Jaktet utslippsfrie maskiner, brukte ikke markedsdialog for å få oversikt

Anbud365: Jaktet utslippsfrie maskiner, brukte ikke markedsdialog for å få oversikt Et par av de etatene i Oslo kommune som i dag er Oslobygg KF, er underkastet en forvaltningsrevisjon av Kommunerevisjonen i Oslo, som gjaldt fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Bl.a. påpeker revisjonen flere mangler og/eller svakheter ved oppfølgingen av de fossil- og utslippsfrie løsningene. Eli Grimsby er direktør for Oslobygg KF (foto: Lars Myhren Holand).

Skriv ut artikkelen

Oslo-etater jaktet utslippsfrie maskiner og kjøretøy, men brukte ikke markedsdialog for å sjekke om de aktuelle var tilgjengelige. Det fremgår av en fersk rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo. Dette ga risiko bl.a. for at de undersøkte virksomhetene ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om hva som kunne forventes av tilgang til utslippsfrie maskiner og kjøretøy. Revisjonen noterer seg også at foretakene ikke hadde vektet miljøkriterier 30% som anbefalt for et par prosjekter.

Rapporten er et resultat av en forvaltningsrevisjon om fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Oslo kommune. Kommunerevisjonen har undersøkt om Kultur- og idrettsbygg (nå Oslobygg), Omsorgsbygg (nå Oslobygg) og Vann- og avløpsetaten fulgte opp at kontraktskrav om fossil- og utslippsfrie løsninger blir oppfylt i bygge- og anleggsfasen. Prosjektene måtte ha en anskaffelsesverdi over EØS-terskelverdi, fordi det skal stilles strengere miljøkrav til disse prosjektene. Undersøkelsesperioden har vært fra prosjektenes planleggings- og anskaffelsesfase til september/oktober 2021.

Forvaltningsrevisjonen viser at virksomhetene i noen grad har tilrettelagt for at fossil- og utslippsfrie løsninger ble benyttet i tråd med kommunens stilte krav, blant annet ved at kontraktskrav, tildelingskriterier mv. knyttet til miljø i hovedsak var benyttet i de fire prosjektene.

Flere mangler og svakheter

Men, heter det, det var flere mangler eller svakheter, bl.a. knyttet til manglende bruk av enkelte miljøkrav i anskaffelsen. I gjennomføringsfasen gjaldt i oppfølgingen av miljørapportering og avvik samt ved behandling av fraviksmeldinger. Når byggherre ikke løpende følger opp alle avvik, er det risiko for at entreprenørens lovede tiltak ikke gjennomføres som forutsatt, og at utslipp ikke reduseres som avtalt, skriver revisjonen.

Kommunerevisjonen mener det er en mangel at alle fravikssøknader som ble godkjent i prosjektene, bare inneholdt entreprenørs oppgitte begrunnelser, og at byggherre ikke ba om dokumentasjon på at entreprenør hadde forsøkt å få tak i utslippsfrie maskiner/kjøretøy.

Ikke markedsdialog

Ingen av prosjektene i planleggingsfasen hadde hatt dialog med markedet om tilgjengelighet på utslippsfrie maskiner og kjøretøy, heter det i revisjonsrapporten. Dette ga risiko bl.a. for at de undersøkte virksomhetene ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om hva som kunne forventes av tilgang til utslippsfrie maskiner og kjøretøy, noe som påvirker byggherres mulighet til å vurdere realismen i innkomne tilbud.

Virksomhetene hadde i hovedsak brukt kommunens kontraktskrav, tildelingskriterier mv. knyttet til miljø i de fire prosjektene. Men Kommunerevisjonen noterer seg at foretakene ikke hadde vektet miljøkriterier 30% som anbefalt for et par prosjekter. Dette kan føre til at tilbud med bedre miljøprofil ikke vinner frem.

Vanskelig å vurdere realisme

Det ble sett på som krevende å vurdere realismen i tilbydernes innsendte maskin- og kjøretøyslister samtidig som anskaffelsesregelverket ble ivaretatt, slår revisjonen fast. Undersøkelsen viste også utfordringer ved bruken av kommunens underkriterium for transport av masser.

Virksomhetene hadde utarbeidet et system som skulle bidra til at stilte krav til fossil- og utslippsfrie løsninger ble etterlevd på de fire bygge- og anleggsplassene, samt ved transport av masser. Systemet var i stor grad avhengig av at entreprenør meldte fra om avvik og rapporterte som forutsatt. Det var imidlertid flere mangler og/eller svakheter ved oppfølgingen av de fossil- og utslippsfrie løsningene. Mangelfull rapportering kan gjøre det vanskeligere for byggherre å komme i forkant av mulige utfordringer med gjennomføring av tiltak eller følge opp avvik som oppstår, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Jaktet utslippsfrie maskiner, brukte ikke markedsdialog for å få oversikt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.