Hver fjerde kommune-bil brukes lite, nå satser Oslo på kommunal bildeling

Anbud365: Hver fjerde kommune-bil brukes lite, nå satser Oslo på kommunal bildelingNy medarbeider UKE (Utviklings- og kompetanseetaten) i Oslo kommune skal foreslå og iverksette tiltak som kan gi økt gevinstrealisering som er i henhold til kommunens mål om reduksjon av klimagassutslipp og et mer bærekraftig forbruk. – Denne satsingen øker muligheten for raskere overgang til en nullutslipps kjøretøy- og maskinpark, konstaterer finansbyråd Wilhelmsen overfor Anbud365 (foto: Sturlason).

Skriv ut artikkelen

Om lag hvert fjerde kjøretøy som Oslo kommunes ulike virksomheter eier og disponerer, kjører årlig mindre enn 5000 km i året. Slik Utviklings- og kompetanseetaten ser det, er dette en ren invitasjon til å satse på å innføre bildeling i kommunen. Det vil gi reduserte kostnader og er et grep for mindre trafikk og klimagassutslipp. Og Oslos politiske ledelse er med på notene – nå jaktes nødvendig kompetanse.

Da Einar Wilhelmsen, Oslos byråd for finans la fram forslag til Oslo-budsjett for 2022 opplyste han bl.a. at kommunen nå framskynder anskaffelsen av nye og utslippsfrie busser fra 2028 til 2023. Samtidig foreslår byrådet et krafttak for alle de andre kjøretøy kommunen eier eller bruker. Anleggsmaskiner, lastebiler og maskiner som gressklippere skal erstattes med nullutslippsløsninger.

– Vi skaffer både elforsyning og battericontainere for å kunne lade på anleggsplassene, sa han, og vi kutter egne utslipp, og driver samtidig markedet framover, sørger for innovasjon og får fram løsninger.

Transportsektoren står for over 50 % av Oslos utslipp. Klimabudsjettet har som mål at kommunens egne kjøretøy og maskiner skal over på nullutslippsteknologi. Oslo har store utfordringer knyttet til rushtrafikk og lokal luftforurensing, og har som målsetning å redusere trafikken med en tredel innen 2030. For å løse utfordringene må også kommunen ta i bruk løsninger som bidrar til den ønskede utviklingen.

Bruk av bildelingsordninger

UKE (Utviklings- og kompetanseetaten) i kommunen ser et stort potensial i at kommunen i større grad tar i bruk bildelingsordninger, både intern deleordning og kjøp av slike tjenester i markedet. Dette er tiltak som vil redusere kommunens behov for å eie like mange kjøretøy og maskiner og vil kunne gi store kostnadsbesparelser for kommunen.

Undersøkelser som UKE har gjennomført, viser at anslagsvis 26 % av alle kommunens kjøretøy har en årlig kjørelengde på mindre enn 5000 km året.

Styrke sin kompetanse

I byrådets forslag til 2022-budsjett er det lagt opp til at UKE får styrket sin stab med en ny ressursperson, som skal ha et overordnet ansvar for å overse at alle kommunens kjøretøy, elsykler og maskiner benyttes optimalt og hensiktsmessig.

Likeledes skal den nye medarbeideren foreslå og iverksette tiltak som kan gi økt gevinstrealisering som er i henhold til kommunens mål om reduksjon av klimagassutslipp og et mer bærekraftig forbruk.

– Denne satsingen øker muligheten for raskere overgang til en nullutslipps kjøretøy- og maskinpark, konstaterer finansbyråd Wilhelmsen overfor Anbud365.

Byråden ser kostnadsbesparelser for kommunen, og – ikke minst – at satsingen er positiv for kommunens omdømme.

– Med dette reduserer vi kommunens utslipp, samtidig er Oslo kommunes satsning et viktig bidrag til å bygge opp markedet for nullutslippsteknologi og fremme gode metoder for deling av kjøretøy og maskiner. Det er dyrt og unødvendig å eie mange kjøretøy og maskiner som brukes lite, mer effektiv ressursbruk og økt deling er svært viktig. Jeg håper at både staten og privat næringsliv vil lære av erfaringene Oslo kommune gjør og følge etter, sier Wilhelmsen.  

Fornye de første elbilene

For å nå mål om 100 % nullutslipp må kommunen gjennomføre betydelige investeringer i kjøretøy, maskiner og infrastruktur. Det vil også innen kort tid bli et behov for å fornye de første elbilene som ble kjøpt inn i perioden 2013-2015.    

Bli den første til å kommentere på "Hver fjerde kommune-bil brukes lite, nå satser Oslo på kommunal bildeling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.