Jernbanepakke: Anbud hovedregelen, men adgang til direktetildeling

Anbud365: Jernbanepakke Anbud hovedregelen, men adgang til direktetildelingSamferdselsminister Knut Arild Hareide (t.h.) svarte på skriftlig spørsmål om tildeling av jernbanekontrakter fra Arne Nævra, som satt på Stortinget i perioden 2017-2021.

Skriv ut artikkelen

Hovedregelen er at kontrakter om offentlig tjenesteyting skal inngås etter en anbudskonkurranse, men det er også adgang til direktetildeling i enkelte opplistede situasjoner. Dette slo tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide fast i et skriftlig svar til Stortinget. Tema var innføring av EUs fjerde jernbanepakke, som har ført til endringer i den såkalte kollektivtransportforordningen. Endringene får betydning for kjøp av kollektivtransporttjenester på både vei og bane.

Statsråden slo fast i svaret til Stortinget at det er et stort rom for unntak etter de nye reglene i fjerde jernbanepakke. Dette gjelder først og fremst bestemmelsene i kollektivtransportforordningen som gir mulighet til å tildele kontrakter uten å gjennomføre anbudskonkurranse.

Kollektivtransportforordningen, som nå er endret som en del av fjerde jernbanepakke, inneholder krav til fremgangsmåten for inngåelse av kontrakter om offentlig tjenesteyting, og innholdet i slike avtaler. Endringene får betydning for kjøp av kollektivtransporttjenester på både vei og bane, heter det i svaret. Hovedregelen er at kontrakter om offentlig tjenesteyting skal inngås etter en anbudskonkurranse, men det er også adgang til direktetildeling i enkelte opplistede situasjoner.

Direktetildeling i en overgangsperiode

Unntakene er for det første adgangen til å direktetildele avtaler i en overgangsperiode frem til 25. desember 2023. Dette går frem av overgangsbestemmelsen som viser til at det nåværende generelle unntaket for jernbanekontrakter oppheves med virkning fra 25. desember 2023. Varigheten av slike kontrakter skal være høyst ti år.

– Jeg har også merket meg unntaket som gjelder når man kan vise at direktetildeling vil kunne føre til bedre kvalitet eller mer kostnadseffektive tjenester ut fra visse særtrekk ved det aktuelle jernbanenettet, fremholder samferdselsministeren. Dette går frem av nytt nr. 4a i artikkel 5 i forordningen. Jernbanedirektoratet vil da kunne direktetildele en kontrakt om offentlig tjenesteyting med jernbane når dette er berettiget ut fra relevante særtrekk i det aktuelle markedet og jernbanenettet, og dette vil føre til bedre kvalitet på tjenestene og/eller større kostnadseffektivitet sammenlignet med tidligere tildelte kontrakter. Ved bruk av denne unntaksmuligheten vil Statens jernbanetilsyn kunne vurdere om vilkårene for direktetildeling er oppfylt hvis noen ber om det.


Nyskaping og innovasjon


Det vil altså, ifølge svaret fra statsråd Hareide, være adgang til direktetildeling dersom man kan begrunne at dette er et bedre alternativ enn konkurranseutsetting: – Denne regjeringen har gradvis innført konkurranse om persontogkontraktene fordi vi mener godt tilrettelagte konkurranser vil kunne gi de rette virkningene i form av mer effektive togtjenester med et minst like godt tilbud til de reisende for et lavere statlig bidrag. Samtidig stimulerer konkurranse til nyskapning og innovasjon for å få flere til å reise med tog, slo han fast.

Bli den første til å kommentere på "Jernbanepakke: Anbud hovedregelen, men adgang til direktetildeling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.