Innovasjonspartnerskap bak løsning som kan hjelpe folk ut av brennende tunneler

Anbud365 :Innovasjonspartnerskap bak løsning som kan hjelpe folk ut av brennende tunnelerNorge har om lag 1 130 tunneler på riks- og fylkesveiene. 150–200 tunneler er under planlegging. Omtrent halvparten er på Vestlandet (Rogaland til Sogn og Fjordane). NÅ har Statens vegvesen, her ved vegdirektør Ingrid Dahl Hovland sikret seg et evakueringssystem til bruk i tilfelle tunnel-branner – utviklet via et innovasjonspartnerskap (foto: Knut Opeide).

Skriv ut artikkelen

Et lyd- og lysbasert evakueringssystem skal i sanntid testes ut i to vegtunneler – det er et system som skal hjelpe folk ut av brennende tunneler. Det er utviklet gjennom et innovasjonspartnerskap, og tester så langt viser at det etter alt å dømme vil fungere etter sin hensikt i lange ett-løps vegtunneler. Statens vegvesen har nå benytte muligheten til å anskaffe systemet.

Løsningen Evacsound ble utviklet gjennom et innovasjonspartnerskapt mellom Statens vegvesen og det bergenske teknologiselskapet Trafsys. Nå har Statens vegvesen utløst kjøpsopsjonen og installerer løsningen som skal hjelpe folk ut av brennende tunneler I første omgang er det snakk om å teste løsningen i to tunnelløp over tid. Dersom erfaringene med løsningen i drift er gode, kan det både gi sikrere tunneler og eksportmuligheter, heter det på innovativeanskaffelser.no.

De aktuelle tunnelene er Flekkerøytunnelen i Agder og Tromsøtunnelene, som Statens vegvesen og Trafsys har fått bestilling på, ifølge daglig leder og medeier i Trafsys AS, Terje Floor Heggeland, til VG.

Støtte fra Innovasjon Norge

Innovasjonspartnerskap var ett av fire som fikk midler fra Innovasjon Norge i 2017. Statens vegvesen fikk også prosjektstøtte i gjennomføringen fra Innovasjon Norge, Difi (nå DFØ – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og Nasjonalt program for leverandørutvikling

Resultatene etter godkjenningstestene tilsier at det er all grunn til å tro at EVACSOUND vil fungere etter sin hensikt som et lys- og lydbasert evakueringssystem i lange ett-løps vegtunneler.

Oppdage, gi info og trafikant-hjelp

Statens vegvesen hadde behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.

Når det gjelder tunnelsikkerhet kunne man jobbet i flere mulige retninger; tiltak for å unngå hendelser, skadebegrensning ved hendelser, selvregning, tunnelkonstruksjon og drift. For å lykkes innenfor de gitte økonomiske rammene i tildelingen fra Innovasjon Norge og for å oppfylle krav om fremdrift måtte problemstillingen avgrenses. Valget falt altså på selvredning med behov for å oppdage hendelser, gir informasjon om hva som skjer og hjelp til selvredning.

Analyse og undersøkelse

Med dette som utgangspunkt ble det gjennomført en analyse av samfunnsnytten, og det ble innhentet relevant innsikt fra eksisterende undersøkelser og rapporter. I tillegg ble det gjennomført en kvalitativ undersøkelse for å avdekke hvilke tanker trafikantene gjør seg når det blir stopp i en tunnel, hvor de søker informasjon, og i hvilken grad de vet hva de skal foreta seg dersom det oppstår alvorlige hendelser.

Av totalt 17 tilbydere som meldte sin interesse for å delta i partnerskapet, ble 16 inviterte til videre forhandlingsrunder. Etter to forhandlingsrunder ble tre tilbydere med i sluttforhandlingene som endte med at Trafsys AS fra Bergen ble valgt som partner med utviklingssystemet EVACSOUND som er et lyd- og lysbasert evakueringssystem i vegtunneler. Kontrakten ble undertegnet 12.mars 2019 med en tidsramme for gjennomføring på i alt 18 måneder og en kostnadsramme på kr. 6,4 mill.kr.

Følgende underleverandører til Trafsys har vært med i prosjektet:

• Sintef Akustikk, Trondheim (utvikling av psykoakustikk)

• NORCE, Bergen (branndeteksjon)

• Norphonic, Bergen (akustikk, kommunikasjon og høyttalere)

Bli den første til å kommentere på "Innovasjonspartnerskap bak løsning som kan hjelpe folk ut av brennende tunneler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.