Hadde ikke rutiner for oppfølging av hverken lønn, arbeidsvilkår eller lærlinger

Anbud365: Hadde ikke rutiner for oppfølging av hverken lønn, arbeidsvilkår eller lærlingerTroms og Finnmark fylkeskommune har delt organisasjonen i to administrative enheter. Ledere for de to enhetene er fylkesdirektør Troms Stein Ovesen (til venstre) og fylkesdirektør Finnmark Øystein Ruud. En revisjonsrapport gir de to toppsjefene noe å tenke på.

Skriv ut artikkelen

Fylkeskommunen fikk tydelige råd fra revisjonen om å sørge for å utarbeide rutiner for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår for leverandører og underleverandører. Slike hadde ikke Troms og Finnmark fylkeskommune for kollektivtransport da revisjonen nylig var på besøk. Heller ikke fant revisjonen rutiner for å følge opp at leverandører er tilknyttet lærlingeordning og å kontrollere om forskriftens krav til bruk av lærlinger overholdes. Revisjonsrådet om å skaffe seg slike var like krystallklare.

Det er KomRev NORD som står bak forvaltningsrevisjonen av kollektivtransport og oppfølging av kontrakter i Troms og Finnmark fylkeskommune. Her er 24 bruttokontrakter, inngått av Troms fylkeskommune, dvs. at billettinntektene i sin helhet tilfaller fylkeskommunen som på sin side betaler operatørene en godtgjørelse for det som leveres. Og det er fire nettokontrakter, inngått av Finnmark fylkeskommune. Nettokontrakter innebærer at det er operatøren som får inntektene og kostnadene, og fylkeskommunen betaler tilskudd til operatøren. I den sammenslåtte fylkeskommunen følges kontrakttypene opp av hver sin avdeling.

Fylkeskommunen har til dels etablert retningslinjer og rutinebeskrivelser som skal sikre oppfølging av kontraktene på kollektivtransport, men felles retningslinjer og rutiner er ikke utarbeidet eller vurdert, ifølge revisjonsrapporten.

Lønns- og arbeidsvilkår – og lærlinger

Men Troms og Finnmark fylkeskommune har ikke rutiner for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår for leverandører og underleverandører. Heller ikke er det rutiner for å følge opp at leverandører er tilknyttet godkjent lærlingeordning og å kontrollere om forskriftens og kontraktens krav til bruk av lærlinger overholdes.

De retningslinjer og rutiner fylkeskommunen har for kontraktsoppfølging blir i stor grad fulgt i praksis, konstaterer revisjonen. Og i stor grad følges avvik fra inngåtte kontrakter.

Anbefalinger fra revisjonen

Noen anbefalinger fra revisjonen følger også med. Fylkeskommunen anbefales å fortsette arbeidet med etablering av et kvalitetssystem ved å

  • vurdere om fylkeskommunen har rutiner og prosedyrer som i tilstrekkelig grad er egnet til å sikre at fylkeskommunens forpliktelser i kontrakt overholdes i alle kontraktsforhold
  • ved behov utarbeide skriftlige prosedyrer eller andre tiltak for å sikre oppfølging i tråd med forpliktelser i kontrakt
  • utarbeide rutiner for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår for leverandører og underleverandører
  • utarbeide rutiner for å følge opp at leverandører er tilknyttet lærlingeordning og å kontrollere om forskriftens krav til bruk av lærlinger overholdes

I tillegg tar revisjonen til orde for at fylkeskommunen bør lage kontraktsregister som gir oversikt over samtlige inngåtte og gjeldende kontrakter innen kollektivtransport.

Revisjonsrapporten er å finne i forvaltningsrevisjonsregisteret til Norges kommunerevisorforbund.

Bli den første til å kommentere på "Hadde ikke rutiner for oppfølging av hverken lønn, arbeidsvilkår eller lærlinger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.