Hevingen av KNM Helge Ingstad – hele anskaffelsesprosessen tok 14 timer

Anbud365: Hevingen av KNM Helge Ingstad – 14 timer før bergingsleverandør var på plassDe ansvarlige ønsket også at en norsk aktør skulle gjennomføre bergingen av KNM Helge Ingstad. Dette skyldtes at det var mange graderte systemer om bord i fregatten, og det ville være behov for å gi tilgang til mye gradert dokumentasjon til den som ble valgt som hovedleverandør.

Skriv ut artikkelen

8.november kl. 04:01 kolliderte KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS. Kl. 1800 samme dag var leverandør på plass – den som skulle berge fregatten, det norske bergingsselskapet BOA. Anskaffelsen fulgte gjeldende regelverk, men man hadde begrenset erfaring med å innhente og vurdere tilbud på bergingsoperasjoner, skriver PwC i en fersk rapport. I den første fasen burde man knyttet til seg ekspertise på dette feltet for å sikre at den rette bergingsaktøren ble valgt. Oppdraget ble ansett som en sikkerhetsgradert anskaffelse.

Denne rapporten er resultatet av en gjennomgang PricewaterhouseCoopers Norge AS (PwC) har utført for Forsvarsdepartementet (FD) på vegne av Stortinget: «Gjennomgang av bergingsoperasjon KNM Helge Ingstad Rapport utarbeidet for Forsvarsdepartementet».

Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) ble mobilisert 8. november 2018 rundt kl. 11:00. Samme dag var det kontakt med ulike norske leverandører med tanke på heving av fregatten, fremgår det av rapporten. Kl. 12:30 ble det gjennomført et møte med en av de potensielle leverandørene med hensikt om å kartlegge ressurser, knyttet til hvor fort disse kunne mobiliseres og pris. Det var ikke mulig å gjennomføre en vanlig anskaffelsesprosess, men FLO ønsket i størst mulig grad å følge intensjonene i offentlige anskaffelsesprosedyrer med flere tilbydere. Totalt ble fire norske leverandører vurdert, og det ble gjennomført møter og telefonmøter også med andre norske firmaer. Det ble ikke foretatt sonderinger overfor utenlandske bergingsaktører.

Begrenset erfaring

Anskaffelsen ble gjort etter gjeldende regelverk, men sektoren hadde begrenset erfaring med å innhente og vurdere tilbud på bergingsoperasjoner, skriver PwC. I den første fasen burde man knyttet til seg ekspertise på dette feltet for å sikre at den rette bergingsaktøren ble valgt. I denne fasen, dvs. etter at fregatten grunnstøtte, ble det nedsatt en ressursgruppe med representanter fra Sjøforsvaret, FLO og Forsvarsmateriell (FMA) som fikk ansvaret for å kontakte mulige leverandører.

PwCs gjennomgang viser at ressursgruppen tidlig vurderte at bergingsselskapet BOA var egnet for bergingsjobben, og kvelden 8. november 2018 ble BOA vurdert som en aktør man ønsket å gå videre med. Man ble enige om de store linjene i kontrakt med BOA i løpet av 10-11. november 2018.

Mobilisere utstyr raskt

Ressursgruppen har pekt på flere årsaker til at BOA ble vurdert som best egnet. Den første og viktigste årsaken var at BOA hadde mulighet til å mobilisere utstyr til bergingsoperasjonen umiddelbart. Dette var viktig for ressursgruppen da alle ønsket å få fregatten opp raskt, og man anså at det var en reell mulighet for å lykkes med dette. En annen årsak var at FMA hadde positive erfaringer fra tidligere samarbeid med BOA.

Ressursgruppen ønsket også at en norsk aktør skulle gjennomføre bergingsjobben. Dette skyldtes at det var mange graderte systemer om bord i fregatten, og det ville være behov for å gi tilgang til mye gradert dokumentasjon til den som ble valgt som hovedleverandør. Det er internasjonale bergingsaktører som har mer erfaring med store bergingsoperasjoner med løft av denne typen enn BOA. Imidlertid ble det ansett som en så stor fordel med en norsk aktør, ettersom det var lettere å klarere norske leverandører, at dette kriteriet ble vektet tyngre.

Sikkerhetsgradert anskaffelse

Oppdraget med å heve KNM Helge Ingstad ble ansett som en sikkerhetsgradert anskaffelse. Før en sikkerhetsgradert anskaffelse iverksettes skal oppdragsgiver inngå en sikkerhetsavtale med leverandøren, fremgår det av PwC-rapporten. Dersom en utenlandsk leverandør eller dennes personell må klareres eller gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, skal Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) godkjenne leverandøren før det inngås sikkerhetsavtale. Før en leverandør får tilgang til informasjon gradert som konfidensielt eller høyere, skal leverandøren ha gyldig klarering for angitt sikkerhetsgrad. En leverandørklarering skal bare gis dersom det ikke er noen rimelig grunn til å tvile på at leverandøren er sikkerhetsmessig skikket. En personkontroll av personer i leverandørens styre og ledelse skal være en del av vurderingsgrunnlaget.

Bli den første til å kommentere på "Hevingen av KNM Helge Ingstad – hele anskaffelsesprosessen tok 14 timer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.