Hurtigbåt-utredning: Todelt anbudsmodell er ikke effektivt

Anbud365: Hurtigbåt-utredning: Todelt anbudsmodell er ikke effektivtTomas Norvoll er fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, som for tiden gjennomfører forsøk med en todelt anbudsmodell (foto: Susanne Forsland).

Skriv ut artikkelen

Todelt anbudsmodell fremstår ikke som et effektivt tiltak i hurtigbåtmarkedet. Det slår Oslo Economics fast i en analyse. En todelt anbudsmodell innebærer at fylkeskommunen eier båtene, mens en privat operatør drifter. Det kan ikke utelukkes at offentlig eierskap til fartøy kan gi flere tilbydere, men vi finner ikke statistisk grunnlag for det, skriver Oslo Economics, og mener andre tiltak bør gjennomføres for å stimulere til økt konkurranse og lavere kostnader. En generell overgang til offentlig eierskap av hurtigbåtmateriell på sikt vil føre til dyrere hurtigbåttjenester.

På oppdrag for NHO Sjøfart har Oslo Economics vurdert fordeler og ulemper ved bruk av todelt anbudsmodell i markedet for kjøp av hurtigbåttjenester. Den tradisjonelle anbudsmodellen innebærer at fylkeskommunen har én kontrakt med et rederi, som både sørger for nødvendig materiell og står ansvarlig for driften. Bakgrunnen for den todelte anbudsmodellen er å stimulere til økt konkurranse og lavere kostnader.

Innen hurtigbåtvirksomhet gjennomføres det for tiden forsøk hvor det offentlige eier materiellet og kommersielle operatører drifter båtrutene. Det er hovedsakelig Nordland fylkeskommune som gjennomfører forsøkene med en slik todelt anbudsmodell. Bakgrunnen for forsøksordningen er å øke konkurransen ved at flere rederier deltar i anbudskonkurransen om drift av ruten.

Anbefaler ikke todelt anbudsmodell

– Basert på en prinsipiell gjennomgang av den todelte anbudsmodellen forventer vi at modellen vil medføre høyere kostnader for fylkeskommunen over tid enn den tradisjonelle anbudsmodellen, skriver Oslo Economics i rapporten. Gjennom analyser av om lag 80 gjennomførte anbudskonkurranser finner vi videre at andre, og mindre krevende tiltak enn todelt anbudsmodell, synes å ha større innvirkning på antall tilbydere og konkurransen i markedet. I realiteten innebærer den todelte anbudsmodellen en delvis reversering av en vellykket bruk av anbud for å dekke det offentlige behovet for transporttjenester. Med bakgrunn i våre analyser og vurderinger vil vi ikke anbefale den todelte anbudsmodellen som et egnet virkemiddel i hurtigbåtmarkedet.

Vellykket ferjestrategi

I den tradisjonelle anbudsmodellen er det primært kapitalkostnader for fartøyene og driftskostnader som er konkurranseutsatt, og det er her man dermed kan oppnå kostnadsbesparelser, ifølge Oslo Economics. I ferjemarkedet viser historien at denne strategien har vært vellykket. Ved at det offentlige i en todelt modell håndterer eierskapet til fartøyene, innskrenkes mulighetene til å hente ut gevinster av konkurranse. Overgang til en todelt modell må derfor gi økt konkurranse om driften eller på andre måter bidra til lavere kostnader for hurtigbåttjenestene samlet sett.

Konkurransen i hurtigbåtmarkedet fremstår som virksom, og antall tilbydere per anbud har økt over tid. Det er likevel relativt høy markedskonsentrasjon og det er få reelle tilbydere, særlig på kontraktene med store båter og på kontrakter med flere enn to båtruter i samme kontrakt. Oppdragsgivere er derfor bekymret for konkurransen.

Bli den første til å kommentere på "Hurtigbåt-utredning: Todelt anbudsmodell er ikke effektivt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.