Helikopterkjøp: I særstilling en vanskelig anskaffelse uten noe godt alternativ

Anbud365: Helikopterkjøp I særstilling en vanskelig anskaffelse uten noe godt alternativForsvarsminister Frank Bakke-Jensen anbefaler å videreføre helikopter-anskaffelsen med nåværende leverandør med oppdatert leveranseplan. Dette alternativet er vurdert som det beste for å kunne oppfylle Forsvaret sitt behov for maritime helikopter(foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret).

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsen av NH90-helikoptrene er i særstilling en vanskelig anskaffelse der ikke noe handlingsalternativ står fram som godt. Det skriver regjeringen til Stortinget. Opprinnelig skulle helikoptrene kommet i 2005-2008. Ny leveranseavtale tilsier siste leveranse før 2022. Forsvarsdepartementet melder samtidig at de er urolige for erfaringene med helikoptrene. Det er likeledes i gang et arbeid med å klargjøre eventuelle avvik som leverandøren må svare for. Å avbryte kontrakten på grunn av mislighold er det ikke juridisk grunnlag for.

Regjeringen la nylig fram «Prop. 66 S (2017–2018) Investeringar i Forsvaret og andre saker». Her ber regjeringen om Stortingets godkjennelse av å starte opp åtte nye investeringsprosjekter, fem nye materiellprosjekter og tre nye eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter. Proposisjonen er et supplement til budsjettproposisjonen for 2018 for Forsvaret.

Det fremgår av proposisjonen at Forsvarsdepartementet har gjennomført en helhetlig vurdering av kjøpet av NH90-helikoptrene, inklusive juridisk handlingsrom overfor leverandør og status og forventet fremdrift i de leveransene som pågår. NH90-helikoptrene skulle blitt levert i perioden 2005–2008. Leveransen er blitt vesentlig forsinket og anskaffelsen er blitt kritisk vurdert underveis. Likevel har man gjennom tidligere vurderinger kommet til at det har vært mer hensiktsmessig å fortsette leveransen enn å avslutte kontrakten med leverandøren og anskaffe en annen maritim helikoptertype.

Reforhandlet

I 2011 ble kontrakten reforhandlet og partene ble enige om at det skulle leveres seks helikopter i en foreløpig versjon, slik at Forsvaret kunne komme i gang med nødvendig tilpassing av fartøy, og ikke minst trening av besetninger og andre personellkategorier.

I 2017 satte Forsvarsdepartementet i verk en ny gjennomgang av prosjektet og kontrakten, og flere alternativ har vært vurdert, også et alternativ om å avbryte kontrakten på grunn av mislighold fra leverandøren. Forsvarsmateriell anbefalte ikke denne løsningen fordi det etter deres vurderinger ikke var rettslig grunnlag for å avbryte kontrakten.

Til forskjell fra vurderinger gjennomført tidligere har Norge nå mottatt sju helikopter, seks helikopter i en foreløpig versjon og ett helikopter i en endelig versjon. Høsten 2017 ble partene enige om en oppdatert leveranseplan som skal sikre leveranse av de resterende åtte helikoptrene i endelig versjon i tidsrommet 2017–2019. I tillegg skal de seks helikoptrene som er levert i en foreløpig versjon oppdateres til endelig versjon i tidsrommet 2018–2022.

Erfaringer gir uro

Forsvarsdepartementet er samtidig urolig for erfaringene både fra drift av norske NH90-helikopter og fra drift av NH90-helikopter i andre land. Erfaringene så langt viser at NH90-helikoptrene er mer vedlikeholdskrevende, med økte driftskostnader og med lavere tilgjengelighet enn tidligere vurdert. Leverandøren må svare for eventuelle dokumenterte avvik fra de krav Norge har stilt i denne anskaffelsen.

Det er et arbeid i gang med å avdekke hvor stort avviket kommer til å bli og analyser av hvorledes dette kan håndteres i fremtiden. Forsvarssjefen har gitt en anbefaling om å prioritere flytimer med NH90 først og fremst til fregattvåpenet, og samtidig finne alternative løsninger til å dekke behovet til Kystvakta som ikke kan dekkes av NH90. Denne anbefalingen vil bli benyttet, sammen med andre innspill, som grunnlag når Forsvarsdepartementet går grundig inn i denne saken.

NH90-anskaffelsen er i særstilling en vanskelig anskaffelse der ikke noe handlingsalternativ står fram som godt. Likevel anbefaler Forsvarsdepartementet å videreføre anskaffelsen med nåværende leverandør med oppdatert leveranseplan. Dette alternativet er vurdert som det beste for å kunne oppfylle Forsvaret sitt behov for maritime helikopter.

Bli den første til å kommentere på "Helikopterkjøp: I særstilling en vanskelig anskaffelse uten noe godt alternativ"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.