Juridisk anskaffelsesnøtt i opphetet taxistrid venter på Kofa-avgjørelse

Anbud365: Juridisk anskaffelsesnøtt i opphetet taxistrid venter på Kofa-avgjørelseHelseforetaket Helse Midt-Norge tapte i tingretten, vant i lagmannsretten – nå venter Kofa. Det hele dreier seg om en omstridt kontraktstildeling for pasientkjøring. På bildet Stig Slørdahl, adm. dir. i Helse Midt-Norge.

Skriv ut artikkelen

En juridisk nøtt er kjernen i en opphetet taxistrid på Nord-Vestlandet. Saken har versert i rettsapparatet, og er nå på vei innom Kofa. Et selskap under stiftelse har vunnet kontrakter, men om tilbudet fra dette selskapet er rettslig bindende i anskaffelsesforskriftens forstand, fremstår som et åpent spørsmål, slik Frostating lagmannsrett ser det. Lagmannsretten skriver at det var god grunn til å få saken prøvd fordi det foreliggende rettsspørsmålet fremstår uavklart i de foreliggende rettskilder og har prinsipiell betydning.

Selskapet Nordvest Taxi vant i tingretten frem med sitt krav om midlertidig forføyning. Her heter det at Helse Midt-Norge forbys å skrive taxikontrakt om pasientkjøring på Nordmøre inntil en klagesak fra Nordvest Taxi – en paraplyorganisasjon for 230 taxieiere i Møre og Romsdal- er behandlet i Kofa. Klagen fra Nordvest Taxi AS kom til Kofa to dager etter at lagmannsretten hadde sagt sitt. Påstanden er at valgte leverandør, Persontransport 1, skal avvises.

Av lokal- og regionpressen kan man se at det har blåst friskt etter at Helse Midt-Norge tildelte kontrakt for levering av pasientreiser i Møre og Romsdal. Lokale, mindre taxidrivere vil ha slike kontrakter som et vesentlig bidrag til opprettholdelse av sitt livsgrunnlag, heter det. Pasientkjøring kan utgjøre opptil 90% av taxi-inntektene. Tre av fire delkontrakter gikk til Persontransport 1, som er et selskap under stiftelse.

Uavklart rettsspørsmål

Frostating lagmannsrett (22-043795ASK-FROS) kom til en annen konklusjon enn tingretten, og av kjennelsen her fremgår det at begjæringen om midlertidig forføyning fra Nordvest Taxi AS ikke skal tas til følge. Men til tross for at Helse Midt-Norge vant saken, kom lagmannsretten til at tungtveiende grunner gjør det rimelig å frita Nordvest Taxi AS for kostnadsansvaret etter tvisteloven. Det er særlig lagt vekt på at det var god grunn til å få saken prøvd fordi den er tvilsom, heter det. Det foreliggende rettsspørsmålet fremstår uavklart i de foreliggende rettskilder og har prinsipiell betydning.

Partene var i lagmannsretten enige om at selskap under stiftelse kunne inngi tilbud i anbudskonkurransen. Uenigheten knytter seg til om det er nødvendig at en slik tilbudsinngivelse må fremgå av selskapets stiftelsesdokumenter. Likeledes var det enighet om at stiftelsesdokumentene for Persontransport1 ikke inneholder bestemmelser om at selskapet i perioden før registrering kunne forplikte seg i anbudskonkurransen.

Åpent spørsmål

Men etter aksjeloven er det imidlertid anledning å pådra forpliktelser i «selskapets navn» før registrering. Det er den som har pådratt forpliktelsen i selskapets navn som da vil hefte personlig inntil selskapet blir registrert. Forpliktelsen vil uten videre gå over til selskapet ved registreringen. Slike forpliktelser vil være rettslig bindende, også før selskapets registrering, men medkontrahenten må inntil registreringen holde den eller de personene i selskapet som har pådratt forpliktelsen ansvarlig.

Om tilbudet fra Persontransport1 er rettslig bindende i anskaffelsesforskriftens forstand, fremstår som et åpent spørsmål slik lagmannsretten ser det. Det fremgår ikke av konkurransegrunnlaget, eller for øvrig, at selskap under stiftelse ikke kan inngi tilbud med mindre forpliktelsen fremgår av stiftelsesdokumentet.

Helt åpent

Hvis lagmannsretten hadde kommet til at det er sannsynliggjort at tilbudet fra Persontransport1 ikke var bindende, ville et hovedkrav i saken foreligge. Men, skriver lagmannsretten, i et tilfelle som dette, hvor retten konkluderer med at det fremstår helt åpent om saksøkeren er berettiget til det hovedkravet som han gjør gjeldende, vil hovedkravet ikke være sannsynliggjort. Det kan da ikke besluttes midlertidig forføyning.

Bli den første til å kommentere på "Juridisk anskaffelsesnøtt i opphetet taxistrid venter på Kofa-avgjørelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.