Julaften 2023 siste frist for statlig direktekjøp av persontogtransport hos Vy?

Anbud365: Julaften 2023 siste frist for statlig direktekjøp av persontogtransport hos VySamferdselsminister Knut Arild Hareide bekreftet i spørretimen i Stortinget forleden – i forbindelse med EUs fjerde jernbanepakke - at det òg vil være åpninger for direktetildelinger av trafikk til enkelte selskap, sånn det var i Norge før, dersom det er en særskilt begrunnelse for det.

Skriv ut artikkelen

Avtaler om offentlig kjøp av persontogtransport kan, selv om reglene i EUs fjerde jernbanepakke gjennomføres, direktetildeles frem til 24. desember 2023 med en varighet på inntil ti år. Senest fra 25. desember 2023 må slike avtaler som utgangspunkt tildeles etter konkurranse, fremgår det av regjeringens nettsider. Det betyr at etter en overgangsfase blir hovedregelen at de ansvarlige myndighetene må gjennomføre konkurranse når de skal inngå avtaler om offentlig tjenesteytelse av persontogtransport, slik det allerede er krav om for andre kollektivtransporttjenester. Men det finnes unntak.

Oppfølgingen av EUs fjerde jernbanepakke er lat fram for Stortinget i Prop. 101 LS (2019–2020). «Pakken» en samling med lovgivning fra 2016 med innenlands persontransport i fokus. EUs jernbanepakke medfører likeverdige vilkår for markedsadgang og muligheten til å tilby og utføre jernbanetjenester i Europa.

Som en del av den vedtatte jernbanereformen i Norge har regjeringen startet innføringen av konkurranse om persontogtilbudene. Erfaringene med konkurranserundene som hittil har vært gjennomført i Norge, er positive, heter det. EUs fjerde jernbanepakke legger opp til at alle avtaler om statlig kjøp av persontogtransport som hovedregel skal tildeles etter konkurranse.

Infrastrukturen?

Fjerde jernbanepakke inneholder ingen krav til at staten skal gi fra seg eierskapet til jernbanen, skriver regjeringen og understreker at den ikke har planer om å sette ut ansvaret for å forvalte jernbaneinfrastrukturen i Norge til private aktører. Det ligger til rette i regelverket for at man kan velge – hvis det er et ønske nasjonalt – å sette ut enkelte av infrastrukturforvalters tjenester til andre. Uansett er det klare regler om ansvar for sikkerheten og for å sikre tydelige roller mellom aktørene. 

Under gitte forutsetninger åpner imidlertid regelverket for at staten kan direktetildele denne typen avtaler, slik staten tidligere har gjort med Vy (før NSB).  Avtaler om offentlig kjøp av persontogtransport kan, selv om reglene i fjerde jernbanepakke gjennomføres, direktetildeles frem til 24. desember 2023 med en varighet på inntil ti år. Senest fra 25. desember 2023 må slike avtaler som utgangspunkt tildeles etter konkurranse, fremgår det av regjeringens nettsider. Det betyr at etter en overgangsfase blir hovedregelen at de ansvarlige myndighetene må gjennomføre konkurranse når de skal inngå avtaler om offentlig tjenesteytelse av persontogtransport, slik det allerede er krav om for andre kollektivtransporttjenester.

Direktetildeling

EUs fjerde jernbanepakke åpner for å tildele kontrakter direkte (altså uten konkurranse) i visse tilfeller:

  • Særlige omstendigheter som gjør at direktetildeling av kontrakten vil gi bedre kvalitet på tjenestene og/eller høyere kostnadseffektivitet
  • Manglede interesse i markedet/mangel på tilbydere
  • Lav kontraktsverdi eller begrenset omfang av transporten 
  • Hastetiltak ved fare for trafikkavbrudd

Det er et krav i det nye regelverket at de som yter en offentlig tjeneste (dvs. togselskapene som vinner konkurransen) skal “overholde gjeldende sosialrettslige og arbeidsrettslige forpliktelser” som fremgår av EU-lovgivning, nasjonal lovgivning eller tariffavtaler. I tillegg er det en nasjonal regel som skal forhindre sosial dumping, slik at både de ansatte i togselskapene og hos underleverandører må ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke.

Bli den første til å kommentere på "Julaften 2023 siste frist for statlig direktekjøp av persontogtransport hos Vy?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.