvarlig utredet

Fylkestinget i Finnmark hadde ikke gjort vedtak om opptak av lån til kjøp av denne hurtigbåten. På grunn av sammenslåingen var det fylkestinget i Troms og Finnmark som skulle vært forelagt sak om anskaffelsen, påpeker revisjonen. Det er fylkestinget selv som ifølge kommuneloven og fylkeskommunens interne reglementer har bevilgningsmyndighet. Hovedutvalget har ikke kompetanse til å vedta låneopptak.

Revisors vurdering er at den aktuelle saken i fylkesrådet ikke var forsvarlig utredet. Undersøkelsen har ikke avdekket vedtak som anskaffelsen av MS Hollendaren synes å være direkte i strid med. Manglende bevilgning ble håndtert av fylkesrådet før kontraktsignering, fremholder revisjonen. Det var bevilgning på 50 mill og dette dekket deler av betalingsforpliktelsene som kontraktsigneringen medførte. Fylkesrådets vedtak ga ikke bevilgning til hele kontraktsbeløpet.

Ikke etter reglene

Saksbehandlingen for anskaffelse av MS Hollendaren i Troms og Finnmark fylkeskommune kan ikke, skriver revisjonen, anses å være i henhold til gjeldende delegasjonsreglement og finansreglement. Etter revisors vurdering er det ikke sikret tilstrekkelig politisk forankring av anskaffelsen. På tidspunktet kontrakt om skipsbygging ble gjort, forelå det ikke bevilgning til hele anskaffelsen gjennom vedtak i fylkestinget. Fylkestinget var ikke forelagt vurderinger tilknyttet eierskaps- og driftsformen som anskaffelsen medførte.

Bli den første til å kommentere på "Fylkeskommune kjøpte båt for 83,5 mill; knusende revisjons-kritikk"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.